How to grytlapp

Grytlapp

65
STEPS
TOOLS

Börja med din framsida som du gjort i lappteknik.

B\u00f6rja med din framsida som du gjort i lappteknik.

Mät hur lång sidan är.

M\u00e4t hur l\u00e5ng sidan \u00e4r.

Min var 23 centimeter, men du måste mäta på din!

Min var 23 centimeter, men du m\u00e5ste m\u00e4ta p\u00e5 din!

Klipp eller skär ut 3 kvadrater till i samma mått.

Klipp eller sk\u00e4r ut 3 kvadrater till i samma m\u00e5tt.

Börja sedan med de två kvadraterna som ska bli baksidan. Lägg dem med avigsidan upp så att du viker in den fula sidan.

B\u00f6rja sedan med de tv\u00e5 kvadraterna som ska bli baksidan. L\u00e4gg dem med avigsidan upp s\u00e5 att du viker in den fula sidan.

Såhär ska det se ut när du är klar! Rätsidan (den fina sidan) ska vara synlig nu.

S\u00e5h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r du \u00e4r klar! R\u00e4tsidan (den fina sidan) ska vara synlig nu.

Stryk på vecket så att det håller sig!

Stryk p\u00e5 vecket s\u00e5 att det h\u00e5ller sig!

Börja sedan med den inre baksidan. Lägg den med rätsidan (fina sidan) upp.

B\u00f6rja sedan med den inre baksidan. L\u00e4gg den med r\u00e4tsidan (fina sidan) upp.

Lägg de två trianglarna ovanpå.

L\u00e4gg de tv\u00e5 trianglarna ovanp\u00e5.

Klart !

Klart !

Välj ett bomullsband som du tycker passar.

V\u00e4lj ett bomullsband som du tycker passar.

Klipp av 15 centimeter.

Klipp av 15 centimeter.

Vik bandet på mitten och sätt en nål.

Vik bandet p\u00e5 mitten och s\u00e4tt en n\u00e5l.

Lägg bandet ovanpå baksidorna, öppningen på bandet ska peka ut.

L\u00e4gg bandet ovanp\u00e5 baksidorna, \u00f6ppningen p\u00e5 bandet ska peka ut.

Cirka 4 centimeter från toppen blir lagom. Sätt om nålen så att den går igenom alla lager.

Cirka 4 centimeter fr\u00e5n toppen blir lagom. S\u00e4tt om n\u00e5len s\u00e5 att den g\u00e5r igenom alla lager.

Ta sedan din framsida och lägg den ovanpå, med avigsidan upp.

Ta sedan din framsida och l\u00e4gg den ovanp\u00e5, med avigsidan upp.

Börja att tvärnåla i hörnen.

B\u00f6rja att tv\u00e4rn\u00e5la i h\u00f6rnen.

Var noga så att nålen går igenom alla lager.

Var noga s\u00e5 att n\u00e5len g\u00e5r igenom alla lager.

Sätt många nålar!

S\u00e4tt m\u00e5nga n\u00e5lar!

Det är viktigt att lämna ett vändhål så börja sy vid skarven på en mittruta. Se bild!

Det \u00e4r viktigt att l\u00e4mna ett v\u00e4ndh\u00e5l s\u00e5 b\u00f6rja sy vid skarven p\u00e5 en mittruta. Se bild!

Glöm inte att fästa genom att backa några stygn.

Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta genom att backa n\u00e5gra stygn.

När du kommer till första hörnet, tryck på nål upp/ner knappen för att sänka nålen. Efter det kan du lyfta pressarfoten och vrida tyget utan att det flyttar på sig.

N\u00e4r du kommer till f\u00f6rsta h\u00f6rnet, tryck p\u00e5 n\u00e5l upp/ner knappen f\u00f6r att s\u00e4nka n\u00e5len. Efter det kan du lyfta pressarfoten och vrida tyget utan att det flyttar p\u00e5 sig.

Fortsätt sy nästan ända runt.

Forts\u00e4tt sy n\u00e4stan \u00e4nda runt.

Avsluta i skarven innan mittrutan du började i så att du lämnar ett vändhål. Glöm inte att fästa!

Avsluta i skarven innan mittrutan du b\u00f6rjade i s\u00e5 att du l\u00e4mnar ett v\u00e4ndh\u00e5l. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta!

Klipp av hörnen. Var noga så att du inte klipper av sömmen.

Klipp av h\u00f6rnen. Var noga s\u00e5 att du inte klipper av s\u00f6mmen.

Mät avståndet mellan sömmarna. Inte ytterkanten!

M\u00e4t avst\u00e5ndet mellan s\u00f6mmarna. Inte ytterkanten!

Mitt avstånd är 21 centimeter.

Mitt avst\u00e5nd \u00e4r 21 centimeter.

Klipp till två kvadrater i värmeisolerande vadd efter dina mått.

Klipp till tv\u00e5 kvadrater i v\u00e4rmeisolerande vadd efter dina m\u00e5tt.

Nåla ihop dom.

N\u00e5la ihop dom.

Sy ihop vadden med sicksack runt om hela.

Sy ihop vadden med sicksack runt om hela.

Sy långt ut i kanten.

Sy l\u00e5ngt ut i kanten.

Använd nål upp/ner knappen i hörnen som innan.

Anv\u00e4nd n\u00e5l upp/ner knappen i h\u00f6rnen som innan.

Om det drar sig kan du klippa rent lite efteråt.

Om det drar sig kan du klippa rent lite efter\u00e5t.

Vänd ut rätsidan genom vändhålet.

V\u00e4nd ut r\u00e4tsidan genom v\u00e4ndh\u00e5let.

Tryck ut hörnen ordentligt! Använd en tjock sticka om det inte går med fingrarna.

Tryck ut h\u00f6rnen ordentligt! Anv\u00e4nd en tjock sticka om det inte g\u00e5r med fingrarna.

Ta din vadd.

Ta din vadd.

Stoppa in den inuti och rätta till så att den ligger platt.

Stoppa in den inuti och r\u00e4tta till s\u00e5 att den ligger platt.

Klart!

Klart!

Nu är det dags att sy ihop vändhålet.

Nu \u00e4r det dags att sy ihop v\u00e4ndh\u00e5let.

Tvärnåla ihop hålet.

Tv\u00e4rn\u00e5la ihop h\u00e5let.

Sy raksöm över hålet så långt ut som möjligt. Glöm inte att fästa genom att backa både i början och i slutet.

Sy raks\u00f6m \u00f6ver h\u00e5let s\u00e5 l\u00e5ngt ut som m\u00f6jligt. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta genom att backa b\u00e5de i b\u00f6rjan och i slutet.

Nästan klart nu!

N\u00e4stan klart nu!

Vänd upp baksidan.

V\u00e4nd upp baksidan.

Använd en linjal för att dra ett streck diagonalt mellan “flärparna”.

Anv\u00e4nd en linjal f\u00f6r att dra ett streck diagonalt mellan \u201cfl\u00e4rparna\u201d.

Såhär.

S\u00e5h\u00e4r.

Nåla så att det inte drar sig.

N\u00e5la s\u00e5 att det inte drar sig.

Öka stygnlängden till 3,5 genom att trycka på plus på den högra knappen längst upp. Se bild.

\u00d6ka stygnl\u00e4ngden till 3,5 genom att trycka p\u00e5 plus p\u00e5 den h\u00f6gra knappen l\u00e4ngst upp. Se bild.

Sy en söm rakt igenom alla lager. Var noga så att du inte råkar sy fast “flärparna”.

Sy en s\u00f6m rakt igenom alla lager. Var noga s\u00e5 att du inte r\u00e5kar sy fast \u201cfl\u00e4rparna\u201d.

Klart!

  • Vävt bomullstyg
  • Värmeisolerande vadd
  • Sytråd
  • Tygsax
  • Symaskin
  • Knappnålar
  • Tygpenna
  • Bomullsband