Brit + Co Guides Logo

How to gör en snurra

Gör en Snurra

46
STEPS
TOOLS

Mät ut 50 mm på en rundstav och rita ett streck med blyerts.

M\u00e4t ut 50 mm p\u00e5 en rundstav och rita ett streck med blyerts.

Använd den här speciella rundstavshållaren för att såga av rundstaven. Hållaren hittar du i skåp 4. Lägg strecket mitt över skåran som på bilden, och såga sedan av. Använd kontursåg.

Anv\u00e4nd den h\u00e4r speciella rundstavsh\u00e5llaren f\u00f6r att s\u00e5ga av rundstaven. H\u00e5llaren hittar du i sk\u00e5p 4. L\u00e4gg strecket mitt \u00f6ver sk\u00e5ran som p\u00e5 bilden, och s\u00e5ga sedan av. Anv\u00e4nd konturs\u00e5g.

Sådär!

S\u00e5d\u00e4r!

Vässa rundstaven i ena änden med en vanlig pennvässare. Den ska vara ganska spetsig.

V\u00e4ssa rundstaven i ena \u00e4nden med en vanlig pennv\u00e4ssare. Den ska vara ganska spetsig.

Slipa andra änden med lite fint sandpapper (P150).

Slipa andra \u00e4nden med lite fint sandpapper (P150).

Tryck i rundstaven i hålet och provsnurra! Hur högt upp på rundstaven ska hjulet sitta? Snurrar den bäst om hjulet sitter långt ner eller långt upp? Pröva dig fram.

Tryck i rundstaven i h\u00e5let och provsnurra! Hur h\u00f6gt upp p\u00e5 rundstaven ska hjulet sitta? Snurrar den b\u00e4st om hjulet sitter l\u00e5ngt ner eller l\u00e5ngt upp? Pr\u00f6va dig fram.

Limma fast hjulet på rundstaven där det ska sitta. Du limmar fast hjulet genom att ta bort det från rundstaven, smeta lite lim i hålet och sticka i rundstaven. Torka bort om det kommer lim utanför.

Limma fast hjulet p\u00e5 rundstaven d\u00e4r det ska sitta. Du limmar fast hjulet genom att ta bort det fr\u00e5n rundstaven, smeta lite lim i h\u00e5let och sticka i rundstaven. Torka bort om det kommer lim utanf\u00f6r.

Till sist målar du och dekorerar snurran som du vill ha den. Klart!

  • Rundstav 8 mm tjock
  • Hjul med 8mm hål i
  • Trälim
  • Pennvässare
  • Sandpapper
  • Kontursåg