Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

F\u00f6rst ska du rita upp hur du vill att ditt f\u00f6rkl\u00e4de ska se ut och m\u00e4ta hur l\u00e5ngt det ska vara. Du kan sedan skriva ner l\u00e4ngderna f\u00f6r att komma ih\u00e5g.

Först ska du rita upp hur du vill att ditt förkläde ska se ut och mäta hur långt det ska vara. Du kan sedan skriva ner längderna för att komma ihåg.

Nu ska du ta fram ditt tyg som du vill anv\u00e4nda.

Nu ska du ta fram ditt tyg som du vill använda.

Sedan ska du rita ut fr\u00e5n mallen du klippte ut i papper p\u00e5 tyget.

Sedan ska du rita ut från mallen du klippte ut i papper på tyget.

N\u00e4r du har ritat ut det p\u00e5 tyget ska du klippa ut det. Nu ser man en bild av hur det kommer se ut.

När du har ritat ut det på tyget ska du klippa ut det. Nu ser man en bild av hur det kommer se ut.

Nu kan du stryka tyget f\u00f6r att f\u00e5 det sl\u00e4tare och l\u00e4ttare att jobba med. Detta g\u00f6r man ocks\u00e5 i slutet n\u00e4r allt \u00e4r klart.

Nu kan du stryka tyget för att få det slätare och lättare att jobba med. Detta gör man också i slutet när allt är klart.

Om du vill kan du s\u00e4tta p\u00e5 n\u00e5gon typ av dekor. Jag valde att g\u00f6ra en ficka d\u00e4r jag broderade in mitt namn.

Om du vill kan du sätta på någon typ av dekor. Jag valde att göra en ficka där jag broderade in mitt namn.

Du v\u00e4ljer ett tyg och g\u00f6r p\u00e5 samma s\u00e4tt som n\u00e4r du ritade mallen p\u00e5 tyget du har valt.

Du väljer ett tyg och gör på samma sätt som när du ritade mallen på tyget du har valt.

Nu skrev jag mitt namn i skrivstil f\u00f6r att se var jag skulle brodera.

Nu skrev jag mitt namn i skrivstil för att se var jag skulle brodera.

N\u00e4r du har skrivit ned ditt namn ska du b\u00f6rja brodera. Jag anv\u00e4nde mig av stj\u00e4lkstygn.

När du har skrivit ned ditt namn ska du börja brodera. Jag använde mig av stjälkstygn.

N\u00e4r du \u00e4r klar med stj\u00e4lkstygnen ska du sy runt om f\u00f6r att f\u00e5 fina kanter. Du ska ta in kanten s\u00e5 man inte ser var det \u00e4r klippt. Du ska sy med sicksack.

När du är klar med stjälkstygnen ska du sy runt om för att få fina kanter. Du ska ta in kanten så man inte ser var det är klippt. Du ska sy med sicksack.

Nu ska du g\u00f6ra en kant p\u00e5 ditt f\u00f6rkl\u00e4de f\u00f6r att f\u00e5 det att se b\u00e4ttre ut.  Jag tog d\u00e5 band och n\u00e5lade fast det. Detta g\u00f6r du runt hela f\u00f6rkl\u00e4det.

Nu ska du göra en kant på ditt förkläde för att få det att se bättre ut. Jag tog då band och nålade fast det. Detta gör du runt hela förklädet.

Nu ska du sy fast bandet. Du ska anv\u00e4nda dig av raks\u00f6mn.

Nu ska du sy fast bandet. Du ska använda dig av raksömn.

S\u00e5h\u00e4r ska resultatet se ut. Viktigt att inte sy allt d\u00e4r uppe d\u00e5 man ska sy in band f\u00f6r att vara runt huvudet.

Såhär ska resultatet se ut. Viktigt att inte sy allt där uppe då man ska sy in band för att vara runt huvudet.

F\u00f6r att g\u00f6ra banden runt huvudet tar man tyget som anv\u00e4ndes till f\u00f6rkl\u00e4det. Det ska vara 10cm p\u00e5 bredden f\u00f6r att sedan vika ihop det och sy ihop kanterna s\u00e5 det blir ett band. Man v\u00e4ljer l\u00e4ngden sj\u00e4lv

För att göra banden runt huvudet tar man tyget som användes till förklädet. Det ska vara 10cm på bredden för att sedan vika ihop det och sy ihop kanterna så det blir ett band. Man väljer längden själv

S\u00e5h\u00e4r ska en bit se ut innan man syr ihop det.

Såhär ska en bit se ut innan man syr ihop det.

H\u00e4r \u00e4r dom ihopsydda. Man ska sy med raks\u00f6mn p\u00e5 b\u00e5da sidorna.

Här är dom ihopsydda. Man ska sy med raksömn på båda sidorna.

The creator of this guide has not included tools