How to göra en broderad ask

Göra en Broderad Ask

152
STEPS
TOOLS

S\u00e5ga till bitarna till sidorna i s\u00e5gl\u00e5dan. 2 st 120mm och 2 st 70mm

Såga till bitarna till sidorna i såglådan. 2 st 120mm och 2 st 70mm

Limma ihop delarna som p\u00e5 bilden. Anv\u00e4nd tr\u00e4lim. Sp\u00e4nn ihop delarna med en tving och kolla s\u00e5 det blir vinkelr\u00e4tt.

Limma ihop delarna som på bilden. Använd trälim. Spänn ihop delarna med en tving och kolla så det blir vinkelrätt.

M\u00e4rk ut var du skall borra f\u00f6r pluggarna. Tre stycken i varje h\u00f6rn \u00e4r lagom

Märk ut var du skall borra för pluggarna. Tre stycken i varje hörn är lagom

Borra f\u00f6r pluggarna. Anv\u00e4nd 4mm tr\u00e4borr. M\u00e4rk ut p\u00e5 borret med tejp hur djupt du skall borra

Borra för pluggarna. Använd 4mm träborr. Märk ut på borret med tejp hur djupt du skall borra

Limma lagom mycket lim i varje pluggh\u00e5l...

Limma lagom mycket lim i varje plugghål...

...och sl\u00e5 f\u00f6rsiktigt i pluggarna som du har s\u00e5gat till av 4 mm rundstav.

...och slå försiktigt i pluggarna som du har sågat till av 4 mm rundstav.

N\u00e4r limmet har torkat s\u00e5ga d\u00e5 av det som sticker ut av pluggarna med en japans\u00e5g.

När limmet har torkat såga då av det som sticker ut av pluggarna med en japansåg.

Putsa p\u00e5 sidorna d\u00e4r pluggarna sitter f\u00f6r att ta bort oj\u00e4mnheter. Obs putsa inte kanterna

Putsa på sidorna där pluggarna sitter för att ta bort ojämnheter. Obs putsa inte kanterna

S\u00e5ga till locket och botten av 3mm fan\u00e9r. ca 100x150 mm

Såga till locket och botten av 3mm fanér. ca 100x150 mm

Leta fram det korsstygnsm\u00f6nster du vill ha. Det h\u00e4r har en rutstorlek p\u00e5 4mm.

Leta fram det korsstygnsmönster du vill ha. Det här har en rutstorlek på 4mm.

Tejpa fast m\u00f6nstret och stick h\u00e5l med syl i varje st\u00e4lle d\u00e4r du skall sy korsstygn. Allts\u00e5 i h\u00f6rnet p\u00e5 varje ruta som ing\u00e5r i m\u00f6nstret.

Tejpa fast mönstret och stick hål med syl i varje ställe där du skall sy korsstygn. Alltså i hörnet på varje ruta som ingår i mönstret.

Det b\u00f6r se ut s\u00e5 h\u00e4r n\u00e4r du tagit bort pappret.

Det bör se ut så här när du tagit bort pappret.

Sp\u00e4nn fast fan\u00e9ret och se till att du har en skr\u00e4ptr\u00e4bit under s\u00e5 att du inte borrar i b\u00e4nken.

Spänn fast fanéret och se till att du har en skräpträbit under så att du inte borrar i bänken.

Borra i varje merkering med ett 1 mm tr\u00e4borr. Var f\u00f6rstiktig. Borret g\u00e5r av l\u00e4tt.

Borra i varje merkering med ett 1 mm träborr. Var förstiktig. Borret går av lätt.

S\u00e5 h\u00e4r kan det se ut n\u00e4r du har borrat klart alla h\u00e5l.

Så här kan det se ut när du har borrat klart alla hål.

Slipa bort fliser och liknande p\u00e5 locket efter borrningen.

Slipa bort fliser och liknande på locket efter borrningen.

Stryk p\u00e5 lim p\u00e5 kanterna d\u00e4r locket och botten skall sitta fast...

Stryk på lim på kanterna där locket och botten skall sitta fast...

...sp\u00e4nn fast botten och locket med sp\u00e4nnbitar och tvingar direkt. Se till att bitarna inte kanar iv\u00e4g.

...spänn fast botten och locket med spännbitar och tvingar direkt. Se till att bitarna inte kanar iväg.

N\u00e4r limmet har torkat s\u00e5 skall di ta bort \u00f6verblivna kanter. Anv\u00e4nd s\u00e5g eller hyvel. Var f\u00f6rsiktig s\u00e5 att det inte flisar ut p\u00e5 kortsidorna. Putsa till kanterna s\u00e5 att det blir sl\u00e4tt.

När limmet har torkat så skall di ta bort överblivna kanter. Använd såg eller hyvel. Var försiktig så att det inte flisar ut på kortsidorna. Putsa till kanterna så att det blir slätt.

Rita p\u00e5 var du skall dela locket fr\u00e5n asken. Anv\u00e4nd strykm\u00e5tt.

Rita på var du skall dela locket från asken. Använd strykmått.

S\u00e4tt fast asken i s\u00e5gmallen och s\u00e5ga f\u00f6rsiktigt genom hela asken. Slipa s\u00e5gytorna p\u00e5 en slipplatta n\u00e4r du s\u00e5gat klart.

Sätt fast asken i sågmallen och såga försiktigt genom hela asken. Slipa sågytorna på en slipplatta när du sågat klart.

Limma i 3 mm faner (35 mm brett) p\u00e5 insidan som skall hj\u00e4lpa till att h\u00e5lla fast locket. Sp\u00e4nn fast med limkl\u00e4mmor under tiden limmet torkar

Limma i 3 mm faner (35 mm brett) på insidan som skall hjälpa till att hålla fast locket. Spänn fast med limklämmor under tiden limmet torkar

Putsa av kanter l\u00e4tt s\u00e5 att locket passar utanp\u00e5 kanterna. Prova ofta med locket s\u00e5 att du inte putsar f\u00f6r mycket.

Putsa av kanter lätt så att locket passar utanpå kanterna. Prova ofta med locket så att du inte putsar för mycket.

Testa och se om locket passar p\u00e5. Det skall g\u00e5 lite tr\u00f6gt. Om det inte passar slipa p\u00e5 ytterkanten av insidans faner lite till.

Testa och se om locket passar på. Det skall gå lite trögt. Om det inte passar slipa på ytterkanten av insidans faner lite till.

Brodera ditt m\u00f6nster med 2-3 tr\u00e5dar moulin\u00e9garn och tunn broderin\u00e5l (strl:24) utan udd.

Brodera ditt mönster med 2-3 trådar moulinégarn och tunn broderinål (strl:24) utan udd.

F\u00e4st tr\u00e5dar p\u00e5 baksidan och klipp bort tr\u00e5d\u00e4ndar

Fäst trådar på baksidan och klipp bort trådändar

Klar!

Klar!

  • 1.0 Björkbräda 9x42 mm samt ca 400 mm lång
  • 2.0 Björkfaner 3 mm tjockt ca 150x100 mm
  • Moulinégarn
  • 2.0 björkfanér 3 mm 35x115 mm
  • 2.0 Björkfanér 3 mm 35x60 mm