Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Leta fram en bit tunn (4mm) plywood cirka 5x5 cm stor.

Leta fram en bit tunn (4mm) plywood cirka 5x5 cm stor.

Rita p\u00e5 den form du vill ha p\u00e5 din nyckelring.

Rita på den form du vill ha på din nyckelring.

Spa\u0308nn fast i ba\u0308nken och sa\u030aga ut formen. Om du vill kan du anva\u0308nda en filkla\u0308mma.!

Spänn fast i bänken och såga ut formen. Om du vill kan du använda en filklämma.!

Markera ut var du skall ha ha\u030alet fo\u0308r ringen.

Markera ut var du skall ha hålet för ringen.

Go\u0308r ett ma\u0308rke med en syl i markeringen du just ritade dit.

Gör ett märke med en syl i markeringen du just ritade dit.

Ta fram ett 4 mm tr\u00e4borr och en batteriborrmaskin. S\u00e4tt fast borret i maskinen.

Ta fram ett 4 mm träborr och en batteriborrmaskin. Sätt fast borret i maskinen.

Ta fram en b\u00e4nktving och en skr\u00e4pbit som du kan ha som skydd f\u00f6r att inte borra i b\u00e4nken.

Ta fram en bänktving och en skräpbit som du kan ha som skydd för att inte borra i bänken.

Borra h\u00e5l genom nyckelringen.

Borra hål genom nyckelringen.

Putsa till kanterna med fil, slippapper och slipklots. Beroende pa\u030a formen sa\u030a kan du beho\u0308va slipa utan slipklots.

Putsa till kanterna med fil, slippapper och slipklots. Beroende på formen så kan du behöva slipa utan slipklots.

Fa\u0308rgla\u0308gg och dekorera din nyckelring som du vill ha den.

Färglägg och dekorera din nyckelring som du vill ha den.

Ta fram ringen och tra\u0308 i den i ha\u030alet.

Ta fram ringen och trä i den i hålet.

Det kan vara la\u0308ttare att anva\u0308nda en skruvmejsel fo\u0308r att fa\u030a isa\u0308r ringen och kunna tra\u0308 i den i ha\u030alet.!

Det kan vara lättare att använda en skruvmejsel för att få isär ringen och kunna trä i den i hålet.!

F\u00e4rdig!

Färdig!

  • 1.0 4 mm tjock plywood cirka 5x5 cm
  • 1.0 Nyckelring
  • 1.0 penna
  • 1.0 Kontursåg
  • 1.0 Fil
  • 1.0 Slipklots med slippapper
  • Färg och dekoration