How to göra en låda!

Göra en Låda!

166
STEPS
TOOLS

Anv\u00e4nd 12 x 92 mm furu!

Använd 12 x 92 mm furu!

Ta fram: vinkelhake, linjal och en spetsig penna!

Ta fram: vinkelhake, linjal och en spetsig penna!

H\u00e5ll till vinkelhaken mot \u00e4ndan p\u00e5 br\u00e4dan f\u00f6r att se om den \u00e4r rak, 90 graders vinkel.

Håll till vinkelhaken mot ändan på brädan för att se om den är rak, 90 graders vinkel.

S\u00e5 h\u00e4r ska det INTE se ut! D\u00e5 f\u00e5r du s\u00e5ga av br\u00e4dan f\u00f6rst innan du m\u00e4ter upp din f\u00f6rsta bit.

Så här ska det INTE se ut! Då får du såga av brädan först innan du mäter upp din första bit.

M\u00e4t din f\u00f6rsta bit med en linjal. H\u00e5ll linjalen j\u00e4ms med \u00e4nden p\u00e5 br\u00e4dan. Rita ett litet streck precis vid det tal som du ska ha.

Mät din första bit med en linjal. Håll linjalen jäms med änden på brädan. Rita ett litet streck precis vid det tal som du ska ha.

Du behöver 2st långsidor( till exempel 20 cm) och 2st kortsidor ( till exempel 12cm ) till din låda! TÄNK PÅ ATT LÅNGSIDORNA SKA VARA EXAKT LIKA LÅNGA! LIKADANT MED KORTSIDORNA!

Till exempel.... s\u00e5 h\u00e4r, om det ska vara detta m\u00e5ttet!

Till exempel.... så här, om det ska vara detta måttet!

L\u00e4gg nu vinkelhaken tajt mot br\u00e4dan och mot strecket du gjorde innan, s\u00e5 h\u00e4r.....

Lägg nu vinkelhaken tajt mot brädan och mot strecket du gjorde innan, så här.....

H\u00e5ll i vinkelhaken tajt mot br\u00e4dan och mot det lilla strecket n\u00e4r du rita \u00f6ver hela br\u00e4dan!

Håll i vinkelhaken tajt mot brädan och mot det lilla strecket när du rita över hela brädan!

Sp\u00e4nn fast br\u00e4dan i geringss\u00e5gen med hj\u00e4lp av en enhandstving.

Spänn fast brädan i geringssågen med hjälp av en enhandstving.

Kontrollm\u00e4t en extra g\u00e5ng innan du s\u00e5gar s\u00e5 att du \u00e4r s\u00e4ker att det blir r\u00e4tt m\u00e5tt!

Kontrollmät en extra gång innan du sågar så att du är säker att det blir rätt mått!

Såga nu upp dina 4 bitar du ska ha! Mät och såga en bit åt gången!

Nu \u00e4r det dags f\u00f6r STRYKM\u00c5TT!

Nu är det dags för STRYKMÅTT!

St\u00e4ll in m\u00e5ttet p\u00e5 halva tjockleken av br\u00e4dan du ska rita p\u00e5! ( \u00e4r br\u00e4dan 12mm tjock? St\u00e4ll d\u00e5 in strykm\u00e5ttet p\u00e5 6mm!)

Ställ in måttet på halva tjockleken av brädan du ska rita på! ( är brädan 12mm tjock? Ställ då in strykmåttet på 6mm!)

St\u00e4ll om STRYKM\u00c5TTET till 15 mm och rita sm\u00e5 streck \u00f6ver den f\u00f6rsta linjen du gjorde. I b\u00e5da \u00e4ndar p\u00e5 de l\u00e5nga bitarna.

Ställ om STRYKMÅTTET till 15 mm och rita små streck över den första linjen du gjorde. I båda ändar på de långa bitarna.

S\u00e5h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r du \u00e4r klar med STRYKM\u00c5TTET!

Såhär ska det se ut när du är klar med STRYKMÅTTET!

Ta fram en ritspets! (\u00e4ven kallad syl).

Ta fram en ritspets! (även kallad syl).

Tryck ett litet h\u00e5l i kryssen! D\u00e4r ska du sedan borra h\u00e5l till spiken.

Tryck ett litet hål i kryssen! Där ska du sedan borra hål till spiken.

Ta fram ett 30 mm spik och knipsa av huvudet p\u00e5 spiken med en KRAFTAVBITARE.

Ta fram ett 30 mm spik och knipsa av huvudet på spiken med en KRAFTAVBITARE.

S\u00e5h\u00e4r......

Såhär......

Sp\u00e4nn fast spiken i borrmaskinen.... s\u00e5h\u00e4r!

Spänn fast spiken i borrmaskinen.... såhär!

Borra sedan i alla 8 sm\u00e5h\u00e5len du gjorde med ritspetsen. Borra r\u00e4tt igenom br\u00e4dan!  Ha en borrbr\u00e4da under n\u00e4r du borrar s\u00e5 att du inte borrar i b\u00e4nken!!!! T\u00c4NK P\u00c5 ATT H\u00c5LLA MASKINEN RAKT N\u00c4R DU BORRAR!

Borra sedan i alla 8 småhålen du gjorde med ritspetsen. Borra rätt igenom brädan! Ha en borrbräda under när du borrar så att du inte borrar i bänken!!!! TÄNK PÅ ATT HÅLLA MASKINEN RAKT NÄR DU BORRAR!

Dags att limma och spika ihop l\u00e5dan! Tr\u00e4lim, hammare och spik 25x1,4 mm!

Dags att limma och spika ihop lådan! Trälim, hammare och spik 25x1,4 mm!

Sp\u00e4nn fast den lilla biten i b\u00e4nken. Lika h\u00f6gt som tjockleken p\u00e5 den l\u00e5nga biten!

Spänn fast den lilla biten i bänken. Lika högt som tjockleken på den långa biten!

Limma \u00e4nden p\u00e5 den lilla biten med tr\u00e4lim!

Limma änden på den lilla biten med trälim!

L\u00e4gg p\u00e5 den andra l\u00e5nga biten j\u00e4ms med kanterna p\u00e5 den lilla biten! K\u00c4NN MED FINGRARNA OM DET \u00c4R J\u00c4MT!

Lägg på den andra långa biten jäms med kanterna på den lilla biten! KÄNN MED FINGRARNA OM DET ÄR JÄMT!

Spika fast den l\u00e5nga biten n\u00e4r den ligger j\u00e4mt!

Spika fast den långa biten när den ligger jämt!

Sp\u00e4nn fast den andre lilla biten mot en skr\u00e4pbit i b\u00e4nken!

Spänn fast den andre lilla biten mot en skräpbit i bänken!

Limma och spika!

Limma och spika!

V\u00e4nd nu l\u00e5dan och limma och spika den sista l\u00e5nga biten!

Vänd nu lådan och limma och spika den sista långa biten!

Lagom med lim!

Lagom med lim!

H\u00e5ll j\u00e4mnt!!!!!!!!

Håll jämnt!!!!!!!!

Spika!

Spika!

Ta fram spikf\u00f6rs\u00e4nkare och hammare!

Ta fram spikförsänkare och hammare!

St\u00e4ll spikf\u00f6rs\u00e4nkaren p\u00e5 spiken och sl\u00e5 ett slag i taget!

Ställ spikförsänkaren på spiken och slå ett slag i taget!

Sp\u00e4nn fast l\u00e5dan i b\u00e4nken!

Spänn fast lådan i bänken!

Ta fram 60,100 och 150 sandpapper!

Ta fram 60,100 och 150 sandpapper!

The creator of this guide has not included tools