How to gör en smörkniv

Gör en Smörkniv

61
STEPS
TOOLS

Rita ut formen p\u00e5 en bit enetr\u00e4.

Rita ut formen på en bit eneträ.

Ta fram en konturs\u00e5g.

Ta fram en kontursåg.

Sp\u00e4nn fast arbetsstycket med hj\u00e4lp av en filkl\u00e4mma. S\u00e5ga ut.

Spänn fast arbetsstycket med hjälp av en filklämma. Såga ut.

S\u00e5d\u00e4r, nu \u00e4r den urs\u00e5gad.

Sådär, nu är den ursågad.

Nu ska du sp\u00e4nna fast den i filkl\u00e4mman igen s\u00e5 som bilden visar, och fila kanterna s\u00e5 att du f\u00e5r bort s\u00e5gr\u00e4nder och oj\u00e4mnheter.

Nu ska du spänna fast den i filklämman igen så som bilden visar, och fila kanterna så att du får bort sågränder och ojämnheter.

S\u00e5h\u00e4r ser den ut f\u00f6re.

Såhär ser den ut före.

Ta fram en halvrund fil. Med den kommer du \u00e5t att fila b\u00e5de p\u00e5 raka och sv\u00e4ngda st\u00e4llen.

Ta fram en halvrund fil. Med den kommer du åt att fila både på raka och svängda ställen.

Ungef\u00e4r s\u00e5h\u00e4r ska den se ut n\u00e4r du filat klart.

Ungefär såhär ska den se ut när du filat klart.

Nu ska vi fila en egg p\u00e5 sm\u00f6rkniven. Sp\u00e4nn fast den i filkl\u00e4mman s\u00e5 att bara sj\u00e4lva bladet p\u00e5 sm\u00f6rkniven sticker ut.

Nu ska vi fila en egg på smörkniven. Spänn fast den i filklämman så att bara själva bladet på smörkniven sticker ut.

S\u00e5h\u00e4r er den ut f\u00f6re..

Såhär er den ut före..

Och s\u00e5h\u00e4r ska de se ut efter. Ser du skillnaden?

Och såhär ska de se ut efter. Ser du skillnaden?

Eggen \u00e4r klar. Nu ska sm\u00f6rkniven slipas. S\u00e5gr\u00e4nderna som syns som sm\u00e5 v\u00e5gor p\u00e5 sm\u00f6rkniven ska slipas bort och kanterna rundas.

Eggen är klar. Nu ska smörkniven slipas. Sågränderna som syns som små vågor på smörkniven ska slipas bort och kanterna rundas.

B\u00f6rja slipa med sandpapper P60.

Börja slipa med sandpapper P60.

F\u00f6re och efter. N\u00e4r du b\u00f6rjar ser den ut som till v\u00e4nster, och n\u00e4r du \u00e4r klar ska den se ut som till h\u00f6ger.

Före och efter. När du börjar ser den ut som till vänster, och när du är klar ska den se ut som till höger.

Nu \u00e4r grovslipningen klar. S\u00e5gr\u00e4nderna \u00e4r borta och kanterna \u00e4r mjuka lite rundade.

Nu är grovslipningen klar. Sågränderna är borta och kanterna är mjuka lite rundade.

Nu \u00e4r det bara finslipningen kvar. B\u00f6rja med sandpapper P100 och slipa av kniven med, slipa runt om, in i alla skrymslen och \u00f6ver hela kniven. G\u00f6r sedan likadant med P150.

Nu är det bara finslipningen kvar. Börja med sandpapper P100 och slipa av kniven med, slipa runt om, in i alla skrymslen och över hela kniven. Gör sedan likadant med P150.

Nu \u00e4r den f\u00e4rdigslipad!

Nu är den färdigslipad!

Olja den i målarrummet med rå linolja och låt den torka till nästa gång. Sen är den klar! Då har du en finfin smörkniv som du kan använda i många år framåt.

  • Eneträ
  • Kontursåg
  • Fil
  • Sandpapper