Brit + Co Guides Logo

How to himmel eller helvete

Himmel Eller Helvete

21
STEPS
TOOLS

Till denna uppgift ska vi anv\u00e4nda ett tyg av 100% lin.

Till denna uppgift ska vi använda ett tyg av 100% lin.

Till spelet \u00e4r det lagom med en bit tyg som \u00e4r 15x70 cm. Vi anv\u00e4nder en mall. Den ser ganska stor ut men den ska vikas dubbel och s\u00e5 f\u00f6rsvinner ju S\u00d6MSM\u00c5NEN!

Till spelet är det lagom med en bit tyg som är 15x70 cm. Vi använder en mall. Den ser ganska stor ut men den ska vikas dubbel och så försvinner ju SÖMSMÅNEN!

L\u00e4gg mallen parallellt med ytterkanten (stadkanten) och n\u00e5la fast.

Lägg mallen parallellt med ytterkanten (stadkanten) och nåla fast.

Klipp ut s\u00e5 noggrant som m\u00f6jligt, anv\u00e4nd en bra tygsax.

Klipp ut så noggrant som möjligt, använd en bra tygsax.

Sy sicksack l\u00e4ngst ut i kanten runt om din tygbit.

Sy sicksack längst ut i kanten runt om din tygbit.

Om du gl\u00f6mt inst\u00e4llningen p\u00e5 symaskinen till sicksack ser du den h\u00e4r.

Om du glömt inställningen på symaskinen till sicksack ser du den här.

Vik din tygbit p\u00e5 mitten. Nu ska du bara arbeta med den sida som ska bli framsida.

Vik din tygbit på mitten. Nu ska du bara arbeta med den sida som ska bli framsida.

Anv\u00e4nd en linjal och b\u00f6rja m\u00e4t fr\u00e5n den vikta kanten. L\u00e5t linjalen f\u00f6lja ytterkanten, s\u00e4tt en prick med en tygpenna vid 4 cm. Forts\u00e4tt sedan med en prick vid varannan cm, 12 ggr.

Använd en linjal och börja mät från den vikta kanten. Låt linjalen följa ytterkanten, sätt en prick med en tygpenna vid 4 cm. Fortsätt sedan med en prick vid varannan cm, 12 ggr.

Sammanlagt ska det bli 12 markeringar. G\u00f6r likadant p\u00e5 andra sidan. Kolla sedan att du verkligen har 2 cm mellan varje prick och fr\u00e5n sista markeringen upp till kanten ska det vara 9 cm!

Sammanlagt ska det bli 12 markeringar. Gör likadant på andra sidan. Kolla sedan att du verkligen har 2 cm mellan varje prick och från sista markeringen upp till kanten ska det vara 9 cm!

Dra ett streck mellan tv\u00e5 markeringar, v\u00e5gr\u00e4tt! Det ska bli 12 streck n\u00e4r du \u00e4r klar.

Dra ett streck mellan två markeringar, vågrätt! Det ska bli 12 streck när du är klar.

I strecken syr du f\u00f6r hand eller p\u00e5 maskin, m\u00e5lar med textilf\u00e4rg eller permanent penna eller.....

I strecken syr du för hand eller på maskin, målar med textilfärg eller permanent penna eller.....

Nu ska du markera ett till fem p\u00e5 n\u00e5got s\u00e4tt. H\u00e4r syr jag kryss med med en grov l\u00e4dertr\u00e5d.

Nu ska du markera ett till fem på något sätt. Här syr jag kryss med med en grov lädertråd.

L\u00e4ngst upp och l\u00e4ngst ner ska det vara en symbol. H\u00e4r syr jag ett kryss med t\u00e4t sicksack.

Längst upp och längst ner ska det vara en symbol. Här syr jag ett kryss med tät sicksack.

Symbolen f\u00f6r m\u00e5l f\u00f6r en den ena spelaren. H\u00e4r ska det bara snyggas till genom att klippa av tr\u00e5darna n\u00e4ra tyget.

Symbolen för mål för en den ena spelaren. Här ska det bara snyggas till genom att klippa av trådarna nära tyget.

Det andra m\u00e5let blir ett kryss i vitt. P\u00e5 mittpartiet, som \u00e4r start f\u00f6r b\u00e5da spelarna, kan man ocks\u00e5 hitta p\u00e5 n\u00e5got.

Det andra målet blir ett kryss i vitt. På mittpartiet, som är start för båda spelarna, kan man också hitta på något.

Vik ihop din spelplan med r\u00e4tsidan in\u00e5t. Tv\u00e4rn\u00e5la sidorna.\n

Vik ihop din spelplan med rätsidan inåt. Tvärnåla sidorna.

P\u00e5 denna bild ser du v\u00e4ldigt tydligt att det \u00e4r avigsidan du ska ha ut\u00e5t nu.

På denna bild ser du väldigt tydligt att det är avigsidan du ska ha utåt nu.

Sy ihop p\u00e5sen med raks\u00f6m 10 mm fr\u00e5n kanten. F\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet.

Sy ihop påsen med raksöm 10 mm från kanten. Fäst i början och slutet.

Stryk is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nen.

Stryk isär sömsmånen.

Ovankanten ska vikas ner 2 cm mot avigsidan. Stryk p\u00e5 kanten s\u00e5 den ligger j\u00e4mt och fint n\u00e4r du ska sy sista s\u00f6mmen.

Ovankanten ska vikas ner 2 cm mot avigsidan. Stryk på kanten så den ligger jämt och fint när du ska sy sista sömmen.

Stryk ev ditt arbete lite. Var f\u00f6rsiktig om du har en \u00f6mt\u00e5lig design.

Stryk ev ditt arbete lite. Var försiktig om du har en ömtålig design.

Spr\u00e4tt upp ett litet h\u00e5l i ena sids\u00f6mmen l\u00e4ngst upp (du kan f\u00e5 hj\u00e4lp med det.) G\u00f6r en snodd eller anv\u00e4nd ett band och tr\u00e4 in i kanalen.

Sprätt upp ett litet hål i ena sidsömmen längst upp (du kan få hjälp med det.) Gör en snodd eller använd ett band och trä in i kanalen.

KLART! Nu beh\u00f6ver du bara g\u00f6ra spelpj\u00e4serna och sedan \u00e4r det dags att spela!

KLART! Nu behöver du bara göra spelpjäserna och sedan är det dags att spela!

  • Linnetyg
  • Tråd
  • Garn, knappar, pärlor mm
  • Textilfärg, permanenta pennor
  • Spets, band, filt
  • Läder, ulltyg
  • Stämplar, schablon mm
  • Rundstav till spelpjäser