How to gör en ljuslykta av ståltråd

Gör en Ljuslykta Av Ståltråd

28
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med att klippa till 5 st bitar av 1,5mm-tr\u00e5den. Bitarna ska vara 20 cm l\u00e5nga.

Börja med att klippa till 5 st bitar av 1,5mm-tråden. Bitarna ska vara 20 cm långa.

Ta fram den tunna tr\u00e5den och b\u00f6rja linda runt de fem tjocka tr\u00e5darna, s\u00e5 som bilden visar. Linda tr\u00e5den t\u00e4tt, och l\u00e5t inte tr\u00e5darna korsa varandra.

Ta fram den tunna tråden och börja linda runt de fem tjocka trådarna, så som bilden visar. Linda tråden tätt, och låt inte trådarna korsa varandra.

N\u00e4r du har lindat n\u00e5gra centimeter drar du is\u00e4r de tjocka tr\u00e5darna s\u00e5 som bilden visar.

När du har lindat några centimeter drar du isär de tjocka trådarna så som bilden visar.

B\u00f6rja v\u00e4v med den tunna tr\u00e5den. L\u00e4gg tr\u00e5den runt ett varv, g\u00e5 vidare till n\u00e4sta, l\u00e4gg tr\u00e5den runt ett varv osv. Forts\u00e4tt tills du f\u00e5r en stabil fot.

Börja väv med den tunna tråden. Lägg tråden runt ett varv, gå vidare till nästa, lägg tråden runt ett varv osv. Fortsätt tills du får en stabil fot.

Ungef\u00e4r s\u00e5h\u00e4r mycket \u00e4r lagom, ca. 5 cm i diameter.

Ungefär såhär mycket är lagom, ca. 5 cm i diameter.

B\u00f6j upp \u00e4ndarna med hj\u00e4lp av spets- eller rundt\u00e5ng.

Böj upp ändarna med hjälp av spets- eller rundtång.

B\u00f6j ut de tjocka tr\u00e5darna i andra \u00e4nden, s\u00e5 som bilden visar.

Böj ut de tjocka trådarna i andra änden, så som bilden visar.

Ta fram en ljush\u00e5llare och b\u00f6j upp tr\u00e5darna runt den.

Ta fram en ljushållare och böj upp trådarna runt den.

S\u00e5d\u00e4r!

Sådär!

Böj ner ändarna till små öglor. Klart!

  • Ståltråd 1,5 mm
  • Ståltråd 0,5 mm
  • Ljushållare
  • Avbitartång
  • Spetstång eller rundtång