Brit + Co Guides Logo

How to finde nyttigvirkningen af stearinlys som opvarmer

Finde Nyttigvirkningen Af Stearinlys Som Opvarmer

2
STEPS
TOOLS
Fors\u00f8gsopstilling

Forsøgsopstilling

T\u00e6ttere p\u00e5

Tættere på

Forsøgsgang: Start med at måle temperaturen af vandet i de to glas, og vej de to stearinlys

Opvarme vand 2 gange med forskellig tid! 3 min. Og 5 min.

Opvarme vand 2 gange med forskellig tid! 3 min. Og 5 min.

Sluk stearinlyset efter de 3 og 5 min. Og tag derefter temperaturen.

Sluk stearinlyset efter de 3 og 5 min. Og tag derefter temperaturen.

Vej stearinlyset efter man har slukket det

Vej stearinlyset efter man har slukket det

Teori:

E(tilført)=m*b M=masse b=brandvædi

E(nyttig)=m*c*(delta)T M=masse af vand c=specifikke varmekapacitet (Delta)T=temperatur forskel

Hvad vores målinger viste for 3 min.

Eksempel

E(tilført)=0,00019kg*38MJ/kg E(tilført)=0,0072MJ Fra MJ til KJ: 0,0072*1000=7,2 KJ

E(nyttig)=0,1kg*4,2*5 E(nyttig)=2,1KJ

Nyttevirkningen: 2,1/7,22=0,29 I procent: 29%

  • Apparatur:
  • Stearinlys, ild, stativ, måleglas, trefod,
  • Termometer