How to göra en lysande julgran

Göra en Lysande Julgran

13
STEPS
TOOLS

Leta fram en list som \u00e4r ca 20x20 mm och ungef\u00e4r 1200 mm l\u00e5ng, Den skall p\u00e5 l\u00e4ngden r\u00e4cka till 2st  320 mm, 1st 250 mm, 1st 180 mm & 1st 110 mm

Leta fram en list som är ca 20x20 mm och ungefär 1200 mm lång, Den skall på längden räcka till 2st 320 mm, 1st 250 mm, 1st 180 mm & 1st 110 mm

Ordna en batteridriven ledljusslinga. Den jag anv\u00e4nder har 30 st led. Du kan ju naturligtvis g\u00f6ra granen utan ledslinga och m\u00e5la den med snygga f\u00e4rger eller varf\u00f6r inte en sj\u00e4lvlysande f\u00e4rg.

Ordna en batteridriven ledljusslinga. Den jag använder har 30 st led. Du kan ju naturligtvis göra granen utan ledslinga och måla den med snygga färger eller varför inte en självlysande färg.

M\u00e4t och markera 2st  320 mm, 1st 250 mm, 1st 180 mm & 1st 110 mm

Mät och markera 2st 320 mm, 1st 250 mm, 1st 180 mm & 1st 110 mm

S\u00e5ga av bitarna i en s\u00e5gl\u00e5da

Såga av bitarna i en såglåda

M\u00e4t ut och markera mitten p\u00e5 fyra av bitarna. Det bitar som skall vara grenar. En av de l\u00e4ngsta kan du v\u00e4nta med f\u00f6r den skall vara stammen p\u00e5 granen.

Mät ut och markera mitten på fyra av bitarna. Det bitar som skall vara grenar. En av de längsta kan du vänta med för den skall vara stammen på granen.

L\u00e4gg stammen mitt f\u00f6r mittmarkeringen och m\u00e4rk p\u00e5 en av bitarna som skall bli gren ut var kanterna p\u00e5 stammen \u00e4r.

Lägg stammen mitt för mittmarkeringen och märk på en av bitarna som skall bli gren ut var kanterna på stammen är.

Placera bitarna som skall bli grenar med centrummarkeringarna mitt f\u00f6r varandra med hj\u00e4lp av en vinkelhake.

Placera bitarna som skall bli grenar med centrummarkeringarna mitt för varandra med hjälp av en vinkelhake.

F\u00f6r \u00f6ver markeringarna f\u00f6r kanterna p\u00e5 stammen som du ritade dit i steg 6

För över markeringarna för kanterna på stammen som du ritade dit i steg 6

Det skall se ut s\u00e5 h\u00e4r.

Det skall se ut så här.

Markera ut mitten p\u00e5 tjockleken

Markera ut mitten på tjockleken

M\u00e4rk ut var p\u00e5 stammen grenarna skall sitta. I exemplet har jag har satt dem med 4 cm mellan grenarna. Markera djupet p\u00e5 samma s\u00e4tt som p\u00e5 grenarna. Du ser stammen n\u00e4rmast i bilden.

Märk ut var på stammen grenarna skall sitta. I exemplet har jag har satt dem med 4 cm mellan grenarna. Markera djupet på samma sätt som på grenarna. Du ser stammen närmast i bilden.

S\u00e5ga ut f\u00f6r att kunna s\u00e4tta samman delarna. Anv\u00e4nd s\u00e5gl\u00e5da och st\u00e4mj\u00e4rn.

Såga ut för att kunna sätta samman delarna. Använd såglåda och stämjärn.

Ta inte bort mer tr\u00e4 \u00e4n till linjen.

Ta inte bort mer trä än till linjen.

Dags att slipa bitarna.

Dags att slipa bitarna.

Stryk p\u00e5 lim med hj\u00e4lp av en pensel

Stryk på lim med hjälp av en pensel

Tryck ihop bitarna och...

Tryck ihop bitarna och...

Pressa samman dem med tvingar.

Pressa samman dem med tvingar.

Markera p\u00e5 var du skall borra. T\u00e4nk p\u00e5 hur m\u00e5nga led din slinga har. Vill du inte ha ledslinga i din gran kan du strunta i detta steget.

Markera på var du skall borra. Tänk på hur många led din slinga har. Vill du inte ha ledslinga i din gran kan du strunta i detta steget.

Markera d\u00e4r du skall borra med en syl

Markera där du skall borra med en syl

Borra med ett borr som \u00e4r anpassat efter din ledslinga. Du kan borra med pelarborrmaskinen eller en handborrmaskin

Borra med ett borr som är anpassat efter din ledslinga. Du kan borra med pelarborrmaskinen eller en handborrmaskin

F\u00f6rs\u00e4nk g\u00e4rna h\u00e5len med en f\u00f6rs\u00e4nkare s\u00e5 ser det snyggare ut.

Försänk gärna hålen med en försänkare så ser det snyggare ut.

S\u00e4tt i ledslingan och skruva i en skruv\u00f6gla f\u00f6r att kunna h\u00e4nga upp den eller kanske en fot f\u00f6r att kunna st\u00e4lla den upp, Samla ledningarna p\u00e5 baksidan av grenarna och f\u00e4st dem med band, eller tejp

Sätt i ledslingan och skruva i en skruvögla för att kunna hänga upp den eller kanske en fot för att kunna ställa den upp, Samla ledningarna på baksidan av grenarna och fäst dem med band, eller tejp

H\u00e4ng upp och l\u00e5t den skina

Häng upp och låt den skina

  • Trälist 20x20 mm
  • ledljusslinga (batteri)
  • trälim