How to göra text i vinyl tryck med silhouette cameon.

Göra Text I Vinyl Tryck Med Silhouette Cameon.

214
STEPS
TOOLS

Starta värmepressen.

Starta v\u00e4rmepressen.

Starta programmet i datorn

Starta programmet i datorn

Första sidan ser ut så här

F\u00f6rsta sidan ser ut s\u00e5 h\u00e4r

Tryck på symbolen som sitter till vänster på skärmen, med ett A

Tryck p\u00e5 symbolen som sitter till v\u00e4nster p\u00e5 sk\u00e4rmen, med ett A

Tryck på det rutiga fältet med muspekaren.

Tryck p\u00e5 det rutiga f\u00e4ltet med muspekaren.

Skriv din text.

Skriv din text.

För att ändra stil på texten så tryck på A symbolen på högersida.

F\u00f6r att \u00e4ndra stil p\u00e5 texten s\u00e5 tryck p\u00e5 A symbolen p\u00e5 h\u00f6gersida.

Markera texten.....

Markera texten.....

Och välj stil på texten.

Och v\u00e4lj stil p\u00e5 texten.

Du kan även justera hur långt emellan bokstäverna det ska vara och om du vill ha vertikal text.

Du kan \u00e4ven justera hur l\u00e5ngt emellan bokst\u00e4verna det ska vara och om du vill ha vertikal text.

Här har jag ökat mellanrummet mellan bokstäverna.

H\u00e4r har jag \u00f6kat mellanrummet mellan bokst\u00e4verna.

Tryck nu på texten så du får upp en fyrkant med mått på runt ordet.

Tryck nu p\u00e5 texten s\u00e5 du f\u00e5r upp en fyrkant med m\u00e5tt p\u00e5 runt ordet.

Högerklicka på musen, tryck på vänd horisontellt

H\u00f6gerklicka p\u00e5 musen, tryck p\u00e5 v\u00e4nd horisontellt

Nu blir ditt ord spegelvänt.

Nu blir ditt ord spegelv\u00e4nt.

Tryck på knappen högst upp till höger, SKICKA

Tryck p\u00e5 knappen h\u00f6gst upp till h\u00f6ger, SKICKA

Då öppnar sig denna vy....

D\u00e5 \u00f6ppnar sig denna vy....

Lägg muspekaren på texten som visas på bilden så att detta fönster öppnar sig. Ställ in rätt vinyl, den enfärgade heter vinyl matt och den glittriga heter mönstrat papper, glitter/ flockat.

L\u00e4gg muspekaren p\u00e5 texten som visas p\u00e5 bilden s\u00e5 att detta f\u00f6nster \u00f6ppnar sig. St\u00e4ll in r\u00e4tt vinyl, den enf\u00e4rgade heter vinyl matt och den glittriga heter m\u00f6nstrat papper, glitter/ flockat.

Ta fram skärmattan

Ta fram sk\u00e4rmattan

Ta bort skyddspappret.

Ta bort skyddspappret.

Lägg på vinylen med den glansiga sidan ner mot skärmattan.

L\u00e4gg p\u00e5 vinylen med den glansiga sidan ner mot sk\u00e4rmattan.

Passa in så det stämmer med markeringarna.

Passa in s\u00e5 det st\u00e4mmer med markeringarna.

Lägg mattan på platser två blågröna pilarna ska följa kanten på rutan.

L\u00e4gg mattan p\u00e5 platser tv\u00e5 bl\u00e5gr\u00f6na pilarna ska f\u00f6lja kanten p\u00e5 rutan.

Tryck på ladda.

Tryck p\u00e5 ladda.

Tryck på skicka

Tryck p\u00e5 skicka

När den är färdig så tryck på mata ut.

N\u00e4r den \u00e4r f\u00e4rdig s\u00e5 tryck p\u00e5 mata ut.

Ta loss vinylen från skärmattan och sätt tillbaka skyddet.

Ta loss vinylen fr\u00e5n sk\u00e4rmattan och s\u00e4tt tillbaka skyddet.

Klipp ut runt texten.

Klipp ut runt texten.

Ta fram resningsverktyget och rensa runt texten.

Ta fram resningsverktyget och rensa runt texten.

Så här

S\u00e5 h\u00e4r

Ta fram ditt tyg du ska trycka på.

Ta fram ditt tyg du ska trycka p\u00e5.

Lägg texten rätt där du vill ha den.

L\u00e4gg texten r\u00e4tt d\u00e4r du vill ha den.

Se till så tryckpressen är uppe i 165 grader.

Se till s\u00e5 tryckpressen \u00e4r uppe i 165 grader.

Lägg in ditt tyg i pressen....

L\u00e4gg in ditt tyg i pressen....

Och tryck ner handtaget, maskinen räknar ner till 0 och ger ifrån sig en signal. Öppna handtaget

Och tryck ner handtaget, maskinen r\u00e4knar ner till 0 och ger ifr\u00e5n sig en signal. \u00d6ppna handtaget

Ta nu loss plasten som sitter över bokstäverna, (detta kallas för bäraren, eftersom de bär trycket tills det sitter fast.)

Ta nu loss plasten som sitter \u00f6ver bokst\u00e4verna, (detta kallas f\u00f6r b\u00e4raren, eftersom de b\u00e4r trycket tills det sitter fast.)

Klart!

  • Dator
  • Textilvinyl
  • Tryckpress
  • Silhouette cameo
  • Tyg att trycka på