How to göra textiltryck på annerstaskolan

Göra Textiltryck På Annerstaskolan

20
STEPS
TOOLS

Att välja färg till ditt tryck: Om du har en vit bakgrund fungerar alla färger bra. Om bakgrunden är färgad eller mönstrad fungerar svart, vit och metallicfärger som guld och brons bäst.

De f\u00e4rgglada f\u00e4rgerna blir snyggast p\u00e5 vit bakgrund.

De färgglada färgerna blir snyggast på vit bakgrund.

Helt\u00e4ckande metallicf\u00e4rger som blir snygga p\u00e5 alla bakgrunder. Svart fungerar ocks\u00e5.

Heltäckande metallicfärger som blir snygga på alla bakgrunder. Svart fungerar också.

Detta beh\u00f6ver du. (Kniven f\u00e5r du fr\u00e5ga l\u00e4raren om n\u00e4r det \u00e4r dags att anv\u00e4nda den. Det \u00e4r viktigt att du f\u00e5r ordentliga instruktioner om hur den ska anv\u00e4ndas)

Detta behöver du. (Kniven får du fråga läraren om när det är dags att använda den. Det är viktigt att du får ordentliga instruktioner om hur den ska användas)

L\u00e4gg din bild p\u00e5 ljusplattan, placera det gula pappret ovanp\u00e5 med gula sidan upp. Det gula pappret b\u00f6r vara ca 5 cm st\u00f6rre \u00e4n bilden p\u00e5 alla kanter.

Lägg din bild på ljusplattan, placera det gula pappret ovanpå med gula sidan upp. Det gula pappret bör vara ca 5 cm större än bilden på alla kanter.

Kalkera bilden. N\u00e4r hela bilden \u00e4r kalkerad l\u00e4gger du den p\u00e5 den bl\u00e5a sk\u00e4rmattan.

Kalkera bilden. När hela bilden är kalkerad lägger du den på den blåa skärmattan.

Fr\u00e5ga l\u00e4raren om kniven. T\u00e4nk p\u00e5 att alltid ha den vinklade delen p\u00e5 kniven ner\u00e5t och att ALLTID sk\u00e4ra mot dig sj\u00e4lv (aldrig ifr\u00e5n dig). Sk\u00e4r p\u00e5 alla linjer.

Fråga läraren om kniven. Tänk på att alltid ha den vinklade delen på kniven neråt och att ALLTID skära mot dig själv (aldrig ifrån dig). Skär på alla linjer.

Alla partier som ska vara i f\u00e4rg tas bort och kastas, men t\u00e4nk p\u00e5 att du m\u00e5ste sk\u00e4ra ut och SPARA delar som ska vara of\u00e4rgade i f\u00e4rgade partier. P\u00e5 d\u00f6dskallen m\u00e5ste \u00f6gon, n\u00e4sa och "\u00f6gonbryn" sparas.

Alla partier som ska vara i färg tas bort och kastas, men tänk på att du måste skära ut och SPARA delar som ska vara ofärgade i färgade partier. På dödskallen måste ögon, näsa och "ögonbryn" sparas.

N\u00e4r allt \u00e4r utskuret placerar du f\u00f6rst det stora pappret, med gula sidan upp, p\u00e5 ditt tyg och stryker med medelvarmt strykj\u00e4rn tills det fastnat. T\u00e4nk p\u00e5 att det inte ska vara n\u00e5gon \u00e5nga p\u00e5)

När allt är utskuret placerar du först det stora pappret, med gula sidan upp, på ditt tyg och stryker med medelvarmt strykjärn tills det fastnat. Tänk på att det inte ska vara någon ånga på)

Stryk sedan fast de sm\u00e5 delarna, \u00f6gon, n\u00e4sa och "\u00f6gonbryn", en i taget.

Stryk sedan fast de små delarna, ögon, näsa och "ögonbryn", en i taget.

Stoppa in en gammal tidning under tyget du ska trycka p\u00e5. Om det \u00e4r t.ex en v\u00e4ska eller tr\u00f6ja stoppar du in tidningen inuti f\u00f6r att skydda baksidan mot f\u00e4rgkladd.

Stoppa in en gammal tidning under tyget du ska trycka på. Om det är t.ex en väska eller tröja stoppar du in tidningen inuti för att skydda baksidan mot färgkladd.

Skaka f\u00e4rgen, tryck skumgummidutten i locken f\u00f6r att suga upp f\u00e4rg i skumgummit. \u00d6verfl\u00f6dig f\u00e4rg p\u00e5 skumgummit skrapas av i f\u00e4rgburken igen s\u00e5 att de inte blir f\u00f6r mycket f\u00e4rg p\u00e5 tyget.

Skaka färgen, tryck skumgummidutten i locken för att suga upp färg i skumgummit. Överflödig färg på skumgummit skrapas av i färgburken igen så att de inte blir för mycket färg på tyget.

Dutta med skumgummit p\u00e5 din bild s\u00e5 att alla h\u00e5l p\u00e5 pappret fylls i. Dutta ganska h\u00e5rt s\u00e5 att f\u00e4rgen trycks in i tyget, men var noga med att inte ta f\u00f6r mycket f\u00e4rg s\u00e5 att det l\u00e4cker utanf\u00f6r bilden.

Dutta med skumgummit på din bild så att alla hål på pappret fylls i. Dutta ganska hårt så att färgen trycks in i tyget, men var noga med att inte ta för mycket färg så att det läcker utanför bilden.

Kolla s\u00e5 att f\u00e4rgen \u00e4r j\u00e4mn och fin. L\u00e4gg trycket p\u00e5 tork till n\u00e4sta lektion. N\u00e4r f\u00e4rgen \u00e4r torr ska du pilla bort allt det gula pappret.

Kolla så att färgen är jämn och fin. Lägg trycket på tork till nästa lektion. När färgen är torr ska du pilla bort allt det gula pappret.

F\u00f6r att h\u00e4rda f\u00e4rgen och g\u00f6ra den vattenfast m\u00e5ste trycket strykas. L\u00e4gg ditt tryck p\u00e5 strykbordet med m\u00f6nsterpapper \u00f6ver och stryk i minst 5 minuter. Nu t\u00e5l trycket att tv\u00e4ttas i tv\u00e4ttmaskin.

För att härda färgen och göra den vattenfast måste trycket strykas. Lägg ditt tryck på strykbordet med mönsterpapper över och stryk i minst 5 minuter. Nu tål trycket att tvättas i tvättmaskin.

F\u00c4RDIGT!!

FÄRDIGT!!

  • En enkel bild eller text skriven med tjocka bokstä
  • En ljusplatta
  • En penna
  • En vass kniv
  • Gult omslagspapper från kopieringspapper
  • Ett strykjärn
  • En skumgummidutt
  • Textilfärg
  • En blå stor skärmatta