How to göra en bild i vinyltryck med silhoutte camon

Göra en Bild I Vinyltryck Med Silhoutte Camon

177
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med att trycka p\u00e5 v\u00e4rmepressen.

Börja med att trycka på värmepressen.

\u00d6ppna programmet p\u00e5 datorn.

Öppna programmet på datorn.

\u00d6ppna crome

Öppna crome

S\u00f6k efter det du vill trycka, tex en h\u00e4st..

Sök efter det du vill trycka, tex en häst..

G\u00e5 till verktyg

Gå till verktyg

V\u00e4lj linjeteckning.

Välj linjeteckning.

Leta upp bilden du vill anv\u00e4nda och tryck p\u00e5 visa bild.

Leta upp bilden du vill använda och tryck på visa bild.

V\u00e4lj spara bild som..

Välj spara bild som..

V\u00e4lj p\u00e5 skrivbordet och d\u00f6p den till n\u00e5t l\u00e4mpligt.

Välj på skrivbordet och döp den till nåt lämpligt.

G\u00e5 in i silhouette programmet och v\u00e4lj ikonen f\u00f6r att \u00f6ppna.

Gå in i silhouette programmet och välj ikonen för att öppna.

D\u00e5 \u00f6ppnas f\u00f6nstret du ser h\u00e4r. Markera din bild.

Då öppnas fönstret du ser här. Markera din bild.

Nu hamnar den p\u00e5 det rutiga underlaget i programmet.

Nu hamnar den på det rutiga underlaget i programmet.

Tryck p\u00e5 knappen som ser ut som en fj\u00e4ril, \u00f6ppna kalkylerings f\u00f6nstret.

Tryck på knappen som ser ut som en fjäril, öppna kalkylerings fönstret.

Markera h\u00f6gst upp, v\u00e4lj kalkyleringsomr\u00e5de.

Markera högst upp, välj kalkyleringsområde.

Markera den delar bilden du vill ha som ditt tryck. Den gula linjen \u00e4r det som maskinen kommer att sk\u00e4ra.

Markera den delar bilden du vill ha som ditt tryck. Den gula linjen är det som maskinen kommer att skära.

Man kan st\u00e4lla in tjockare och tunnare linjer h\u00e4r.

Man kan ställa in tjockare och tunnare linjer här.

N\u00e4r du \u00e4r n\u00f6jd s\u00e5 trycker du p\u00e5 kalkera.

När du är nöjd så trycker du på kalkera.

Alla gula linjer blir nu r\u00f6da.

Alla gula linjer blir nu röda.

Ta bort bilden som ligger bakom och kolla hur ditt tryck ser ut.

Ta bort bilden som ligger bakom och kolla hur ditt tryck ser ut.

Zooma in och kolla n\u00e4ra.

Zooma in och kolla nära.

Om du vill ha trycket r\u00e4ttv\u00e4nt s\u00e5 spegelv\u00e4nd bilden, det g\u00f6r du genom att h\u00f6gerklicka och v\u00e4lja v\u00e4nd horisontellt.

Om du vill ha trycket rättvänt så spegelvänd bilden, det gör du genom att högerklicka och välja vänd horisontellt.

N\u00e4r du \u00e4r n\u00f6jd s\u00e5 tryck p\u00e5 knappen skicka, h\u00f6gst upp till h\u00f6ger.

När du är nöjd så tryck på knappen skicka, högst upp till höger.

V\u00e4lj vinyl matt i rullistan.

Välj vinyl matt i rullistan.

Ta fram sk\u00e4rmattan.

Ta fram skärmattan.

Ta bort den bl\u00e5a skyddsplasten och l\u00e4gg p\u00e5 vinylen du valt, den blanka sidan ned\u00e5t.

Ta bort den blåa skyddsplasten och lägg på vinylen du valt, den blanka sidan nedåt.

L\u00e4gg sk\u00e4rmattan s\u00e5 att de gr\u00f6n/bl\u00e5 pilarna f\u00f6ljer kanten p\u00e5 f\u00f6rsta rutan.

Lägg skärmattan så att de grön/blå pilarna följer kanten på första rutan.

Tryck p\u00e5 ladda.

Tryck på ladda.

Tryck p\u00e5 skicka, d\u00e5 matas vinylen in och maskinen b\u00f6rjar sk\u00e4ra.

Tryck på skicka, då matas vinylen in och maskinen börjar skära.

N\u00e4r maskinen \u00e4r klar s\u00e5 tryck p\u00e5 mata ut.

När maskinen är klar så tryck på mata ut.

Klipp loss den delen som ditt tryck \u00e4r p\u00e5.

Klipp loss den delen som ditt tryck är på.

Rensa bort all vinyl runt din bild.

Rensa bort all vinyl runt din bild.

Ta fram ditt sl\u00f6jdalster, eller vad det \u00e4r du ska trycka p\u00e5 och placera trycket d\u00e4r du vill ha det. Den glansiga sidan upp.

Ta fram ditt slöjdalster, eller vad det är du ska trycka på och placera trycket där du vill ha det. Den glansiga sidan upp.

Kolla s\u00e5 v\u00e4rmepressen \u00e4r uppe \u00f6ver160 grader.

Kolla så värmepressen är uppe över160 grader.

L\u00e4gg in ditt tyg i v\u00e4rmepressen och f\u00e4ll ner handtaget. Har du k\u00e4nsligt tyg s\u00e5 anv\u00e4nd silikonduken som skydd.

Lägg in ditt tyg i värmepressen och fäll ner handtaget. Har du känsligt tyg så använd silikonduken som skydd.

Maskinen b\u00f6rjar nu r\u00e4kna ner , n\u00e4r den \u00e4r p\u00e5 0 s\u00e5 ljuder en signal som talar om att det \u00e4r klart. \u00d6ppna v\u00e4rmepressen.

Maskinen börjar nu räkna ner , när den är på 0 så ljuder en signal som talar om att det är klart. Öppna värmepressen.

Ta bort plasten som sitter över trycket, det kallas för bäraren.Ta ut tyget och nu är det klart!

  • Dator
  • Tyg
  • Vinyl
  • Värmepress
  • Silhouette cameo