How to create ett runt fodral.

Create Ett Runt Fodral.

9
STEPS
TOOLS

Best\u00e4m hur stor cirkel du beh\u00f6ver. V\u00e4lj tyg. Rita av tre cirklar.

Bestäm hur stor cirkel du behöver. Välj tyg. Rita av tre cirklar.

Klipp ut.

Klipp ut.

Vik tv\u00e5 av cirklarna p\u00e5 mitten. Stryk.

Vik två av cirklarna på mitten. Stryk.

V\u00e4lj blixtl\u00e5s.

Välj blixtlås.

Be om hjälp att bestämma längden och att klippa av blixtlåset.

Sy raks\u00f6m fram och tillbaka l\u00e4ngst ut p\u00e5 blixtl\u00e5set d\u00e4r du klippte av det.

Sy raksöm fram och tillbaka längst ut på blixtlåset där du klippte av det.

Tv\u00e4rn\u00e5la fast den ena halvcirkeln brevid blixtl\u00e5set.

Tvärnåla fast den ena halvcirkeln brevid blixtlåset.

Byt pressarfot. Den finns i sk\u00e5pet till v\u00e4nster om whiteboarden i den h\u00f6gra d\u00f6rren i en plastl\u00e5da till v\u00e4nster om sytr\u00e5den.

Byt pressarfot. Den finns i skåpet till vänster om whiteboarden i den högra dörren i en plastlåda till vänster om sytråden.

Sy raks\u00f6m ganska n\u00e4ra pressarfoten. Du kanske m\u00e5ste flytta n\u00e5lens position lite till h\u00f6ger. Tryck p\u00e5 plus och minus p\u00e5 breddpositionen p\u00e5 displayen. Provsy p\u00e5 en tyglapp.

Sy raksöm ganska nära pressarfoten. Du kanske måste flytta nålens position lite till höger. Tryck på plus och minus på breddpositionen på displayen. Provsy på en tyglapp.

Tv\u00e4rn\u00e5la fast den andra halvcirkeln n\u00e4ra blixtl\u00e5set. Sy fast den p\u00e5 samma s\u00e4tt som du gjorde med den f\u00f6rsta halvcirkeln.

Tvärnåla fast den andra halvcirkeln nära blixtlåset. Sy fast den på samma sätt som du gjorde med den första halvcirkeln.

V\u00e4lj band eller snedremsa och klipp till 7cm.

Välj band eller snedremsa och klipp till 7cm.

Jag klippte till en snedremsa och sedan vek och str\u00f6k jag den s\u00e5 att den blev smalare. D\u00e4refter valde jag en dekorationss\u00f6m som jag sydde mitt p\u00e5.

Jag klippte till en snedremsa och sedan vek och strök jag den så att den blev smalare. Därefter valde jag en dekorationssöm som jag sydde mitt på.

Tag fram en nyckelring och vik bandet runt om.

Tag fram en nyckelring och vik bandet runt om.

Tv\u00e4rn\u00e5la fast bandets ytterkanter mot cirkelns ytterkant. Sy fast det med raks\u00f6m. Sy fram och tillbaka n\u00e5gra g\u00e5nger s\u00e5 att det verkligen sitter.

Tvärnåla fast bandets ytterkanter mot cirkelns ytterkant. Sy fast det med raksöm. Sy fram och tillbaka några gånger så att det verkligen sitter.

L\u00e4gg tygcirkelns r\u00e4tsida mot blixtl\u00e5sdelens r\u00e4tsida och tv\u00e4rn\u00e5la ihop.

Lägg tygcirkelns rätsida mot blixtlåsdelens rätsida och tvärnåla ihop.

Sy ihop med raks\u00f6m en pressarfotsbredd fr\u00e5n kanten. F\u00e4st genom att sy omlott.

Sy ihop med raksöm en pressarfotsbredd från kanten. Fäst genom att sy omlott.

Sicksacka traskanterna.

Sicksacka traskanterna.

Vräng fram rätsidan och stryk. Hoppas du blir nöjd.

The creator of this guide has not included tools