How to create ett pennfack

Create Ett Pennfack

69
STEPS
TOOLS

V\u00e4lj bomullstyg. Rita tv\u00e5 rektanglar p\u00e5 tyget/ tygerna. Klipp ut med en tygsax. Storleken beror p\u00e5 hur stort du vill att ditt pennfack ska bli. (Mitt svart-gula med fiskar inuti -  klipp till 26*27cm)

Välj bomullstyg. Rita två rektanglar på tyget/ tygerna. Klipp ut med en tygsax. Storleken beror på hur stort du vill att ditt pennfack ska bli. (Mitt svart-gula med fiskar inuti - klipp till 26*27cm)

H\u00e4r ser du de tv\u00e5 tygbitarna. V\u00e4lj dragkedja och t\u00e4nk p\u00e5 vilken sida som dragkedjan ska sitta p\u00e5 s\u00e5 du v\u00e4ljer r\u00e4tt l\u00e4ngd.

Här ser du de två tygbitarna. Välj dragkedja och tänk på vilken sida som dragkedjan ska sitta på så du väljer rätt längd.

Tv\u00e4rn\u00e5la fast dragkedjan. OBS! Dragkedjans r\u00e4tsida ska sitta mot tygets r\u00e4tsida.

Tvärnåla fast dragkedjan. OBS! Dragkedjans rätsida ska sitta mot tygets rätsida.

Tv\u00e4rn\u00e5la fast den andra tygbiten ovanf\u00f6r den redan tv\u00e4rn\u00e5lade kanten.

Tvärnåla fast den andra tygbiten ovanför den redan tvärnålade kanten.

Ta fram en s\u00e4rskild pressarfot f\u00f6r att sy fast dragkedjan/blixtl\u00e5set. S\u00e4tt fast den p\u00e5 symaskinen. Se \u00e4ven n\u00e4sta bild.

Ta fram en särskild pressarfot för att sy fast dragkedjan/blixtlåset. Sätt fast den på symaskinen. Se även nästa bild.

H\u00e4r ser du att den sitter fast. Tr\u00e4 symaskinen med tr\u00e5d i l\u00e4mplig f\u00e4rg.

Här ser du att den sitter fast. Trä symaskinen med tråd i lämplig färg.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 raks\u00f6m, s\u00f6m nr 1. \u00c4ndra s\u00e5 att stygnl\u00e4ngden blir 2,5 mm och n\u00e5lens position -2,2 mm. (\u00c4ndra genom att anv\u00e4nda + och - knappen.

Ställ in symaskinen på raksöm, söm nr 1. Ändra så att stygnlängden blir 2,5 mm och nålens position -2,2 mm. (Ändra genom att använda + och - knappen.

K\u00e4nn efter var kl\u00e4ppen sitter! Ta fram den \u00e4nda d\u00e4r den inte sitter. L\u00e4gg in tyget under pressarfoten. H\u00e4r har jag lagt in tyget s\u00e5 att pressarfotens v\u00e4nstra kant ligger n\u00e4ra blixtl\u00e5set. Se n\u00e4sta bild

Känn efter var kläppen sitter! Ta fram den ända där den inte sitter. Lägg in tyget under pressarfoten. Här har jag lagt in tyget så att pressarfotens vänstra kant ligger nära blixtlåset. Se nästa bild

Försök hitta något du kan följa som gör att du kan sy en rak linje. Läs på nästa bild.

N\u00e4r du sytt ca 10 cm. Ta upp pressarfoten. Dra i kl\u00e4ppen s\u00e5 att dragkedjan \u00f6ppnar sig och dra f\u00f6rbi d\u00e4r du sytt. F\u00e4ll sedan ner pressarfoten igen och forts\u00e4tt sy. F\u00e4st tr\u00e5den i slutet.

När du sytt ca 10 cm. Ta upp pressarfoten. Dra i kläppen så att dragkedjan öppnar sig och dra förbi där du sytt. Fäll sedan ner pressarfoten igen och fortsätt sy. Fäst tråden i slutet.

Dra upp kl\u00e4ppen igen s\u00e5 att dragkedjan sitter ihop.

Dra upp kläppen igen så att dragkedjan sitter ihop.

Du ska g\u00f6ra n\u00e5gon form av dekoration p\u00e5 ditt pennfack mha symaskinens s\u00f6mmar. Provsy p\u00e5 en annan tygbit. H\u00e4r kan du se n\u00e5gra av mina provs\u00f6mmar

Du ska göra någon form av dekoration på ditt pennfack mha symaskinens sömmar. Provsy på en annan tygbit. Här kan du se några av mina provsömmar

Jag valde att sy mitt namn p\u00e5 ena sidan av dragkedjan och en m\u00f6nsters\u00f6m p\u00e5 andra sidan, se n\u00e4sta bild.

Jag valde att sy mitt namn på ena sidan av dragkedjan och en mönstersöm på andra sidan, se nästa bild.

H\u00e4r stryker jag kanten.

Här stryker jag kanten.

Stryk n\u00e4ra dragkedjan s\u00e5 att det blir j\u00e4mnt och fint.

Stryk nära dragkedjan så att det blir jämnt och fint.

T\u00e4nk p\u00e5 att stryka p\u00e5 b\u00e5da sidorna.

Tänk på att stryka på båda sidorna.

Tv\u00e4rn\u00e5la nu fast r\u00e4tsidan mot den andra sidan av dragkedjan.

Tvärnåla nu fast rätsidan mot den andra sidan av dragkedjan.

Tv\u00e4rn\u00e5la ocks\u00e5 fast det andra tyget \u00f6ver dragkedjan.

Tvärnåla också fast det andra tyget över dragkedjan.

G\u00f6r likadant som p\u00e5 bild 8, 9 och 10. Sy raks\u00f6m.

Gör likadant som på bild 8, 9 och 10. Sy raksöm.

Ta tummen och drag p\u00e5 tygvikningen.

Ta tummen och drag på tygvikningen.

Stryk p\u00e5 samma st\u00e4llen.

Stryk på samma ställen.

Vr\u00e4ng fram avigsidan och stryk \u00e4ven d\u00e4r n\u00e4ra dragkedjan.

Vräng fram avigsidan och stryk även där nära dragkedjan.

Se till att dragkedjan hamnar mitt p\u00e5. Den ska vara \u00f6ppen ca 3/4 av dragkedjans l\u00e4ngd. Tv\u00e4rn\u00e5la i sidorna.

Se till att dragkedjan hamnar mitt på. Den ska vara öppen ca 3/4 av dragkedjans längd. Tvärnåla i sidorna.

Sy raks\u00f6m 1 cm fr\u00e5n kanten. F\u00e4st tr\u00e5den i b\u00f6rjan och i slutet av s\u00f6mmen.

Sy raksöm 1 cm från kanten. Fäst tråden i början och i slutet av sömmen.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut n\u00e4r du sytt raks\u00f6mmen. J\u00e4mna till kanten med en tygsax.

Så här ser det ut när du sytt raksömmen. Jämna till kanten med en tygsax.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 sick-sack, s\u00f6m nr 4. Sick-sacken ska sitta l\u00e4ngst ut p\u00e5 kanten.

Ställ in symaskinen på sick-sack, söm nr 4. Sick-sacken ska sitta längst ut på kanten.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut n\u00e4r du sytt sick-sack.

Så här ser det ut när du sytt sick-sack.

Titta noggrant p\u00e5 bilden. Du ska nu vika om kanten p\u00e5 ditt pennfack. Raks\u00f6mmen och sick-sacken du nyss sydde kan du se p\u00e5 bilden. Be om hj\u00e4lp om du inte f\u00f6rst\u00e5r hur du ska kunna vika detta.

Titta noggrant på bilden. Du ska nu vika om kanten på ditt pennfack. Raksömmen och sick-sacken du nyss sydde kan du se på bilden. Be om hjälp om du inte förstår hur du ska kunna vika detta.

L\u00e4gg linjalen s\u00e5 att 3cm hamnar mitt p\u00e5 raks\u00f6mmen. Drag ett streck med en krita. Det ska vara 90 grader mellan raks\u00f6mmen som du ser g\u00e5r rakt upp mot spetsen och strecket.

Lägg linjalen så att 3cm hamnar mitt på raksömmen. Drag ett streck med en krita. Det ska vara 90 grader mellan raksömmen som du ser går rakt upp mot spetsen och strecket.

Tv\u00e4rn\u00e5la s\u00e5 att tyget ligger still. G\u00f6r likadant  mitt emot och p\u00e5 den andra sidan av dragkedjan. (Det blir p\u00e5 totalt 4 st\u00e4llen).

Tvärnåla så att tyget ligger still. Gör likadant mitt emot och på den andra sidan av dragkedjan. (Det blir på totalt 4 ställen).

Sy raks\u00f6m i linjerna du ritat.

Sy raksöm i linjerna du ritat.

Klipp av ca 1 cm fr\u00e5n raks\u00f6mmen. Sicksacka kanterna.

Klipp av ca 1 cm från raksömmen. Sicksacka kanterna.

Vr\u00e4ng fram r\u00e4tsidan. Nu \u00e4r ditt pennfack klart!

Vräng fram rätsidan. Nu är ditt pennfack klart!

The creator of this guide has not included tools