How to göra en slöjdpåse

Göra en Slöjdpåse

14
STEPS
TOOLS

Ta en tygbit som \u00e4r 45x90 cm.

Ta en tygbit som är 45x90 cm.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 zickzack.

Ställ in symaskinen på zickzack.

Sy zickzack i kanterna p\u00e5 alla sidorna.

Sy zickzack i kanterna på alla sidorna.

Vik in 1,5 cm mot avigsidan p\u00e5 l\u00e5ngsidorna. Tv\u00e4rn\u00e5la.

Vik in 1,5 cm mot avigsidan på långsidorna. Tvärnåla.

Stryk \u00f6ver den vikta kanten.

Stryk över den vikta kanten.

S\u00e4tt symaskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Sätt symaskinen på raksöm.

Sy med raks\u00f6m i kanten. L\u00e4gg tygkanten vid 10 mm p\u00e5 stygnpl\u00e5ten. F\u00e4st tr\u00e5den i b\u00f6rjan och i slutet.

Sy med raksöm i kanten. Lägg tygkanten vid 10 mm på stygnplåten. Fäst tråden i början och i slutet.

Vik ner 4 cm p\u00e5 kortsidorna mot avigsidan. Tv\u00e4rn\u00e5la och stryk.

Vik ner 4 cm på kortsidorna mot avigsidan. Tvärnåla och stryk.

Sy en raks\u00f6m med pressarfoten vid den vikta kanten.

Sy en raksöm med pressarfoten vid den vikta kanten.

Sy en raks\u00f6m till, 3 cm fr\u00e5n den vikta kanten.F\u00f6lj stygnpl\u00e5ten. F\u00e4st tr\u00e5den. Detta kallas att man syr en kanal.

Sy en raksöm till, 3 cm från den vikta kanten.Följ stygnplåten. Fäst tråden. Detta kallas att man syr en kanal.

Nu ska du dekorera din p\u00e5se. Ta fram det tyg du vill ha. Klipp ut s\u00e5 stor tygbit du beh\u00f6ver och en bit vlisofix.

Nu ska du dekorera din påse. Ta fram det tyg du vill ha. Klipp ut så stor tygbit du behöver och en bit vlisofix.

Stryk fast vlisofixet.

Stryk fast vlisofixet.

Klipp ut den figur du vill ha.

Klipp ut den figur du vill ha.

Stryk fast p\u00e5 p\u00e5sen.

Stryk fast på påsen.

St\u00e4ll in din symaskin p\u00e5 t\u00e4t sicksack.

Ställ in din symaskin på tät sicksack.

Sy runtom din figur.

Sy runtom din figur.

Vik p\u00e5sen p\u00e5 mitten med r\u00e4tsidan ut. Tv\u00e4rn\u00e5la ihop i l\u00e5ngsidorna. Kanterna ska vara j\u00e4mna upptill. Sy ihop sidorna till kanalen med raks\u00f6m. L\u00e5t pressarfoten g\u00e5 i kanten.

Vik påsen på mitten med rätsidan ut. Tvärnåla ihop i långsidorna. Kanterna ska vara jämna upptill. Sy ihop sidorna till kanalen med raksöm. Låt pressarfoten gå i kanten.

Klipp av ett bomullsband 2 m l\u00e5ngt. Tr\u00e5 det i kanalen med hj\u00e4lp av en s\u00e4kerhetsn\u00e5l 2 varv. Knyt ihop.

Klipp av ett bomullsband 2 m långt. Trå det i kanalen med hjälp av en säkerhetsnål 2 varv. Knyt ihop.

Skriv ditt namn p\u00e5 din dekoration. Stryk.

Skriv ditt namn på din dekoration. Stryk.

Stryk hela påsen och nu är din Slöjdpåse klar.

  • Att sy en slöjdpåse