Brit + Co Guides Logo

How to gör en grytlapp

Gör en Grytlapp

12
STEPS
TOOLS

V\u00e4lj fyra tyglappar om du ska g\u00f6ra en grytlapp, \u00e5tta om du ska g\u00f6ra tv\u00e5 grytlappar.

Välj fyra tyglappar om du ska göra en grytlapp, åtta om du ska göra två grytlappar.

L\u00e4gg ut tyglapparna som du vill ha dem.

Lägg ut tyglapparna som du vill ha dem.

L\u00e4gg tygerna r\u00e4ta mot r\u00e4ta som p\u00e5 bilden och n\u00e5la ihop i en sida. Sy med raks\u00f6m.

Lägg tygerna räta mot räta som på bilden och nåla ihop i en sida. Sy med raksöm.

Vik ut och stryk s\u00f6msm\u00e5nen \u00e5t ena sidan.

Vik ut och stryk sömsmånen åt ena sidan.

L\u00e4gg ihop de b\u00e5da bitarna och n\u00e5la l\u00e4ngs med en sida. Var noga med att mittens\u00f6mmarna kommer mitt f\u00f6r varann. Sy med raks\u00f6m.

Lägg ihop de båda bitarna och nåla längs med en sida. Var noga med att mittensömmarna kommer mitt för varann. Sy med raksöm.

Vik ut och stryk sl\u00e4tt med strykj\u00e4rn.

Vik ut och stryk slätt med strykjärn.

V\u00e4lj ett tyg du vill ha som baksida och l\u00e4gg ut det som p\u00e5 bilden, r\u00e4ta mot r\u00e4ta. N\u00e5la fast och klipp l\u00e4ngs med kanten.

Välj ett tyg du vill ha som baksida och lägg ut det som på bilden, räta mot räta. Nåla fast och klipp längs med kanten.

Vill du ha ett band till upph\u00e4ngning klipper du till det, ca 12 cm l\u00e5ngt. N\u00e5la fast det som p\u00e5 bilden.

Vill du ha ett band till upphängning klipper du till det, ca 12 cm långt. Nåla fast det som på bilden.

L\u00e4mna en \u00f6ppning i en sida och sy resten med raks\u00f6m runtom.

Lämna en öppning i en sida och sy resten med raksöm runtom.

Klipp av h\u00f6rnen men akta s\u00f6mmen.

Klipp av hörnen men akta sömmen.

V\u00e4nd den r\u00e4tt genom \u00f6ppningen.

Vänd den rätt genom öppningen.

Klipp till 1-2 kvadrater i passande storlek av grillfoder. Om du inte har det g\u00e5r det bra med en gammal frott\u00e9handduk ocks\u00e5.

Klipp till 1-2 kvadrater i passande storlek av grillfoder. Om du inte har det går det bra med en gammal frottéhandduk också.

Stoppa i fodret och släta till. Nåla och sy igen öppningen. Sy några sömmar rakt över grytlappen för att fodret ska hålla sig på plats. Jag sydde i skarvarna mellan tyglapparna.

  • Tyg
  • Grillfoder eller en gammal frottéhandduk
  • Bomullsband