How to gör en ryggkliare

Gör en Ryggkliare

174
STEPS
TOOLS

Rita av mallarna i mall-l\u00e5dan eller rita egna, ett huvud och ett handtag.

Rita av mallarna i mall-lådan eller rita egna, ett huvud och ett handtag.

H\u00e4r ser du n\u00e5gra exempel p\u00e5 andra sorters huvud och handtag, som du kan inspireras av om du vill.

Här ser du några exempel på andra sorters huvud och handtag, som du kan inspireras av om du vill.

L\u00e4gg ut mallarna p\u00e5 en bit tr\u00e4 och rita av. Jag valde en bit mahogny fr\u00e5n spillhyllan.

Lägg ut mallarna på en bit trä och rita av. Jag valde en bit mahogny från spillhyllan.

Klart f\u00f6r att s\u00e5gas ut.

Klart för att sågas ut.

S\u00e5ga ut p\u00e5 konturs\u00e5gen.

Såga ut på kontursågen.

S\u00e5d\u00e4r.

Sådär.

Markera med blyerts vart du ska borra h\u00e5l. F\u00f6rs\u00f6k ta ut mitten. Borra med 8 mm borr.

Markera med blyerts vart du ska borra hål. Försök ta ut mitten. Borra med 8 mm borr.

Klart!

Klart!

Markera med hj\u00e4lp av mallen ut var \u201dpiggarna\u201d  ska sitta. Anv\u00e4nd en syl eller en spik f\u00f6r att markera.

Markera med hjälp av mallen ut var ”piggarna” ska sitta. Använd en syl eller en spik för att markera.

Borra h\u00e5l med 6 mm borr. Borra inte hela v\u00e4gen igenom!

Borra hål med 6 mm borr. Borra inte hela vägen igenom!

Ta fram tv\u00e5 rundstavar, en 8 mm tjock och en 6 mm tjock.

Ta fram två rundstavar, en 8 mm tjock och en 6 mm tjock.

P\u00e5 den rundstaven som \u00e4r 8 mm tjock m\u00e4ter du ut 40 cm. S\u00e5ga av med konturs\u00e5gen.

På den rundstaven som är 8 mm tjock mäter du ut 40 cm. Såga av med kontursågen.

P\u00e5 den tunnare rundstaven (6 mm) m\u00e4ter du upp fyra bitar som \u00e4r tre cm l\u00e5nga.

På den tunnare rundstaven (6 mm) mäter du upp fyra bitar som är tre cm långa.

S\u00e5d\u00e4r!

Sådär!

Slipa alla delarna.

Slipa alla delarna.

Limma ihop med tr\u00e4lim och l\u00e5t torka en stund.

Limma ihop med trälim och låt torka en stund.

N\u00e4r limmet har torkat oljar du den.

När limmet har torkat oljar du den.

När oljan har torkat är den klar!

  • Spillbitar av trä
  • Rundstav 8 mm
  • Rundstav 6 mm
  • Kontursåg
  • Sandpapper
  • Pelarborr
  • Trälim