How to gör ett grytunderlägg

Gör Ett Grytunderlägg

28
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med att s\u00e5ga till 6 st bitar, 20 cm l\u00e5nga. S\u00e5ga f\u00f6rst till en bit, och anv\u00e4nd sedan den som en mall f\u00f6r de andra. Anv\u00e4nd s\u00e5gl\u00e5da.

Börja med att såga till 6 st bitar, 20 cm långa. Såga först till en bit, och använd sedan den som en mall för de andra. Använd såglåda.

Ta fram ett strykm\u00e5tt

Ta fram ett strykmått

St\u00e4ll in strykm\u00e5ttet p\u00e5 1 cm och dra ett streck i \u00e4nden p\u00e5 alla bitarna, s\u00e5 som bilden visar.

Ställ in strykmåttet på 1 cm och dra ett streck i änden på alla bitarna, så som bilden visar.

Dra sedan ett streck p\u00e5 andra h\u00e5llet, s\u00e5 att det nya strecket g\u00e5r \u00f6ver det du gjorde du f\u00f6rra strecket, och bildar ett kors.

Dra sedan ett streck på andra hållet, så att det nya strecket går över det du gjorde du förra strecket, och bildar ett kors.

Borra mitt i korsen med 6 mm borr i pelarborren.

Borra mitt i korsen med 6 mm borr i pelarborren.

Slipa alla bitarna med sandpapper. Runda kanterna lite med 60, finputsa sedan med 100 och 150.

Slipa alla bitarna med sandpapper. Runda kanterna lite med 60, finputsa sedan med 100 och 150.

Olja alla bitar och l\u00e5t dem torka.

Olja alla bitar och låt dem torka.

Ta fram sn\u00f6re.

Ta fram snöre.

Klipp till en bit som \u00e4r 150 cm l\u00e5ng.

Klipp till en bit som är 150 cm lång.

Knyt en knut i ena \u00e4nden.

Knyt en knut i ena änden.

Tr\u00e4 igenom sn\u00f6ret genom en av pinnarna. F\u00f6r att f\u00e5 n\u00e4sta knut riktigt n\u00e4ra pinnen ska vi anv\u00e4nda en n\u00e5l till hj\u00e4lp. Stick igenom n\u00e5len n\u00e4ra pinnen.

Trä igenom snöret genom en av pinnarna. För att få nästa knut riktigt nära pinnen ska vi använda en nål till hjälp. Stick igenom nålen nära pinnen.

Knyt knuten runt n\u00e5len och dra \u00e5t. Dra sedan ut n\u00e5len.

Knyt knuten runt nålen och dra åt. Dra sedan ut nålen.

S\u00e5d\u00e4r!

Sådär!

Forts\u00e4tt tills du har tr\u00e4tt p\u00e5 alla pinnarna och knutit emellan. Knyt en knyt l\u00e4ngst upp ocks\u00e5.

Fortsätt tills du har trätt på alla pinnarna och knutit emellan. Knyt en knyt längst upp också.

Knyt en knyt ca 25 cm fr\u00e5n den andra knuten.

Knyt en knyt ca 25 cm från den andra knuten.

Gör sedan likadant på andra sidan som du gjorde på första, tills den ser ut såhär. Nu är den klar!

  • Virke, 2x2 cm
  • Sandpapper
  • Pelarborr
  • Snöre, 120 cm långt