Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

G\u00f6r en ritning p\u00e5 hur sj\u00e4lva figuren skall se ut eller ladda ner den p\u00e5 bilden p\u00e5 denna l\u00e4nk https://drive.google.com/file/d/0Bxo8zpcXG5-fbXREeUIxYWhwY3M/view?usp=sharing

Gör en ritning på hur själva figuren skall se ut eller ladda ner den på bilden på denna länk https://drive.google.com/file/d/0Bxo8zpcXG5-fbXREeUIxYWhwY3M/view?usp=sharing

Leta fram de tr\u00e4bitar du beh\u00f6ver. I detta exemplet beh\u00f6ver du en furubit som \u00e4r 90x110 mm och en som \u00e4r 70x135 mm. B\u00e5da 15 mm tjocka.

Leta fram de träbitar du behöver. I detta exemplet behöver du en furubit som är 90x110 mm och en som är 70x135 mm. Båda 15 mm tjocka.

G\u00f6r en mall s\u00e5 att du kan rita din figur p\u00e5 tr\u00e4biten. I detta fall anv\u00e4nde jag karbonpapper f\u00f6r att f\u00f6ra \u00f6ver figuren fr\u00e5n ritningen

Gör en mall så att du kan rita din figur på träbiten. I detta fall använde jag karbonpapper för att föra över figuren från ritningen

Och d\u00e5 kan det se ut s\u00e5 h\u00e4r.

Och då kan det se ut så här.

Borra h\u00e5let f\u00f6r \u00f6gat innan du s\u00e5gar ut figuren s\u00e5 \u00e4r det l\u00e4ttare att sp\u00e4nna fast biten.

Borra hålet för ögat innan du sågar ut figuren så är det lättare att spänna fast biten.

Sen skall du s\u00e5ga ut figuren i konturs\u00e5gen. Var f\u00f6rsiktig med fingrarna och anv\u00e4nd \u00f6gonskydd.

Sen skall du såga ut figuren i kontursågen. Var försiktig med fingrarna och använd ögonskydd.

Nu skall du g\u00f6ra sp\u00e5ret i bottenbiten d\u00e4r mobilen skall st\u00e5. M\u00e4t ut var den skall vara och rita p\u00e5 det p\u00e5 bottenbiten

Nu skall du göra spåret i bottenbiten där mobilen skall stå. Mät ut var den skall vara och rita på det på bottenbiten

Rita p\u00e5 streck rakt \u00f6ver med vinkelhaken. Ett streck f\u00f6r varje kant och ett f\u00f6r mitten d\u00e4r nedre delen av sp\u00e5ret \u00e4r

Rita på streck rakt över med vinkelhaken. Ett streck för varje kant och ett för mitten där nedre delen av spåret är

S\u00e5ga ett sp\u00e5r vid mittersta strecket. T\u00e4nk p\u00e5 att inte s\u00e5ga f\u00f6r djupt.

Såga ett spår vid mittersta strecket. Tänk på att inte såga för djupt.

Anv\u00e4nd st\u00e4mj\u00e4rn och hugg bort tr\u00e4 s\u00e5 att du f\u00e5r ett sp\u00e5r.

Använd stämjärn och hugg bort trä så att du får ett spår.

Fila bort oj\u00e4mnheter med en ansatsfil.

Fila bort ojämnheter med en ansatsfil.

Markera p\u00e5 bottenbr\u00e4dan var h\u00e5len f\u00f6r skruvarna skall vara. T\u00e4nk s\u00e5 att skruven kan skruvas upp i figuren. Anv\u00e4nd vinkelhake f\u00f6r att rita strecken lite l\u00e4ngre

Markera på bottenbrädan var hålen för skruvarna skall vara. Tänk så att skruven kan skruvas upp i figuren. Använd vinkelhake för att rita strecken lite längre

Markera ut mitten p\u00e5 bottenbr\u00e4dan med ett strykm\u00e5tt

Markera ut mitten på bottenbrädan med ett strykmått

Markera med en syl d\u00e4r du skall borra, allts\u00e5 mitt i kryssen som du nu har ritat p\u00e5.

Markera med en syl där du skall borra, alltså mitt i kryssen som du nu har ritat på.

Borra rakt igenom med ett 2,5 mm borr

Borra rakt igenom med ett 2,5 mm borr

F\u00f6rs\u00e4nk p\u00e5 undersidan med en skruvf\u00f6rs\u00e4nkare.

Försänk på undersidan med en skruvförsänkare.

Nu \u00e4r det dags att slipa alla delar ordentligt. Var f\u00f6rsiktig med de tunnare delarna p\u00e5 figuren s\u00e5 att de inte g\u00e5r av.

Nu är det dags att slipa alla delar ordentligt. Var försiktig med de tunnare delarna på figuren så att de inte går av.

Markera p\u00e5 "f\u00f6tterna" rakt \u00f6ver d\u00e4r h\u00e5len i bottenplattan \u00e4r

Markera på "fötterna" rakt över där hålen i bottenplattan är

Leta fram skruvar som passar och g\u00e5r genom bottenplattan lagom mycket. I detta fall har jag anv\u00e4nt 2,5x20 mm f\u00f6rs\u00e4nkt skruv.

Leta fram skruvar som passar och går genom bottenplattan lagom mycket. I detta fall har jag använt 2,5x20 mm försänkt skruv.

F\u00f6rborra i f\u00f6tterna d\u00e4r skruvarna skall skruvas i f\u00f6r att tr\u00e4et inte skall spricka. till 2,5 mm skruv funkar 1,5 mm borr. Om du g\u00f6r en figur med kraftigare "ben" s\u00e5 beh\u00f6ver du inte f\u00f6rborra.

Förborra i fötterna där skruvarna skall skruvas i för att träet inte skall spricka. till 2,5 mm skruv funkar 1,5 mm borr. Om du gör en figur med kraftigare "ben" så behöver du inte förborra.

S\u00e4tt fast figuren med "f\u00f6tterna" upp och stryk p\u00e5 lite lim p\u00e5 undersidan av f\u00f6tterna

Sätt fast figuren med "fötterna" upp och stryk på lite lim på undersidan av fötterna

Sikta in skruvarna i det borrade h\u00e5len i "f\u00f6tterna"

Sikta in skruvarna i det borrade hålen i "fötterna"

Skruva i skruvarna!

Skruva i skruvarna!

S\u00e5 d\u00e4r. Slipa om du missat n\u00e5got och sen \u00e4r det ytbehandling som g\u00e4ller. Kanske testa en bets och lacka p\u00e5 det?

Så där. Slipa om du missat något och sen är det ytbehandling som gäller. Kanske testa en bets och lacka på det?

S\u00e5 h\u00e4r blir det med mobilen p\u00e5 plats. Hitta g\u00e4rna p\u00e5 egna roliga id\u00e9er!

Så här blir det med mobilen på plats. Hitta gärna på egna roliga idéer!

  • Träbitar
  • Kontursåg
  • Stämjärn
  • Skruv 2,5x20mm
  • Trälim
  • Fil
  • Slippapper
  • Slipklots
  • Geringssåg