How to göra ett ställ till penslar

Göra Ett Ställ Till Penslar

124
STEPS
TOOLS

G\u00f6r en mall i papper. Anv\u00e4nd en passare f\u00f6r att rita ut tv\u00e5 cirklar med diametern 8 cm och 7 cm, klipp ut dem. V\u00e4lj sedan en bit bj\u00f6rk tr\u00e4. L\u00e4gg mallarna p\u00e5 tr\u00e4et med lite mellanrum och rita runt.

Gör en mall i papper. Använd en passare för att rita ut två cirklar med diametern 8 cm och 7 cm, klipp ut dem. Välj sedan en bit björk trä. Lägg mallarna på träet med lite mellanrum och rita runt.

Anv\u00e4nd en s\u00e5gl\u00e5da och s\u00e5ga i mellanrummet mellan cirklarna. Ta kvadraten tr\u00e4 med den utritade cirkeln p\u00e5 och s\u00e5ga ut cirkeln med hj\u00e4lp av den elektriska figurs\u00e5gen, s\u00e5ga n\u00e5gon mm utanf\u00f6r linjen.

Använd en såglåda och såga i mellanrummet mellan cirklarna. Ta kvadraten trä med den utritade cirkeln på och såga ut cirkeln med hjälp av den elektriska figursågen, såga någon mm utanför linjen.

Anv\u00e4nd bandslipen f\u00f6r att slipa cirkeln in till linjen och ta bort de extra millimetrarna samt eventuella bucklor.

Använd bandslipen för att slipa cirkeln in till linjen och ta bort de extra millimetrarna samt eventuella bucklor.

Sp\u00e4nn fast den i en filkl\u00e4mma. Anv\u00e4nd sedan en fil  f\u00f6r att f\u00e5 kanterna p\u00e5 cirkeln rundade. Sandpappra efter\u00e5t med 100, 150 samt 240 sandpapperna f\u00f6r att f\u00e5 tr\u00e4et mjukt.

Spänn fast den i en filklämma. Använd sedan en fil för att få kanterna på cirkeln rundade. Sandpappra efteråt med 100, 150 samt 240 sandpapperna för att få träet mjukt.

Ta sedan rostfri tr\u00e5d 2,0 mm tjock och markera ut 10 stycken, 12 cm l\u00e5nga bitar. Anv\u00e4nd sedan en kraftavbitare f\u00f6r att klippa upp bitarna.

Ta sedan rostfri tråd 2,0 mm tjock och markera ut 10 stycken, 12 cm långa bitar. Använd sedan en kraftavbitare för att klippa upp bitarna.

Anv\u00e4nd sedan en liten hammare och h\u00e5ll en av bitarna mot ett st\u00e4d. Banka sedan biten s\u00e5 att den blir rak och upprepa det med alla 10 bitar.

Använd sedan en liten hammare och håll en av bitarna mot ett städ. Banka sedan biten så att den blir rak och upprepa det med alla 10 bitar.

Anv\u00e4nd en passare och g\u00f6r en cirkel 0,5 cm innanf\u00f6r kanten p\u00e5 den minsta cirkeln. Ta en penna och s\u00e4tt fem kryss j\u00e4mnt f\u00f6rdelade p\u00e5 linjen. Anv\u00e4nd en syl f\u00f6r att g\u00f6ra tv\u00e5 h\u00e5l vid varje kryss.

Använd en passare och gör en cirkel 0,5 cm innanför kanten på den minsta cirkeln. Ta en penna och sätt fem kryss jämnt fördelade på linjen. Använd en syl för att göra två hål vid varje kryss.

M\u00e5la b\u00e5da cirklarna i valfri f\u00e4rg med hj\u00e4lp av en svamp. Jag blandade svart och vitt f\u00f6r att f\u00e5 en ljusgr\u00e5 f\u00e4rg.

Måla båda cirklarna i valfri färg med hjälp av en svamp. Jag blandade svart och vitt för att få en ljusgrå färg.

Anv\u00e4nd en borrmaskin och s\u00e4tt i ett borr som \u00e4r 2 mm. Borra sedan ett h\u00e5l i varje m\u00e4rke du gjort med sylen, h\u00e5let ska g\u00e5 rakt igenom br\u00e4dan

Använd en borrmaskin och sätt i ett borr som är 2 mm. Borra sedan ett hål i varje märke du gjort med sylen, hålet ska gå rakt igenom brädan

Ta sedan karlsons klister och limma ihop de tv\u00e5 cirklarna med den minsta \u00f6verst

Ta sedan karlsons klister och limma ihop de två cirklarna med den minsta överst

Ta sedan Karlssons klister igen och s\u00e4tt sedan lite klister i varje h\u00e5l. Tryck sedan i en metallpinne i varje h\u00e5l.

Ta sedan Karlssons klister igen och sätt sedan lite klister i varje hål. Tryck sedan i en metallpinne i varje hål.

Knyckla ihop en pappershandduk till en boll. Tryck sedan ner bollen av papper mellan metallpinnarna h\u00f6gst upp. Ta maskeringstejp och  tejpa runt om s\u00e5 att pinnarna h\u00e5lls raka n\u00e4r de torkar.

Knyckla ihop en pappershandduk till en boll. Tryck sedan ner bollen av papper mellan metallpinnarna högst upp. Ta maskeringstejp och tejpa runt om så att pinnarna hålls raka när de torkar.

Ta rostfri tr\u00e5d 2,0 mm och markera ut 24 cm med en penna. Anv\u00e4nd en kraft avbitare och klipp ut tv\u00e5 bitar som \u00e4r 24 cm. Anv\u00e4nd en flatt\u00e5ng f\u00f6r att klippa ut 2 bitar galvtr\u00e5d 1,0 mm som \u00e4r 20 cm l\u00e5nga.

Ta rostfri tråd 2,0 mm och markera ut 24 cm med en penna. Använd en kraft avbitare och klipp ut två bitar som är 24 cm. Använd en flattång för att klippa ut 2 bitar galvtråd 1,0 mm som är 20 cm långa.

G\u00f6r cirklar av rostfri tr\u00e5d som ska passa runt pinnarna p\u00e5 st\u00e4llet. \u00c4ndarna p\u00e5 cirkeln ska korsa varandra. Anv\u00e4nd en lim pistol, limma mellan \u00e4ndarna, s\u00e4tt fast en av \u00e4ndarna p\u00e5 galvtr\u00e5den mellan.

Gör cirklar av rostfri tråd som ska passa runt pinnarna på stället. Ändarna på cirkeln ska korsa varandra. Använd en lim pistol, limma mellan ändarna, sätt fast en av ändarna på galvtråden mellan.

Ta galvtr\u00e5den och linda den runt de korsade \u00e4ndarna p\u00e5 cirkeln med hj\u00e4lp av en flatt\u00e5ng.

Ta galvtråden och linda den runt de korsade ändarna på cirkeln med hjälp av en flattång.

S\u00e4tt ringen runt pinnarna och tejpa fast den med maskeringstejp 6 cm upp.

Sätt ringen runt pinnarna och tejpa fast den med maskeringstejp 6 cm upp.

Ta sedan halvtr\u00e5d och korsa den \u00f6ver ringen och st\u00e5lpinnarna med hj\u00e4lp av en flatt\u00e5ng s\u00e5 att den sitter fast. G\u00f6r sedan lika dant med den andra cirkeln 12 cm upp.

Ta sedan halvtråd och korsa den över ringen och stålpinnarna med hjälp av en flattång så att den sitter fast. Gör sedan lika dant med den andra cirkeln 12 cm upp.

Klipp sedan av pinnarna s\u00e5 att de \u00e4r h\u00e4mna med hj\u00e4lp av en kraftavbitare.

Klipp sedan av pinnarna så att de är hämna med hjälp av en kraftavbitare.

Den \u00e4r nu f\u00e4rdig!

Den är nu färdig!

The creator of this guide has not included tools