Brit + Co Guides Logo

How to försänka gångjärn

Försänka Gångjärn

125
STEPS
TOOLS

H\u00e4mta g\u00e5ngj\u00e4rnen du ska montera. Du beh\u00f6ver en nyv\u00e4ssad penna ocks\u00e5.

Hämta gångjärnen du ska montera. Du behöver en nyvässad penna också.

V\u00e4nd p\u00e5 g\u00e5ngj\u00e4rnen och titta av dem p\u00e5 din l\u00e5da.

Vänd på gångjärnen och titta av dem på din låda.

F\u00f6rs\u00e4nk d\u00e4r g\u00e5ngj\u00e4rnen ska sitta genom att hugga bort tr\u00e4et med ett st\u00e4mj\u00e4rn och tr\u00e4klubba. Detta \u00e4r lite klurigt, Fredrik visar dig g\u00e4rna.

Försänk där gångjärnen ska sitta genom att hugga bort träet med ett stämjärn och träklubba. Detta är lite klurigt, Fredrik visar dig gärna.

Man kan f\u00f6rs\u00e4nka hela g\u00e5ngj\u00e4rnets tjocklek i l\u00e5dan. Eller kan man f\u00f6rs\u00e4nka halva i l\u00e5dan och halva i locket.   P\u00e5 denna l\u00e5da valde vi att f\u00f6rs\u00e4nka allt i l\u00e5dan.

Man kan försänka hela gångjärnets tjocklek i lådan. Eller kan man försänka halva i lådan och halva i locket. På denna låda valde vi att försänka allt i lådan.

V\u00e4nd p\u00e5 g\u00e5ngj\u00e4rnet igen och markera f\u00f6r skruvarna.

Vänd på gångjärnet igen och markera för skruvarna.

Tryck med en syl.

Tryck med en syl.

Skruva fast dina g\u00e5ngj\u00e4rn i l\u00e5dan med sm\u00e5 skruvar. Kolla s\u00e5 du har r\u00e4tt bits isatt i skruvmejseln.

Skruva fast dina gångjärn i lådan med små skruvar. Kolla så du har rätt bits isatt i skruvmejseln.

Nu är det dags att skruva fast locket. Här är det bra om man hjälps åt. Kalla på en kompis eller på Fredrik.

The creator of this guide has not included tools