How to create geometrisk filt figur

Create Geometrisk Filt Figur

13
STEPS
TOOLS

Rita en kvadrat pa\u030a rutat papper, 10x10cm.

Rita en kvadrat på rutat papper, 10x10cm.

Klipp ut den.

Klipp ut den.

Detta a\u0308r din mall. Skriv namn och klass pa\u030a den.

Detta är din mall. Skriv namn och klass på den.

Rita av din mall i din sl\u00f6jdbok.

Rita av din mall i din slöjdbok.

Designa din kvadrat genom att ma\u030ala den. Detta \u00e4r din skiss.

Designa din kvadrat genom att måla den. Detta är din skiss.

Fundera pa\u030a hur du ska go\u0308ra detaljerna pa\u030a din GFF, ex o\u0308gon, mun, o\u0308ron.

Fundera på hur du ska göra detaljerna på din GFF, ex ögon, mun, öron.

La\u0308gg din mall pa\u030a filttyget. Ta\u0308nk pa\u030a att anva\u0308nda sa\u030a lite tyg som mo\u0308jligt genom att la\u0308gga mallen i ho\u0308rnet av tyget.

Lägg din mall på filttyget. Tänk på att använda så lite tyg som möjligt genom att lägga mallen i hörnet av tyget.

N\u00e5la fast mallen p\u00e5 tyget med fyra knappn\u00e5lar.

Nåla fast mallen på tyget med fyra knappnålar.

Rita runt mallen med en tygkrita.

Rita runt mallen med en tygkrita.

Ta bort mallen och klipp ut din kvadrat.

Ta bort mallen och klipp ut din kvadrat.

G\u00f6r en kvadrat till s\u00e5 att du har tv\u00e5 stycken.

Gör en kvadrat till så att du har två stycken.

Pynta framsidan enligt din skiss och dina egna fo\u0308rslag pa\u030a lo\u0308sningar. Ex sy fast, limma, brodera. G\u00f6r en skiss f\u00f6r eventuella detaljer.

Pynta framsidan enligt din skiss och dina egna förslag på lösningar. Ex sy fast, limma, brodera. Gör en skiss för eventuella detaljer.

Rita av mallen.

Rita av mallen.

Klipp ut detaljerna.

Klipp ut detaljerna.

Tr\u00e4 en spetsig broderin\u00e5l med bomullsgarn och g\u00f6r en syknut i slutet p\u00e5 tr\u00e5den.

Trä en spetsig broderinål med bomullsgarn och gör en syknut i slutet på tråden.

N\u00e5la fast detaljerna d\u00e4r de ska sitta.

Nåla fast detaljerna där de ska sitta.

Jag funderade p\u00e5 hur uttrycket skulle f\u00f6r\u00e4ndras om jag v\u00e4nde p\u00e5 munnen. S\u00e5 f\u00f6ddes id\u00e9n till min Happy Creeper \ud83d\ude0a  F\u00e5r du id\u00e9er till utveckling, f\u00f6rb\u00e4ttring eller f\u00f6r\u00e4ndring s\u00e5 skriver du det i boken!

Jag funderade på hur uttrycket skulle förändras om jag vände på munnen. Så föddes idén till min Happy Creeper 😊 Får du idéer till utveckling, förbättring eller förändring så skriver du det i boken!

Framsida och baksida.

Framsida och baksida.

La\u0308mna ca 3 cm o\u0308ppet.

Lämna ca 3 cm öppet.

Sy ihop det sista.

Sy ihop det sista.

Scary Creeper

Scary Creeper

Happy Creeper

The creator of this guide has not included tools