Brit + Co Guides Logo

How to göra ett förkläde

Göra Ett Förkläde

11
STEPS
TOOLS

V\u00e4lj vilket tyg du vill ha till ficka. L\u00e4gg ut tyget och vik det dubbelt. L\u00e4gg ut m\u00f6nstret p\u00e5 tyget och klipp ut. T\u00e4nk efter vad du vill ha f\u00f6r applikation, tryck en extra bit med det motivet.

Välj vilket tyg du vill ha till ficka. Lägg ut tyget och vik det dubbelt. Lägg ut mönstret på tyget och klipp ut. Tänk efter vad du vill ha för applikation, tryck en extra bit med det motivet.

V\u00e4lj vilka f\u00e4rger du vill anv\u00e4nda till trycket.

Välj vilka färger du vill använda till trycket.

Anv\u00e4nd en pensel per f\u00e4rg. Om du ska blanda f\u00e4rgen ta en klick av varje f\u00e4rg med respektive pensel och l\u00e4gg p\u00e5 en tallrik. Ta en ny pensel och blanda med.

Använd en pensel per färg. Om du ska blanda färgen ta en klick av varje färg med respektive pensel och lägg på en tallrik. Ta en ny pensel och blanda med.

F\u00e4rgl\u00e4gg din valda st\u00e4mpeldyna genom att m\u00e5la med penseln p\u00e5 tryckarna.

Färglägg din valda stämpeldyna genom att måla med penseln på tryckarna.

N\u00e4r hela \u00e4r m\u00e5lad \u00e4r det dags att trycka!

När hela är målad är det dags att trycka!

Tryck st\u00e4mpeln rakt ner och tryck med ett j\u00e4mnt tryck med hj\u00e4lp av handflatan.

Tryck stämpeln rakt ner och tryck med ett jämnt tryck med hjälp av handflatan.

Var f\u00f6rsiktig n\u00e4r du lyfter upp st\u00e4mpeln. H\u00e5ll i tyget och vinkla snett upp\u00e5t.

Var försiktig när du lyfter upp stämpeln. Håll i tyget och vinkla snett uppåt.

Tv\u00e4tta av st\u00e4mpeln med hj\u00e4lp av varmt vatten och diskborsten. St\u00e4ll den upp p\u00e5 b\u00e4nken s\u00e5 den kan torka.

Tvätta av stämpeln med hjälp av varmt vatten och diskborsten. Ställ den upp på bänken så den kan torka.

Klart. Nu ska trycket torka till n\u00e4sta g\u00e5ng.

Klart. Nu ska trycket torka till nästa gång.

Stryk p\u00e5 baksidan av ditt tryck n\u00e4r det torkat.

Stryk på baksidan av ditt tryck när det torkat.

Sicksacka runt kanterna p\u00e5 fickan. Nu ska du s\u00e4tta kantband p\u00e5 din magficka. M\u00e4t hur l\u00e5ng fickan \u00e4r och klipp ett lika l\u00e5ngt band  i valfri f\u00e4rg.

Sicksacka runt kanterna på fickan. Nu ska du sätta kantband på din magficka. Mät hur lång fickan är och klipp ett lika långt band i valfri färg.

Vik bandet p\u00e5 mitten och stryk.

Vik bandet på mitten och stryk.

N\u00e5la fast bandet p\u00e5 \u00f6verkanten av fickan.

Nåla fast bandet på överkanten av fickan.

Sy fast bandet med raks\u00f6mn. Gl\u00f6m inte f\u00e4sta. L\u00e4gg undan ficka en stund.

Sy fast bandet med raksömn. Glöm inte fästa. Lägg undan ficka en stund.

L\u00e4gg ut det valda m\u00f6nstret till f\u00f6rkl\u00e4det p\u00e5 dubbelt tyg. L\u00e4gg den l\u00e5nga raka kanten mot den vikta tygkanten.

Lägg ut det valda mönstret till förklädet på dubbelt tyg. Lägg den långa raka kanten mot den vikta tygkanten.

Klipp ut efter m\u00f6nstret. S\u00f6msm\u00e5n med 1 cm ing\u00e5r i m\u00f6nstret.

Klipp ut efter mönstret. Sömsmån med 1 cm ingår i mönstret.

Sicksacka runt  hela f\u00f6rkl\u00e4dets kant.

Sicksacka runt hela förklädets kant.

Ta fram fickan och l\u00e4gg den r\u00e4ta mot r\u00e4ta, men upp och ner, allts\u00e5 \u00f6verkanten med kantbandet ska ligga ned\u00e5t.

Ta fram fickan och lägg den räta mot räta, men upp och ner, alltså överkanten med kantbandet ska ligga nedåt.

N\u00e5la fast.

Nåla fast.

Sy med en 1 cm s\u00f6mnsm\u00e5n.

Sy med en 1 cm sömnsmån.

N\u00e4r du sytt tar du bort n\u00e5larna och v\u00e4nder upp fickan.

När du sytt tar du bort nålarna och vänder upp fickan.

Stryk s\u00e5 fickan blir sl\u00e4t.

Stryk så fickan blir slät.

Dags att f\u00e5lla f\u00f6rkl\u00e4det. Vik in 1 cm av kanterna p\u00e5 sidan av f\u00f6rkl\u00e4det, stryk och

Dags att fålla förklädet. Vik in 1 cm av kanterna på sidan av förklädet, stryk och

vik en g\u00e5ng till, stryk och

vik en gång till, stryk och

N\u00e5la. Sy nu p\u00e5 kanten av

Nåla. Sy nu på kanten av

F\u00e5llen, anv\u00e4nd pressfotens bredd. Gl\u00f6m inte f\u00e4sta!

Fållen, använd pressfotens bredd. Glöm inte fästa!

G\u00f6r nu likadant med nederkanten p\u00e5 f\u00f6rkl\u00e4det.

Gör nu likadant med nederkanten på förklädet.

Ta nu fram mer bomullsband i valfri f\u00e4rg, till bandet du ska knyta fast f\u00f6rkl\u00e4det med. Klipp f\u00f6rst en remsa p\u00e5 2,5 meter och

Ta nu fram mer bomullsband i valfri färg, till bandet du ska knyta fast förklädet med. Klipp först en remsa på 2,5 meter och

Sedan en remsa p\u00e5 10 cm.

Sedan en remsa på 10 cm.

Stryk och sy ihop den l\u00e5nga remsan dubbel.

Stryk och sy ihop den långa remsan dubbel.

Vik den korta och sy ihop \u00e4ndarna p\u00e5 den.

Vik den korta och sy ihop ändarna på den.

L\u00e4gg den korta remsan in under kanten upptill p\u00e5 f\u00f6rkl\u00e4det och sy den kanten lika som de \u00f6vriga kanterna.

Lägg den korta remsan in under kanten upptill på förklädet och sy den kanten lika som de övriga kanterna.

Ta nu fram trycket du ska ha som applikation och stryk fast flisofix p\u00e5 baksidan.

Ta nu fram trycket du ska ha som applikation och stryk fast flisofix på baksidan.

Klipp ut och placera d\u00e4r du vill ha det.

Klipp ut och placera där du vill ha det.

Ta bort pappret p\u00e5 baksidan.

Ta bort pappret på baksidan.

Stryk fast och

Stryk fast och

Sy fast med t\u00e4t sicksack.

Sy fast med tät sicksack.

Nu ska du sy kanalen till banden. M\u00e4t 2 cm in p\u00e5 de sneda sidorna upptill och vik ner.

Nu ska du sy kanalen till banden. Mät 2 cm in på de sneda sidorna upptill och vik ner.

N\u00e5la och sy. L\u00e5t tyget f\u00f6lja 15 p\u00e5 stygnpl\u00e5ten.

Nåla och sy. Låt tyget följa 15 på stygnplåten.

S\u00e4tt fast en s\u00e4kerhetsn\u00e5l i \u00e4nden p\u00e5 bandet och tr\u00e4 det genom \u00f6ppningen p\u00e5 sidan.

Sätt fast en säkerhetsnål i änden på bandet och trä det genom öppningen på sidan.

Tr\u00e4 upp i halsen och ner i andra sidan.

Trä upp i halsen och ner i andra sidan.

Nu ska du dela den l\u00e5nga magfickan i tv\u00e5 eller tre delar, du v\u00e4ljer sj\u00e4lv hur stora fickor det ska vara. S\u00e4tt ett m\u00e4rke d\u00e4r du ska sy och ta fram en linjal och

Nu ska du dela den långa magfickan i två eller tre delar, du väljer själv hur stora fickor det ska vara. Sätt ett märke där du ska sy och ta fram en linjal och

Dra en linje, helst med en krita.

Dra en linje, helst med en krita.

Sy med raks\u00f6mn i markeringen.

Sy med raksömn i markeringen.

Klart!

The creator of this guide has not included tools