How to göra kryssen till pallen

Göra Kryssen Till Pallen

36
STEPS
TOOLS

S\u00e5ga till 4 bitar, 4x20 cm. Viktigt att m\u00e4ta noggrant s\u00e5 att alla delar blir precis lika l\u00e5nga.

Såga till 4 bitar, 4x20 cm. Viktigt att mäta noggrant så att alla delar blir precis lika långa.

Ta fram ett strykm\u00e5tt och st\u00e4ll in det p\u00e5 9 cm.

Ta fram ett strykmått och ställ in det på 9 cm.

L\u00e4gg strykm\u00e5ttet mot kort\u00e4ndan och dra ett streck. G\u00f6r likadant fr\u00e5n andra h\u00e5llet. Bilden visat hur det ska se ut n\u00e4r det \u00e4r klart.

Lägg strykmåttet mot kortändan och dra ett streck. Gör likadant från andra hållet. Bilden visat hur det ska se ut när det är klart.

M\u00e4t bredden och dela p\u00e5 tv\u00e5. H\u00e4r visar st\u00e5lskalan 4,8. 4,8/2 = 2,4.

Mät bredden och dela på två. Här visar stålskalan 4,8. 4,8/2 = 2,4.

St\u00e4ll in m\u00e5ttet som du kom fram till i f\u00f6reg\u00e5ende moment. I mitt fall var det 2,4.

Ställ in måttet som du kom fram till i föregående moment. I mitt fall var det 2,4.

Dra ett v\u00e5gr\u00e4tt streck l\u00e4ngs med l\u00e5ngsidan, \u00f6ver de lodr\u00e4ta tv\u00e5 strecken du gjorde tidigare. Jag har markerat med blyerts vad dom ska tas bort, det \u00e4r frivilligt.

Dra ett vågrätt streck längs med långsidan, över de lodräta två strecken du gjorde tidigare. Jag har markerat med blyerts vad dom ska tas bort, det är frivilligt.

S\u00e5ga ner till mittlinjen med konturs\u00e5gen. S\u00e5ga innanf\u00f6r linjerna.

Såga ner till mittlinjen med kontursågen. Såga innanför linjerna.

S\u00e5ga flera g\u00e5nger s\u00e5 blir det l\u00e4ttare att hugga bort sen.

Såga flera gånger så blir det lättare att hugga bort sen.

Hugg bort d\u00e4r du precis s\u00e5gade. Gl\u00f6m inte att sp\u00e4nna fast arbetet i b\u00e4nken. Anv\u00e4nd ett st\u00e4mj\u00e4rn och en tr\u00e4klubba.

Hugg bort där du precis sågade. Glöm inte att spänna fast arbetet i bänken. Använd ett stämjärn och en träklubba.

Anv\u00e4nd st\u00e4mj\u00e4rnets fasade sida mot det som ska bort.

Använd stämjärnets fasade sida mot det som ska bort.

L\u00e4gg ihop krysset och kontrollera att det \u00e4r 90\u02da med hj\u00e4lp av vinkelhaken.

Lägg ihop krysset och kontrollera att det är 90˚ med hjälp av vinkelhaken.

Limma ihop och f\u00f6rst\u00e4rk med en spik i mitten. L\u00e5t vinkelhaken ligga kvar s\u00e5 att du hela tiden kan se att vinkeln \u00e4r 90\u02da.

Limma ihop och förstärk med en spik i mitten. Låt vinkelhaken ligga kvar så att du hela tiden kan se att vinkeln är 90˚.

Markera med hj\u00e4lp av strykm\u00e5ttet 4 cm in fr\u00e5n varje \u00e4nde och markera mitten. Borra h\u00e5l med 5mm tr\u00e4borr. G\u00f6r detta endast p\u00e5 ett av kryssen.

Markera med hjälp av strykmåttet 4 cm in från varje ände och markera mitten. Borra hål med 5mm träborr. Gör detta endast på ett av kryssen.

Borra h\u00e5l vid markeringarna.

Borra hål vid markeringarna.

Försänk hålen. Klart!

  • 4.0 Brädbitar 20 cm långa och 4 cm breda
  • Blyertspenna
  • Stålskala
  • Stämjärn
  • Träklubba
  • Hammare
  • Spik
  • Lim
  • Vinkelhake