Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
St\u00e4ll upp dina br\u00e4der som det ska se ut. T\u00e4nk efter var du ska ha dina skruvar.

Ställ upp dina bräder som det ska se ut. Tänk efter var du ska ha dina skruvar.

Ta de br\u00e4derna du ska f\u00f6rborra i.

Ta de bräderna du ska förborra i.

St\u00e4ll in ett strykm\u00e5tt p\u00e5 br\u00e4dans halva tjocklek.

Ställ in ett strykmått på brädans halva tjocklek.

Rita p\u00e5 d\u00e4r skruvarna ska sitta.

Rita på där skruvarna ska sitta.

M\u00e4tt in s\u00e5 att skruvarna kommer p\u00e5 samma st\u00e4lle.

Mätt in så att skruvarna kommer på samma ställe.

S\u00e5 h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r du \u00e4r klar:-)

Så här ska det se ut när du är klar:-)

Borra med ett litet borr. OBS anv\u00e4nd skyddsutrustning och sp\u00e4nn fast br\u00e4dan. Prata med Fredrik innan du b\u00f6rjar.

Borra med ett litet borr. OBS använd skyddsutrustning och spänn fast brädan. Prata med Fredrik innan du börjar.

Dags att skruva ihop din låda. Det finns en snapguide som visar hur du ska använda monteringspelaren. Kolla på den om du behöver repetition.

The creator of this guide has not included tools