How to göra en fågel med hängare

Göra en Fågel Med Hängare

22
STEPS
TOOLS

V\u00e4lj en av f\u00e5glarna p\u00e5 fotografierna.

Välj en av fåglarna på fotografierna.

Leta upp en spillbit av en br\u00e4da och teckna upp konturerna av f\u00e5geln. Rita \u00e4ven en vinge p\u00e5 en bit plywood.

Leta upp en spillbit av en bräda och teckna upp konturerna av fågeln. Rita även en vinge på en bit plywood.

S\u00e5ga ut f\u00e5geln grovt med en fogsvans.

Såga ut fågeln grovt med en fogsvans.

S\u00e5ga de mer sv\u00e4ngda formerna med en konturs\u00e5g.

Såga de mer svängda formerna med en kontursåg.

S\u00e5ga ut vingen p\u00e5 den elektriska konturs\u00e5gen. S\u00e4g till l\u00e4raren innan du b\u00f6rjar s\u00e5ga.

Såga ut vingen på den elektriska kontursågen. Säg till läraren innan du börjar såga.

Sandpappra vingen och f\u00e5gelkroppen.

Sandpappra vingen och fågelkroppen.

Limma fast vingen med tr\u00e4lim.

Limma fast vingen med trälim.

S\u00e4tt i press med en tving till n\u00e4sta lektion.

Sätt i press med en tving till nästa lektion.

Klipp av tv\u00e5 bitar p\u00e5 10 cm av den gr\u00f6vre st\u00e5ltr\u00e5den.

Klipp av två bitar på 10 cm av den grövre ståltråden.

B\u00f6j dem p\u00e5 mitten. Kl\u00e4m \u00e5t ordentligt.

Böj dem på mitten. Kläm åt ordentligt.

Tvinna med tunnare st\u00e5ltr\u00e5d runt i 3cm.

Tvinna med tunnare ståltråd runt i 3cm.

G\u00f6r tv\u00e5 knorrar.

Gör två knorrar.

B\u00f6j kroken s\u00e5 det blir en h\u00e4ngare. G\u00f6r tv\u00e5 likadana krokar.

Böj kroken så det blir en hängare. Gör två likadana krokar.

Knipsa av ca 8cm av den tunnare st\u00e5ltr\u00e5den.

Knipsa av ca 8cm av den tunnare ståltråden.

B\u00f6j dem till tv\u00e5 V.

Böj dem till två V.

Snurra \u00e4ndarna s\u00e5 att en skruv passar i ringen.

Snurra ändarna så att en skruv passar i ringen.

G\u00f6r tv\u00e5 likadana.

Gör två likadana.

Rita ut detaljerna p\u00e5 f\u00e5geln med en blyertspenna.

Rita ut detaljerna på fågeln med en blyertspenna.

M\u00e5la f\u00e5geln i f\u00e4rg. Om du vill kan du ocks\u00e5 klippa ut en bit guldmetall fr\u00e5n en kaviartub, klipp en "prick" och spika fast som \u00f6ga.

Måla fågeln i färg. Om du vill kan du också klippa ut en bit guldmetall från en kaviartub, klipp en "prick" och spika fast som öga.

\u00d6gat med en svart spik i mitten.

Ögat med en svart spik i mitten.

M\u00e4rk ut p\u00e5 baksidan av f\u00e5geln var upph\u00e4ngningen ska vara. F\u00f6rborra h\u00e5len med en spik.

Märk ut på baksidan av fågeln var upphängningen ska vara. Förborra hålen med en spik.

Skruva dit upph\u00e4ngningen.

Skruva dit upphängningen.

G\u00f6r samma med krokarna p\u00e5 framsidan. M\u00e4rk ut och f\u00f6rborra.

Gör samma med krokarna på framsidan. Märk ut och förborra.

Skruva dit krokarna.

Skruva dit krokarna.

Klart!

  • Ta fram massa grejer