How to draw akvarell bas

Draw Akvarell Bas

55
STEPS
TOOLS

Du beh\u00f6ver ha. Akvarellpapper, akvarellf\u00e4rg, tejp, underl\u00e4gg, Bra penslar och t\u00e5lamod. Nej men du beh\u00f6ve bra penslar och Vatten.

Du behöver ha. Akvarellpapper, akvarellfärg, tejp, underlägg, Bra penslar och tålamod. Nej men du behöve bra penslar och Vatten.

B\u00f6rja med att l\u00e4gga pappret p\u00e5 underl\u00e4gget och tejpa fast det.

Börja med att lägga pappret på underlägget och tejpa fast det.

Om du vill ha tydliga gr\u00e4nser mellan olika omr\u00e5den kan du med f\u00f6rdel tejpa p\u00e5 pappret. Titta p\u00e5 n\u00e4sta steg

Om du vill ha tydliga gränser mellan olika områden kan du med fördel tejpa på pappret. Titta på nästa steg

Olika penslar \u00e4r bra till olika saker. Naturh\u00e5rs penslar \u00e4r att f\u00f6redra.

Olika penslar är bra till olika saker. Naturhårs penslar är att föredra.

F\u00f6rsta tekniken \u00e4r v\u00e5tt p\u00e5 torrt. D\u00e5 b\u00f6rjar du med att m\u00e5la tv\u00e5 tredjedelar. G\u00e4rna med en ljusare f\u00e4rg. L\u00e5t f\u00e4rgen torkar

Första tekniken är vått på torrt. Då börjar du med att måla två tredjedelar. Gärna med en ljusare färg. Låt färgen torkar

N\u00e4r f\u00e4rgen torkat kan du m\u00e5la med n\u00e4sta f\u00e4rg m\u00e5la en tredjedel av den totala utan med den ocks\u00e5

När färgen torkat kan du måla med nästa färg måla en tredjedel av den totala utan med den också

Andra tekniken \u00e4r v\u00e5tt i v\u00e5tt. B\u00f6rja med att fukta utan med en svamp eller pensel

Andra tekniken är vått i vått. Börja med att fukta utan med en svamp eller pensel

B\u00f6rja med att m\u00e5la den ljusa f\u00e4rgen f\u00f6rst och sedan den andra.  M\u00e5la s\u00e5 n\u00e4ra den andra f\u00e4rgen du kan

Börja med att måla den ljusa färgen först och sedan den andra. Måla så nära den andra färgen du kan

Tredje tekniken \u00e4r ocks\u00e5 v\u00e5tt p\u00e5 v\u00e5tt. Fukta utan med svamp eller pensel.

Tredje tekniken är också vått på vått. Fukta utan med svamp eller pensel.

Stoppa sedan f\u00e4rgpennor sedan fritt p\u00e5 pappret och se hur det flyter ut. Anv\u00e4nd g\u00e4rna minst p\u00e5 f\u00e4rger

Stoppa sedan färgpennor sedan fritt på pappret och se hur det flyter ut. Använd gärna minst på färger

F\u00e4rgerna flyter ut och blandas om de kommer n\u00e4ra varandra. Vad h\u00e4nder om du s\u00e4tter de olika f\u00e4rgerna direkt p\u00e5 varandra?

Färgerna flyter ut och blandas om de kommer nära varandra. Vad händer om du sätter de olika färgerna direkt på varandra?

Fj\u00e4rde tekniken. Salt. M\u00e5la pappret med valfri f\u00e4rg/f\u00e4rger. H\u00e4ll lite salt p\u00e5 och l\u00e5t torka.

Fjärde tekniken. Salt. Måla pappret med valfri färg/färger. Häll lite salt på och låt torka.

H\u00e4r \u00e4r de fyra f\u00f6rsta teknikerna. N\u00e4r de torkat, dra f\u00f6rsiktigt bort tejpen.

Här är de fyra första teknikerna. När de torkat, dra försiktigt bort tejpen.

Nu till n\u00e5gra tekniker till. Nu \u00e4r penslarna viktiga. Du beh\u00f6ver tv\u00e5, en som \u00e4r mjuk och stor.

Nu till några tekniker till. Nu är penslarna viktiga. Du behöver två, en som är mjuk och stor.

H\u00e4r testar vi skv\u00e4ttning. Ena sidan \u00e4r fuktad och andra torr.

Här testar vi skvättning. Ena sidan är fuktad och andra torr.

Fukta f\u00f6rsiktigt med pensel eller svamp

Fukta försiktigt med pensel eller svamp

Nu sl\u00e5r du f\u00f6rsiktigt men best\u00e4mt penseln med f\u00e4rg mot den andra penseln. Skydda resten av pappret med ett annat \u201dskr\u00e4p\u201d papper. Skv\u00e4tt p\u00e5.

Nu slår du försiktigt men bestämt penseln med färg mot den andra penseln. Skydda resten av pappret med ett annat ”skräp” papper. Skvätt på.

Nu testar vi vax tekniken. Rita med ett stearin ljus.

Nu testar vi vax tekniken. Rita med ett stearin ljus.

N\u00e4r du m\u00e5lar ovanp\u00e5 syns det var du ritat. F\u00e4rgen fastnar inte p\u00e5 vaxet.

När du målar ovanpå syns det var du ritat. Färgen fastnar inte på vaxet.

Samlings teknik. H\u00e4r kan man anv\u00e4nda plastfilm, papper eller trasa. M\u00e5la ytan med mycket f\u00e4rg och vatten. L\u00e4gg plasten p\u00e5 och l\u00e5t torka eller dutta med trasa/papper p\u00e5 valda ytor

Samlings teknik. Här kan man använda plastfilm, papper eller trasa. Måla ytan med mycket färg och vatten. Lägg plasten på och låt torka eller dutta med trasa/papper på valda ytor

H\u00e4r \u00e4r de fyra mest grundl\u00e4ggande teknikerna

Här är de fyra mest grundläggande teknikerna

H\u00e4r \u00e4r fyra experimentella tekniker

Här är fyra experimentella tekniker

H\u00e4r kommer en bonus teknik.  Fukta halva pappret

Här kommer en bonus teknik. Fukta halva pappret

Fyll penseln med mycket f\u00e4rg och vatten. Dutta l\u00e4ngst upp och f\u00f6rs\u00f6k f\u00e5 f\u00e4rgen att rinna. Rinner det l\u00e4ttare p\u00e5 den fuktiga sidan? Beh\u00f6ver du bl\u00e5sa p\u00e5 den torra sidan f\u00f6r att droppen ska rinna iv\u00e4g?

Fyll penseln med mycket färg och vatten. Dutta längst upp och försök få färgen att rinna. Rinner det lättare på den fuktiga sidan? Behöver du blåsa på den torra sidan för att droppen ska rinna iväg?

Nu \u00e4r det dags att g\u00f6ra en f\u00e4rg fl\u00e4ck. V\u00e4lj valfri teknik. L\u00e5t torka.  Kolla p\u00e5 l\u00e4nken under tiden https://pin.it/ypc23iy32of6dw

Nu är det dags att göra en färg fläck. Välj valfri teknik. Låt torka. Kolla på länken under tiden https://pin.it/ypc23iy32of6dw

N\u00e4r den torkat. Kolla p\u00e5 Pinterest p\u00e5 skolans konto. Kolla under bild mappen. V\u00e4lj ett grafiskt m\u00f6nster att rita p\u00e5 f\u00e4rgfl\u00e4cken. Rita med blyerts f\u00f6rst och fyll i med tusch sedan. Signera

När den torkat. Kolla på Pinterest på skolans konto. Kolla under bild mappen. Välj ett grafiskt mönster att rita på färgfläcken. Rita med blyerts först och fyll i med tusch sedan. Signera

Rita med blyerts först och fyll i med tusch sedan. Signera. Nu är du färdig.

The creator of this guide has not included tools