How to create örhänge.

Create örhänge.

21
STEPS
TOOLS

S\u00e5 h\u00e4r kommer dina \u00f6rh\u00e4nge se ut n\u00e4r du \u00e4r klar.

Så här kommer dina örhänge se ut när du är klar.

Du beh\u00f6ver en Spetst\u00e5ng, tv\u00e5 blomstertr\u00e5dar och tv\u00e5 \u00f6ronkrokar.

Du behöver en Spetstång, två blomstertrådar och två öronkrokar.

H\u00e5ll fast blomstertr\u00e5den l\u00e4ngst ut i ena \u00e4nden, l\u00e4ngst ut p\u00e5 t\u00e5ngen.

Håll fast blomstertråden längst ut i ena änden, längst ut på tången.

Vrid tr\u00e5den runt t\u00e5ngen med hj\u00e4lp av din tumme, f\u00f6rs\u00f6k f\u00e5 s\u00e5 liten \u00f6gla som m\u00f6jligt.

Vrid tråden runt tången med hjälp av din tumme, försök få så liten ögla som möjligt.

S\u00e5 h\u00e4r ska du vrida tr\u00e5den. F\u00f6rs\u00f6k f\u00e5 \u00f6glan s\u00e5 liten som m\u00f6jligt.

Så här ska du vrida tråden. Försök få öglan så liten som möjligt.

Har du lyckats ser det ut s\u00e5 h\u00e4r nu.

Har du lyckats ser det ut så här nu.

Nu ska du vrida runt st\u00e5ltr\u00e5den runt \u00f6glan du gjort. Titta g\u00e4rna p\u00e5 filmen i n\u00e4sta steg innan du b\u00f6rjar.

Nu ska du vrida runt ståltråden runt öglan du gjort. Titta gärna på filmen i nästa steg innan du börjar.

Du ska snurra st\u00e5ltr\u00e5den ungef\u00e4r s\u00e5 du har halva kvar. S\u00e5 h\u00e4r ser det ut n\u00e4r du \u00e4r klar.

Du ska snurra ståltråden ungefär så du har halva kvar. Så här ser det ut när du är klar.

Nu tar du tag med t\u00e5ngen i andra \u00e4ndan, l\u00e4ngst ut p\u00e5 tr\u00e5den, l\u00e4ngst ut p\u00e5 t\u00e5ngen.

Nu tar du tag med tången i andra ändan, längst ut på tråden, längst ut på tången.

G\u00f6r en ny \u00f6gla. Denna \u00f6gla ska du montera \u00f6ronkroken i senare.

Gör en ny ögla. Denna ögla ska du montera öronkroken i senare.

Nu ska det se ut s\u00e5 h\u00e4r.

Nu ska det se ut så här.

Nu ska vi h\u00e5lla fast st\u00e5ltr\u00e5den ca 2 cm fr\u00e5n \u00f6glan du precis gjorde.

Nu ska vi hålla fast ståltråden ca 2 cm från öglan du precis gjorde.

B\u00f6j st\u00e5ltr\u00e5den i 90 grader.

Böj ståltråden i 90 grader.

Nu h\u00e5ller du fast st\u00e5ltr\u00e5den som p\u00e5 bilden och g\u00f6r en likadan \u00f6gla som du gjorde allra f\u00f6rst. OBS titta p\u00e5 filmen i n\u00e4sta steg f\u00f6rst s\u00e5 blir det enklare.

Nu håller du fast ståltråden som på bilden och gör en likadan ögla som du gjorde allra först. OBS titta på filmen i nästa steg först så blir det enklare.

Nu ska det se ut som p\u00e5 bild tv\u00e5.

Nu ska det se ut som på bild två.

Nu \u00e4r det dags att forma ditt \u00f6rh\u00e4nge. Ta tag i st\u00e5ltr\u00e5den och dra ut f\u00f6rsiktigt.

Nu är det dags att forma ditt örhänge. Ta tag i ståltråden och dra ut försiktigt.

I andra \u00e4ndan trycker du ut f\u00f6rsiktigt med spetsen p\u00e5 t\u00e5ngen.

I andra ändan trycker du ut försiktigt med spetsen på tången.

Forma f\u00f6rsiktigt \u00f6rh\u00e4gnet med dina fingrar tills du \u00e4r n\u00f6jd.

Forma försiktigt örhägnet med dina fingrar tills du är nöjd.

N\u00e4r du \u00e4r klar (och n\u00f6jd med resultatet) \u00e4r det dags att s\u00e4tta i \u00f6ronkrokarna.

När du är klar (och nöjd med resultatet) är det dags att sätta i öronkrokarna.

Nu är du klar! Om du vill kan du ta t.ex en pärla eller snäcka etc. och lägga in i ditt öronhänge.

The creator of this guide has not included tools