Snapguide
STEPS
TOOLS
Det f\u00f6rsta du beh\u00f6ver \u00e4r tre kapsyler, se till att de \u00e4r rena inuti.

Det första du behöver är tre kapsyler, se till att de är rena inuti.

Sedan tar du vit f\u00e4rg och m\u00e5lar insidan av kapsylerna, l\u00e5t torka.

Sedan tar du vit färg och målar insidan av kapsylerna, låt torka.

S\u00e5 h\u00e4r ska det bli :-)

Så här ska det bli :-)

Nu tar du en svart penna som f\u00e4ster p\u00e5 det mesta, t ex overhead penna, och m\u00e5lar dit knappar, \u00f6gon och munnen. Se n\u00e4sta bild!

Nu tar du en svart penna som fäster på det mesta, t ex overhead penna, och målar dit knappar, ögon och munnen. Se nästa bild!

Du tar \u00e4ven lite orange f\u00e4rg och m\u00e5lar en morot till n\u00e4sa!

Du tar även lite orange färg och målar en morot till näsa!

Nu beh\u00f6vs ett r\u00f6tt band, lite l\u00e4ngre \u00e4n sj\u00e4lva sn\u00f6gubben.

Nu behövs ett rött band, lite längre än själva snögubben.

S\u00e4tt antingen vanligt lim p\u00e5 baksidan av kapsylen eller anv\u00e4nd limpistol.

Sätt antingen vanligt lim på baksidan av kapsylen eller använd limpistol.

S\u00e4tt fast bandet ovanp\u00e5 limmet.

Sätt fast bandet ovanpå limmet.

S\u00e5 h\u00e4r ska det bli!

Så här ska det bli!

Nu m\u00e5ste du ocks\u00e5 s\u00e4tta fast det andra bandet med lim emellan.

Nu måste du också sätta fast det andra bandet med lim emellan.

Kolla vad bra det blir! Men det fattas n\u00e5got?

Kolla vad bra det blir! Men det fattas något?

En mysig halsduk! Lite r\u00f6tt garn funkar fint :-) Nu \u00e4r det bara att h\u00e4nga din fina sn\u00f6gubbe i granen! Lycka till!

En mysig halsduk! Lite rött garn funkar fint :-) Nu är det bara att hänga din fina snögubbe i granen! Lycka till!

  • 3.0 Kapsyler
  • Presentsnöre
  • Svart penna
  • Vit färg
  • Orange färg
  • Rött garn