Brit + Co Guides Logo

How to fix kallbockning

Fix Kallbockning

742
STEPS
TOOLS

F\u00f6r att g\u00f6ra en modell beh\u00f6ver du en pappersremsa, blomstertr\u00e5d(st\u00e5ltr\u00e5d) och maskeringstejp.

För att göra en modell behöver du en pappersremsa, blomstertråd(ståltråd) och maskeringstejp.

L\u00e4gg blomstertr\u00e5den p\u00e5 pappremsan och tejpa fast den. Det blir l\u00e4ttare om du ber en kompis hj\u00e4lpa dig att trycka fast tejpen medan du str\u00e4cker ut den.

Lägg blomstertråden på pappremsan och tejpa fast den. Det blir lättare om du ber en kompis hjälpa dig att trycka fast tejpen medan du sträcker ut den.

Bocka mallen runt rundstavarna Fredrik s\u00e5gat upp. Dessa \u00e4r i samma storlek som kallbockningsmallarna. Detta g\u00f6r att din mall g\u00e5r att tillverka " p\u00e5 riktigt" i plattj\u00e4rn.

Bocka mallen runt rundstavarna Fredrik sågat upp. Dessa är i samma storlek som kallbockningsmallarna. Detta gör att din mall går att tillverka " på riktigt" i plattjärn.

Rika av din mall p\u00e5 papper och skriv ut dina m\u00e5tt och vilken storlek p\u00e5 rundstav du anv\u00e4nt.

Rika av din mall på papper och skriv ut dina mått och vilken storlek på rundstav du använt.

Veckla ut remsan.

Veckla ut remsan.

L\u00e4gg den p\u00e5 plattj\u00e4rnet. L\u00e4gg till 1 cm f\u00f6r varje bockning. H\u00e4r var det 3 bockningar vilket g\u00f6r att jag plussar p\u00e5 3 cm. Om du inte g\u00f6r detta kommer det f\u00e4rdiga plattj\u00e4rnet bli mindre \u00e4n din modell.

Lägg den på plattjärnet. Lägg till 1 cm för varje bockning. Här var det 3 bockningar vilket gör att jag plussar på 3 cm. Om du inte gör detta kommer det färdiga plattjärnet bli mindre än din modell.

Sp\u00e4nn fast plattj\u00e4rnet p\u00e5 detta s\u00e4tt i skruvstycket.

Spänn fast plattjärnet på detta sätt i skruvstycket.

S\u00e5ga av med en b\u00e5gfil.

Såga av med en bågfil.

Fila kanterna med en engradig fil.

Fila kanterna med en engradig fil.

S\u00e4tt j\u00e4rnet mellan kallbockningsmallarna. B\u00f6rja med du runda formerna l\u00e4ngst ut och sp\u00e4nn fast j\u00e4rnet s\u00e5 l\u00e5ngt ut i kanten som du kan.

Sätt järnet mellan kallbockningsmallarna. Börja med du runda formerna längst ut och spänn fast järnet så långt ut i kanten som du kan.

Bocka runt. N\u00e4r du \u00e4r klar ska det se ut s\u00e5 h\u00e4r.

Bocka runt. När du är klar ska det se ut så här.

T\u00e4nk till! Vilket h\u00e5ll ska den andra bockningen vara p\u00e5? N\u00e4r du best\u00e4mt dig fixar du den ocks\u00e5.

Tänk till! Vilket håll ska den andra bockningen vara på? När du bestämt dig fixar du den också.

Bocka sen de andra "raka formerna" genom att sp\u00e4nna j\u00e4rnet  p\u00e5 detta vis.

Bocka sen de andra "raka formerna" genom att spänna järnet på detta vis.

Dra emot dig.

Dra emot dig.

Nu liknar plattj\u00e4rnet mallen du tillverkade:-)

Nu liknar plattjärnet mallen du tillverkade:-)

Du m\u00e5ste sl\u00e5 med en k\u00f6rnare d\u00e4r du ska borra h\u00e5l f\u00f6r skruvar, ljush\u00e5llare etc. OBS ett rej\u00e4lt slag r\u00e4cker.. Detta g\u00f6r du f\u00f6r att borren inte ska glida och kn\u00e4ckas.

Du måste slå med en körnare där du ska borra hål för skruvar, ljushållare etc. OBS ett rejält slag räcker.. Detta gör du för att borren inte ska glida och knäckas.

S\u00e5 h\u00e4r sp\u00e4nner du fast j\u00e4rnet n\u00e4r du ska sl\u00e5 k\u00f6rnslag  p\u00e5 de runda bockarna.

Så här spänner du fast järnet när du ska slå körnslag på de runda bockarna.

Om du tog en rostig bit som jag gjorde kan du polera upp den med st\u00e5lull.

Om du tog en rostig bit som jag gjorde kan du polera upp den med stålull.

Nu är det dags att borra hål för skruvar och popnitar. Fredrik hjälper dig med detta.

Nu \u00e4r du klar! Bra jobbat, dags att montera din kallbockning.

Nu är du klar! Bra jobbat, dags att montera din kallbockning.

Lampett med kallbockat plattjärn.

The creator of this guide has not included tools