Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

S\u00e5ga ut dina delar efter de m\u00e5tt du m\u00e4tt ut. S\u00e5ga ut 4 stycken lika stora plankor s\u00e5 att h\u00f6gtalaren blir bred och stabil.

Såga ut dina delar efter de mått du mätt ut. Såga ut 4 stycken lika stora plankor så att högtalaren blir bred och stabil.

Sedan ska du m\u00e4ta vart h\u00f6gtalarh\u00e5len ska vara och var mobilen ska sitta.

Sedan ska du mäta vart högtalarhålen ska vara och var mobilen ska sitta.

S\u00e5ga ut de runda h\u00e5len inom omr\u00e5dena du markerat, s\u00e5ga ut dom med figurs\u00e5gen.

Såga ut de runda hålen inom områdena du markerat, såga ut dom med figursågen.

S\u00e5h\u00e4r ska det se ut efter du s\u00e5gat h\u00e5len.

Såhär ska det se ut efter du sågat hålen.

Slipa bak-framsida, inne i h\u00e5len och sidorna s\u00e5 att dem inte \u00e4r str\u00e4va utan lena och j\u00e4mna.

Slipa bak-framsida, inne i hålen och sidorna så att dem inte är sträva utan lena och jämna.

Anv\u00e4nd sedan en rundfil f\u00f6r att g\u00f6ra det \u00e4nnu j\u00e4mnare i h\u00e5len.

Använd sedan en rundfil för att göra det ännu jämnare i hålen.

S\u00e5 ska det se ut.

Så ska det se ut.

Rita sedan vart ''tunnlarna'' som f\u00f6r ljudet ut ska vara. Det beh\u00f6ver inte vara exakt, bara dem n\u00e5r h\u00e5len.

Rita sedan vart ''tunnlarna'' som för ljudet ut ska vara. Det behöver inte vara exakt, bara dem når hålen.

Anv\u00e4nd sedan h\u00e5len som mall till att g\u00f6ra 2 likadana p\u00e5 en av de andra plankorna. Slipa sedan inne i h\u00e5len som du gjorde p\u00e5 den f\u00f6rsta plankan.

Använd sedan hålen som mall till att göra 2 likadana på en av de andra plankorna. Slipa sedan inne i hålen som du gjorde på den första plankan.

S\u00e5ga ut ''tunnlarna'' med figurs\u00e5gen som du gjorde p\u00e5 planka 1.

Såga ut ''tunnlarna'' med figursågen som du gjorde på planka 1.

Nu ska du ha en planka med h\u00e5l och tunnlar, en med h\u00e5l och tv\u00e5 utan n\u00e5got.

Nu ska du ha en planka med hål och tunnlar, en med hål och två utan något.

Slipa alla sidorna p\u00e5 alla plankorna, i tunnlarna och i h\u00e5len \u00e4nnu mer s\u00e5 att det blir som du vill.

Slipa alla sidorna på alla plankorna, i tunnlarna och i hålen ännu mer så att det blir som du vill.

Ta en tunn planka som du ska ha f\u00f6rst p\u00e5 hela h\u00f6gtalaren s\u00e5 det t\u00e4cker tunnlarna, m\u00e4t ut s\u00e5 att den har lika stora m\u00e5tt som de andra plankorna.

Ta en tunn planka som du ska ha först på hela högtalaren så det täcker tunnlarna, mät ut så att den har lika stora mått som de andra plankorna.

Anv\u00e4nd de tjocka plankornas h\u00e5l som mall och s\u00e5ga ut h\u00e5len och d\u00e4r mobilen sitter.

Använd de tjocka plankornas hål som mall och såga ut hålen och där mobilen sitter.

S\u00e5 ska det se ut.

Så ska det se ut.

Slipa den s\u00e5 att den blir j\u00e4mn och fin.

Slipa den så att den blir jämn och fin.

Limma ihop alla plankorna, akta s\u00e5 du inte limmar fast dem i fel ordning.

Limma ihop alla plankorna, akta så du inte limmar fast dem i fel ordning.

H\u00e4r ser du att de 2 l\u00e4ngst bak bara var f\u00f6r att g\u00f6ra den stabil, sen kom 2 med h\u00e5l och en av dem med tunnlar sedan en tunn som skydd.

Här ser du att de 2 längst bak bara var för att göra den stabil, sen kom 2 med hål och en av dem med tunnlar sedan en tunn som skydd.

Blir det oj\u00e4mnt p\u00e5 sidorna kan du bara anv\u00e4nda slipmaskinen f\u00f6r att g\u00f6ra det j\u00e4mnt.

Blir det ojämnt på sidorna kan du bara använda slipmaskinen för att göra det jämnt.

M\u00e5la sedan den i \u00f6nskad f\u00e4rg, jag valde silver.

Måla sedan den i önskad färg, jag valde silver.

Slutresultatet

The creator of this guide has not included tools