Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

En stor och en liten vit flirtkula. M\u00e5la halva den stora och halva den lilla svart.

En stor och en liten vit flirtkula. Måla halva den stora och halva den lilla svart.

Detta beh\u00f6ver du.

Detta behöver du.

Limma fast den flirtkulan p\u00e5 den stora, se till att det svarta kommer \u00e5t samma h\u00e5ll.

Limma fast den flirtkulan på den stora, se till att det svarta kommer åt samma håll.

Limma fast p\u00e5 knappen, eller....

Limma fast på knappen, eller....

...P\u00e5 skidor.

...På skidor.

Knyt garn runt m\u00f6ssan.

Knyt garn runt mössan.

S\u00e4tt fast n\u00e4bben. Be om hj\u00e4lp att g\u00f6ra ett lagom stort h\u00e5l.

Sätt fast näbben. Be om hjälp att göra ett lagom stort hål.

Limma fast m\u00f6ssan. Limma fast vingar. Rita \u00f6gon. Knyt en halsduk runt halsen.

Limma fast mössan. Limma fast vingar. Rita ögon. Knyt en halsduk runt halsen.

Klart

The creator of this guide has not included tools