Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

Leta fram en bit tunn (4mm) plywood cirka 5x5 cm stor.

Leta fram en bit tunn (4mm) plywood cirka 5x5 cm stor.

Rita pa\u030a den form du vill ha pa\u030a din kylska\u030apsmagnet.

Rita på den form du vill ha på din kylskåpsmagnet.

Spa\u0308nn fast i ba\u0308nken och sa\u030aga ut formen. Om du vill kan du anva\u0308nda en filkla\u0308mma.

Spänn fast i bänken och såga ut formen. Om du vill kan du använda en filklämma.

Putsa till kanterna med fil, slippapper och slipklots. Beroende pa\u030a formen sa\u030a kan du beho\u0308va slipa utan slipklots.

Putsa till kanterna med fil, slippapper och slipklots. Beroende på formen så kan du behöva slipa utan slipklots.

Fa\u0308rgla\u0308gg och dekorera din kylska\u030apsmagnet som du vill

Färglägg och dekorera din kylskåpsmagnet som du vill

Limma fast magneten pa\u030a baksidan med hja\u0308lp av en sma\u0308ltlimspistol.

Limma fast magneten på baksidan med hjälp av en smältlimspistol.

Tryck fast magneten medan limmet fortfarande \u00e4r varmt och mjukt men var f\u00f6rsiktig s\u00e5 att du inte br\u00e4nner dig.

Tryck fast magneten medan limmet fortfarande är varmt och mjukt men var försiktig så att du inte bränner dig.

F\u00e4rdig!

Färdig!

  • 1.0 4mm tjock plywood 5x5 cm
  • 1.0 Magnet
  • 1.0 Penna
  • 1.0 Kontursåg
  • 1.0 Fil
  • 1.0 Slipklots med slippapper
  • Färg och dekoration
  • 1.0 Smältlimspistol