How to gör ett trasselhjärta.

Gör Ett Trasselhjärta.

17
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med att klippa till ca 50 cm av den tjocka tr\u00e5den, och r\u00e4ta ut den med tr\u00e5dr\u00e4taren.

Börja med att klippa till ca 50 cm av den tjocka tråden, och räta ut den med trådrätaren.

B\u00f6j tr\u00e5den l\u00e4tt ungef\u00e4r 15 cm in.

Böj tråden lätt ungefär 15 cm in.

B\u00f6j den igen ca 5 cm in.

Böj den igen ca 5 cm in.

Och b\u00f6j igen ca 5 cm in igen.

Och böj igen ca 5 cm in igen.

Anv\u00e4nd kombinationst\u00e5ngen f\u00f6r att knipa ihop tr\u00e5den lite.

Använd kombinationstången för att knipa ihop tråden lite.

S\u00e5d\u00e4r.

Sådär.

B\u00f6j igen s\u00e5 att formen liknar ett hj\u00e4rta.

Böj igen så att formen liknar ett hjärta.

B\u00f6j en liten kringla p\u00e5 slutet med hj\u00e4lp av spetst\u00e5ngen.

Böj en liten kringla på slutet med hjälp av spetstången.

Ta fram den tunna st\u00e5ltr\u00e5den och klipp till ca 70 cm av den.

Ta fram den tunna ståltråden och klipp till ca 70 cm av den.

Vira ihop de tjocka tr\u00e5darna med hj\u00e4lp av den tunna.

Vira ihop de tjocka trådarna med hjälp av den tunna.

B\u00f6rja vira tr\u00e5den kors och tv\u00e4rs \u00f6ver hj\u00e4rtat. G\u00f6r s\u00e5 mycket som du tycker blir snyggt.

Börja vira tråden kors och tvärs över hjärtat. Gör så mycket som du tycker blir snyggt.

Klar!

Klar!

  • 50.0cm Ståltråd 1,5 mm
  • 70.0cm Ståltråd 0,5 mm
  • Avbitartång
  • Spetstång
  • Kombinationstång
  • Trådrätare