Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

Rita av n\u00e5got runt p\u00e5 kartong och klipp ut med papperssax.

Rita av något runt på kartong och klipp ut med papperssax.

G\u00f6r ett h\u00e5l i mitten och klipp 8 jack in fr\u00e5n kanten.

Gör ett hål i mitten och klipp 8 jack in från kanten.

Klipp till 7 olika tr\u00e5dar, ca 60 cm till nyckelring, ca 1 meter f\u00f6r armband. G\u00f6r en knut i \u00e4nden.

Klipp till 7 olika trådar, ca 60 cm till nyckelring, ca 1 meter för armband. Gör en knut i änden.

S\u00e4tt fast tr\u00e5darna i brickan som p\u00e5 bilden. Knuten \u00e4r i h\u00e5let under skivan.

Sätt fast trådarna i brickan som på bilden. Knuten är i hålet under skivan.

H\u00e5ll skivan framf\u00f6r dig med det tomma jacket mot magen. L\u00e5t tr\u00e5darna h\u00e4nga fritt mot golvet. Tag den tredje tr\u00e5den \u00e5t h\u00f6ger (turkos) i handen.

Håll skivan framför dig med det tomma jacket mot magen. Låt trådarna hänga fritt mot golvet. Tag den tredje tråden åt höger (turkos) i handen.

Flytta den tr\u00e5den till det tomma jacket.

Flytta den tråden till det tomma jacket.

Snurra brickan s\u00e5 det tomma jacket \u00e4r mot magen. Tag den tredje tr\u00e5den \u00e5t h\u00f6ger (r\u00f6d) i handen.

Snurra brickan så det tomma jacket är mot magen. Tag den tredje tråden åt höger (röd) i handen.

S\u00e4tt den i det tomma jacket. Nu \u00e4r det bara att tuta och k\u00f6ra tills du blir n\u00f6jd med l\u00e4ngden. Den f\u00e4rdiga snodden kommer ut p\u00e5 undersidan av brickan.

Sätt den i det tomma jacket. Nu är det bara att tuta och köra tills du blir nöjd med längden. Den färdiga snodden kommer ut på undersidan av brickan.

Blir det trassel \u00e4r det smart att ta en tr\u00e5d i taget uppifr\u00e5n fl\u00e4tskivan och dra den ur trasslet.

Blir det trassel är det smart att ta en tråd i taget uppifrån flätskivan och dra den ur trasslet.

När du är nöjd med längden tar du bort flätskivan, sätter dit en nyckelring och knyter en knut. Klipp bort överflödigt garn.

The creator of this guide has not included tools