Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

F\u00e4rgl\u00e4gg ditt m\u00f6nster du valt.

Färglägg ditt mönster du valt.

Rita av konturerna p\u00e5 ett m\u00f6nsterpapper, ta hj\u00e4lp av linjal.

Rita av konturerna på ett mönsterpapper, ta hjälp av linjal.

Klipp ut delarna som du f\u00e4rglagt och leta upp tyger som passar i f\u00e4rg. N\u00e5la fast delarna p\u00e5 tyget, t\u00e4nk p\u00e5 att du beh\u00f6ver minst tv\u00e5 cm mellan delarna.

Klipp ut delarna som du färglagt och leta upp tyger som passar i färg. Nåla fast delarna på tyget, tänk på att du behöver minst två cm mellan delarna.

Klipp ut 1 cm runt om delarna.

Klipp ut 1 cm runt om delarna.

Se till att alla delarna finns med, l\u00e5t pappersbitarna sitta kvar tills tyglapparna ska anv\u00e4ndas.

Se till att alla delarna finns med, låt pappersbitarna sitta kvar tills tyglapparna ska användas.

N\u00e5la fast lapp nr 1 under ruta 1, avigsidan (baksidan) av tyget ska vara mot pappret.

Nåla fast lapp nr 1 under ruta 1, avigsidan (baksidan) av tyget ska vara mot pappret.

Fr\u00e5n baksidan av konturerna ser det ut s\u00e5 h\u00e4r.

Från baksidan av konturerna ser det ut så här.

Nu ska du l\u00e4gga till lapp nr 2, r\u00e4ta mot r\u00e4ta mot den kant du ska sy ihop lapparna.

Nu ska du lägga till lapp nr 2, räta mot räta mot den kant du ska sy ihop lapparna.

Sy nu exakt p\u00e5 linjen mellan lapp ett och tv\u00e5. Var mycket noggrann s\u00e5 att du b\u00f6rjar och startar p\u00e5 r\u00e4tt st\u00e4lle. Du beh\u00f6ver inte f\u00e4sta, men l\u00e4mna minst tv\u00e5 cm l\u00e5nga tr\u00e5d\u00e4ndar i b\u00f6rja och slutet.

Sy nu exakt på linjen mellan lapp ett och två. Var mycket noggrann så att du börjar och startar på rätt ställe. Du behöver inte fästa, men lämna minst två cm långa trådändar i börja och slutet.

Vik ut lapp nr 2 och n\u00e5la fast den fr\u00e5n baksidan. L\u00e4gg d\u00e4refter p\u00e5 lapp nr 3 r\u00e4ta mot r\u00e4ta med lapp nr 2, var noga med att lappen ligger kant i kant d\u00e4r s\u00f6mmen ska sys.

Vik ut lapp nr 2 och nåla fast den från baksidan. Lägg därefter på lapp nr 3 räta mot räta med lapp nr 2, var noga med att lappen ligger kant i kant där sömmen ska sys.

Forts\u00e4tt p\u00e5 samma s\u00e4tt lapp efter lapp i nummerordning. Det \u00e4r mycket viktigt att vara v\u00e4ldigt noggrann b\u00e5de med s\u00f6mnaden i r\u00e4tt linjer och med att pressa (stryka) s\u00f6mmarna mellan momenten.

Fortsätt på samma sätt lapp efter lapp i nummerordning. Det är mycket viktigt att vara väldigt noggrann både med sömnaden i rätt linjer och med att pressa (stryka) sömmarna mellan momenten.

Tillslut \u00e4r ditt paperpiecing-arbete klart. Pressa ordentligt!

Tillslut är ditt paperpiecing-arbete klart. Pressa ordentligt!

Nu \u00e4r det dags att ta bort alla n\u00e5lar och riva bort pappret.

Nu är det dags att ta bort alla nålar och riva bort pappret.

Nu kan du bestämma vad du vill använda ditt arbete till. Det kan bli framsidan på en kudde, väska, kasse, necessär, duk, grytlapp eller en tavla. Det är bara din fantasi som sätter gränser. LYCKA TILL

  • Sewing
  • Sewing machine
  • Quilting
  • Quilt