Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

Materialet som beh\u00f6vs.

Materialet som behövs.

Klipp is\u00e4r cykelslangen p\u00e5 l\u00e4ngden.

Klipp isär cykelslangen på längden.

Vik ut den.

Vik ut den.

Klipp till tv\u00e5 siddelar.

Klipp till två siddelar.

Klipp 1 meter av tr\u00e5den.

Klipp 1 meter av tråden.

H\u00e5ll fast delarna med gem.

Håll fast delarna med gem.

Sy ihop med langetts\u00f6m.

Sy ihop med langettsöm.

Vik och forts\u00e4tt sy botten.

Vik och fortsätt sy botten.

Forts\u00e4tt sy siddelen.

Fortsätt sy siddelen.

När du sytt runt, och satt på en knapp, så är börsen färdig.

  • Cykelslang 20 cm + 2*
  • Lintråd
  • Knapp
  • Sax
  • Nål