Brit + Co Guides Logo

How to göra ett halsband

Göra Ett Halsband

32
STEPS
TOOLS

Leta fram en bit tunn (4mm) plywood cirka 5x5 cm

Leta fram en bit tunn (4mm) plywood cirka 5x5 cm

Rita pa\u030a den form du vill ha pa\u030a ditt halssmycke

Rita på den form du vill ha på ditt halssmycke

Spa\u0308nn fast i ba\u0308nken och sa\u030aga ut formen. Om du vill kan du anva\u0308nda en filkla\u0308mma.!

Spänn fast i bänken och såga ut formen. Om du vill kan du använda en filklämma.!

Markera ut var du skall ha ha\u030alet fo\u0308r bandet.

Markera ut var du skall ha hålet för bandet.

G\u00f6r ett m\u00e4rke med en syl i markeringen du just ritade dit.

Gör ett märke med en syl i markeringen du just ritade dit.

Ta fram en batteriborrmaskin och ett 4 mm tr\u00e4borr. S\u00e4tt fast borret i borrmaskinen.

Ta fram en batteriborrmaskin och ett 4 mm träborr. Sätt fast borret i borrmaskinen.

Ta fram en b\u00e4nktving och en skr\u00e4pbit att ha som skydd n\u00e4r du skall borra.

Ta fram en bänktving och en skräpbit att ha som skydd när du skall borra.

Sp\u00e4nn fast plywoodbiten p\u00e5 skr\u00e4pbiten med hj\u00e4lp av b\u00e4nktvingen.

Spänn fast plywoodbiten på skräpbiten med hjälp av bänktvingen.

Borra h\u00e5l i plywoodbiten d\u00e4r du markerade med sylen.

Borra hål i plywoodbiten där du markerade med sylen.

Putsa till kanterna med fil, slippapper och slipklots. Beroende pa\u030a formen sa\u030a kan du beho\u0308va slipa utan slipklots

Putsa till kanterna med fil, slippapper och slipklots. Beroende på formen så kan du behöva slipa utan slipklots

F\u00e4rgl\u00e4gg och dekorera s\u00e5 att det blir som du vill ha det.

Färglägg och dekorera så att det blir som du vill ha det.

Tr\u00e4 i sn\u00f6ret i h\u00e5let och knyt fast.

Trä i snöret i hålet och knyt fast.

F\u00e4rdigt!

Färdigt!

  • 1.0 4mm plywood 5x5cm stor
  • 1.0 Halsbandsnöre
  • 1.0 Penna
  • 1.0 Kontursåg
  • 1.0 Fil
  • 1.0 Slipklots med slippapper
  • 1.0 Färg och dekoration