How to göra ett textiltryck

Göra Ett Textiltryck

107
STEPS
TOOLS

Rita eller v\u00e4lj en bild som du vill trycka

Rita eller välj en bild som du vill trycka

Klipp ut en bit sj\u00e4lvh\u00e4ftande plast eller fr\u00e5n omslaget till kopieringspapper.

Klipp ut en bit självhäftande plast eller från omslaget till kopieringspapper.

Rita av din bild, t\u00e4nk efter, den h\u00e4r katten kommer att bli spegelv\u00e4nd.

Rita av din bild, tänk efter, den här katten kommer att bli spegelvänd.

F\u00f6nstret \u00e4r bra att anv\u00e4nda n\u00e4r man inte ser igenom eller beh\u00f6ver spegelv\u00e4nda bilden.

Fönstret är bra att använda när man inte ser igenom eller behöver spegelvända bilden.

Klipp ut bilden, t\u00e4nk p\u00e5 att det \u00e4r figuren som ska bort. Det g\u00f6r inget om du klipper s\u00f6nder den.

Klipp ut bilden, tänk på att det är figuren som ska bort. Det gör inget om du klipper sönder den.

Nu \u00e4r schablonen klar. L\u00e4gg blanka sidan av omslaget till kopieringspappret mot tyget och stryk fast d\u00e4r du vill ha ditt tryck.

Nu är schablonen klar. Lägg blanka sidan av omslaget till kopieringspappret mot tyget och stryk fast där du vill ha ditt tryck.

Dra bort skyddsplasten fr\u00e5n den sj\u00e4lvh\u00e4ftande plasten och s\u00e4tt fast den. Var noggrann!

Dra bort skyddsplasten från den självhäftande plasten och sätt fast den. Var noggrann!

Ta fram f\u00e4rg, tefat och dutt. Om du trycker p\u00e5 svart tyg beh\u00f6ver du t\u00e4ckande f\u00e4rg. Be l\u00e4raren h\u00e4lla upp f\u00e4rgen!

Ta fram färg, tefat och dutt. Om du trycker på svart tyg behöver du täckande färg. Be läraren hälla upp färgen!

Dutta upp och ned med dutten s\u00e5 att f\u00e4rgen g\u00e5r in i tyget. Se till att det varken blir f\u00f6r mycket eller f\u00f6r lite f\u00e4rg.

Dutta upp och ned med dutten så att färgen går in i tyget. Se till att det varken blir för mycket eller för lite färg.

N\u00e4r du duttat klart kan du f\u00f6rsiktigt dra bort plasten eller pappret.

När du duttat klart kan du försiktigt dra bort plasten eller pappret.

Nu behöver färgen torka, därefter stryker man på trycket för att fixera färgen.

The creator of this guide has not included tools