Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Klipp till tv\u00e5 tygkvadrater med sidan 20 cm. Ett blixtl\u00e5s med samma m\u00e5tt beh\u00f6vs och ett band ca 10 cm om du vill ha det.

Klipp till två tygkvadrater med sidan 20 cm. Ett blixtlås med samma mått behövs och ett band ca 10 cm om du vill ha det.

N\u00e5la ihop tygbitarna med blixtl\u00e5set mellan. V\u00e4nd blixtl\u00e5sets kl\u00e4pp mot yttertyget.

Nåla ihop tygbitarna med blixtlåset mellan. Vänd blixtlåsets kläpp mot yttertyget.

S\u00e5 h\u00e4r. Sy en raks\u00f6m l\u00e4ngs med hela den n\u00e5lade kanten. Anv\u00e4nd blixtl\u00e5spressarfot.

Så här. Sy en raksöm längs med hela den nålade kanten. Använd blixtlåspressarfot.

N\u00e5la sen ihop andra kanten p\u00e5 samma s\u00e4tt. Titta p\u00e5 bilden s\u00e5 du f\u00e5r det r\u00e4tt.

Nåla sen ihop andra kanten på samma sätt. Titta på bilden så du får det rätt.

S\u00e5 h\u00e4r ska det se ut. Sy en raks\u00f6m p\u00e5 samma s\u00e4tt d\u00e4r.

Så här ska det se ut. Sy en raksöm på samma sätt där.

V\u00e4nd pennfodralet s\u00e5 det ser ut som p\u00e5 bilden. (Fodret ut)

Vänd pennfodralet så det ser ut som på bilden. (Fodret ut)

N\u00e5la ihop i b\u00e5da kortsidorna. L\u00e4gg i bandet om du vill ha ett. Sy raks\u00f6m, ta det lugnt \u00f6ver blixtl\u00e5set. Sicksacka sen kanterna.

Nåla ihop i båda kortsidorna. Lägg i bandet om du vill ha ett. Sy raksöm, ta det lugnt över blixtlåset. Sicksacka sen kanterna.

Klipp bort l\u00f6sa tr\u00e5dar.

Klipp bort lösa trådar.

Vänd pennfodralet rätt genom öppningen.

The creator of this guide has not included tools