How to göra en lampskärm till din lampa

Göra en Lampskärm Till Din Lampa

41
STEPS
TOOLS

Ta fram din lampa och mät höjden och..

Ta fram din lampa och m\u00e4t h\u00f6jden och..

Mät runt om pinnarna.

M\u00e4t runt om pinnarna.

Ta fram 3 rutiga papper, tejp , penna och linjal. Skriv upp måtten.

Ta fram 3 rutiga papper, tejp , penna och linjal. Skriv upp m\u00e5tten.

Tejpa ihop 2 av papperna, mät sedan höjden mellan botten och toppenplattan och tejpa fast remsor på de två ihoptejdade papprena så den blir så hög som du vill ha den.

Tejpa ihop 2 av papperna, m\u00e4t sedan h\u00f6jden mellan botten och toppenplattan och tejpa fast remsor p\u00e5 de tv\u00e5 ihoptejdade papprena s\u00e5 den blir s\u00e5 h\u00f6g som du vill ha den.

Mät ut hur långt det var runt dina pinnar och lägg till 10cm.

M\u00e4t ut hur l\u00e5ngt det var runt dina pinnar och l\u00e4gg till 10cm.

Dra ett rakt streck och klipp av pappret.

Dra ett rakt streck och klipp av pappret.

Välj tyg till din skärm.

V\u00e4lj tyg till din sk\u00e4rm.

Plocka fram en pfiffikus och knappnålar. Lägg mönstret på tygets avigsida.

Plocka fram en pfiffikus och knappn\u00e5lar. L\u00e4gg m\u00f6nstret p\u00e5 tygets avigsida.

För att få rätt sömsmån så du kan sy en snygg fåll så använder du en pfiffikus. Mät 5 cm från kanterna och nåla fast ditt mönster,kortsidorna ska inte ha sömsmån. VISA!

F\u00f6r att f\u00e5 r\u00e4tt s\u00f6msm\u00e5n s\u00e5 du kan sy en snygg f\u00e5ll  s\u00e5 anv\u00e4nder du en pfiffikus. M\u00e4t  5 cm fr\u00e5n kanterna och n\u00e5la fast ditt m\u00f6nster,kortsidorna ska inte ha s\u00f6msm\u00e5n. VISA!

Mät på motsatta sidan och gör markeringar med jämna mellanrum.

M\u00e4t p\u00e5 motsatta sidan och g\u00f6r markeringar med j\u00e4mna mellanrum.

Lägg en linjal mot strecken och dra en rak linje.

L\u00e4gg en linjal mot strecken och dra en rak linje.

Klipp ut ditt tyg.

Klipp ut ditt tyg.

Vik nu kanten så den precis hamnar mot pappret, stryk.

Vik nu kanten s\u00e5 den precis hamnar mot pappret, stryk.

Vik upp det du starkt över pappret så vikningen blir precis i kanten på pappret. Stryk.

Vik upp det du starkt \u00f6ver pappret s\u00e5 vikningen blir precis i kanten p\u00e5 pappret. Stryk.

Ta bort nålarna och mönstret.

Ta bort n\u00e5larna och m\u00f6nstret.

Tvärnåla fållen på båda sidorna .

Tv\u00e4rn\u00e5la  f\u00e5llen p\u00e5 b\u00e5da sidorna .

Trä symaskinen med en sytråd som syns mot tyget.

Tr\u00e4 symaskinen med en sytr\u00e5d som syns mot tyget.

Välj dekorationssöm som du villa ha på din skärm, den kan vara olika upp och nere.

V\u00e4lj dekorationss\u00f6m som du villa ha p\u00e5 din sk\u00e4rm, den kan vara olika upp och nere.

För att ställa in dekorationssömmarna så tryck på denna knappen.

F\u00f6r att st\u00e4lla in dekorationss\u00f6mmarna s\u00e5 tryck p\u00e5  denna knappen.

Välj rad med pilarna.

V\u00e4lj rad med pilarna.

Välj nummer..

V\u00e4lj nummer..

Prov sy gärna på en tyglapp innanlår du ser hur sömmen ser ut sydd..

Prov sy g\u00e4rna p\u00e5 en tyglapp innanl\u00e5r du ser hur s\u00f6mmen ser ut sydd..

Sy från rätsidan med den mönstersömmen du valt. Följ 1 1/2 markeringen på stygnplåten.

Sy fr\u00e5n r\u00e4tsidan med den m\u00f6nsters\u00f6mmen du valt. F\u00f6lj 1 1/2 markeringen p\u00e5 stygnpl\u00e5ten.

Plocka loss nålarna medans du syr, annars kan symaskinsnålen gå av...

Plocka loss n\u00e5larna medans du syr, annars kan symaskinsn\u00e5len g\u00e5 av...

Sy båda sidorna. Om du vill dekorera mer så gör du det nu. Du kan använda vinyltryck, applikation eller textilfärg.

Sy b\u00e5da sidorna. Om du vill dekorera mer s\u00e5 g\u00f6r du det nu. Du kan anv\u00e4nda vinyltryck, applikation eller textilf\u00e4rg.

Kortsidorna ska också fållas, här ska du sätta fast tryckknappar så du kan loss skärmen när du behöver byta lampa , börja med att vika upp 3 cm. Stryk.

Kortsidorna ska ocks\u00e5 f\u00e5llas, h\u00e4r ska du s\u00e4tta fast tryckknappar s\u00e5 du kan loss sk\u00e4rmen n\u00e4r du beh\u00f6ver byta lampa , b\u00f6rja med att vika upp 3 cm. Stryk.

Vi in ytterkanten mot linjen du nyss strök.

Vi in ytterkanten mot linjen du nyss str\u00f6k.

Stryk. Kolla med tyget hur det sitter runt lampan, behöver det sträckas så vik in lite till, sitter det för hårt så vik ut en liten bit.

Stryk. Kolla med tyget hur det sitter runt lampan, beh\u00f6ver det str\u00e4ckas s\u00e5 vik in lite till, sitter det f\u00f6r h\u00e5rt s\u00e5 vik ut en liten bit.

Vik upp dubbelt och tvärnåla. Prova runt din lampfot så tyget passar.

Vik upp dubbelt och tv\u00e4rn\u00e5la. Prova runt din lampfot s\u00e5 tyget passar.

Ställ in maskinen på raksöm.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Sy från avigsidan precis i kanten på fållen, låt ena tån på pressarfoten gå utanför fållen. Fäst i början och slutet.

Sy fr\u00e5n avigsidan precis i kanten p\u00e5 f\u00e5llen, l\u00e5t ena t\u00e5n p\u00e5 pressarfoten g\u00e5 utanf\u00f6r f\u00e5llen. F\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet.

Sy båda sidorna och plocka sedan bort nålarna.

Sy b\u00e5da sidorna och plocka sedan bort n\u00e5larna.

Välj tryckknappar.

V\u00e4lj tryckknappar.

Gör hål i kanterna och på mitten av tygkanten.

G\u00f6r h\u00e5l i kanterna och p\u00e5 mitten av tygkanten.

Sätt fast knapparna med prymtången eller om du valt i metall så använder du spindelpressen.

S\u00e4tt fast knapparna med prymt\u00e5ngen eller om du valt i metall s\u00e5 anv\u00e4nder du spindelpressen.

Sätt ena sidan från rätsidan och den andra från avigsidan när du ska sätta andra sidan så...

För att få knapparna mittemot varandra så lägg tyget över och markera med en liten prick.

F\u00f6r att f\u00e5 knapparna mittemot varandra s\u00e5 l\u00e4gg tyget \u00f6ver och markera med en liten prick.

Gör hål och sätt fast .

G\u00f6r h\u00e5l och s\u00e4tt fast .

Klart.

Klart.

Sätt fast runt din lampa och skriv utvärdering

The creator of this guide has not included tools