Snapguide
STEPS
TOOLS

Välj vilket djur eller vilken figur du vill göra.

Rita av mallen noggrant.

Rita av mallen noggrant.

Klipp ut delarna.

Klipp ut delarna.

Välj färg på velouren.

V\u00e4lj f\u00e4rg p\u00e5 velouren.

Åt det håll som det känns strävt ska du lägga ut din figur. Från huvudet och neråt ska det kännas strävt när du drar handen.

\u00c5t det h\u00e5ll som det k\u00e4nns str\u00e4vt ska du l\u00e4gga ut din figur. Fr\u00e5n huvudet och ner\u00e5t ska det k\u00e4nnas str\u00e4vt n\u00e4r du drar handen.

Nåla fast din figur med knappnålar.Tänk på att trådriktningspilen ska gå parallellt med stadkanten.

N\u00e5la fast din figur med knappn\u00e5lar.T\u00e4nk p\u00e5 att tr\u00e5driktningspilen ska g\u00e5 parallellt med stadkanten.

Rita runt din figur med en trollerierna.

Rita runt din figur med en trollerierna.

Rita ca 2 cm utanför din figur.

Rita ca 2 cm utanf\u00f6r din figur.

Klipp ut i den yttersta linjen. OBS!!! Klipp ej i figurens linjer!!!!

Klipp ut i den yttersta linjen. OBS!!! Klipp ej i figurens linjer!!!!

Ta bort mallen.

Ta bort mallen.

Sätt knappnålar på tvären runt din figur, ca 5 cm mellan varje knappnål.

S\u00e4tt knappn\u00e5lar p\u00e5 tv\u00e4ren runt din figur, ca 5 cm mellan varje knappn\u00e5l.

Ta fram symaskinen och trä den i lämplig färg. Ställ in symaskinen på sicksack, ändra stygnlängden till 2,0mm och stygnbredden till 1,0 mm.

Sy i linjerna. Tänk på att du ska ha en öppning så att du kan vränga fram rätsidan.

Sy i linjerna. T\u00e4nk p\u00e5 att du ska ha en \u00f6ppning s\u00e5 att du kan vr\u00e4nga fram r\u00e4tsidan.

Klipp ca 5 mm utanför sömmen.

Klipp ca 5 mm utanf\u00f6r s\u00f6mmen.

Visa Maria. Be henne klippa.

Vräng fram rätsidan.

Vr\u00e4ng fram r\u00e4tsidan.

Stoppa i vadd i maskoten.

Stoppa i vadd i maskoten.

Klipp av ca 70 cm sytråd och sätt i synålen.

Klipp av  ca 70 cm sytr\u00e5d och s\u00e4tt i syn\u00e5len.

Gör en knut i ändan på tråden.

G\u00f6r en knut i \u00e4ndan p\u00e5 tr\u00e5den.

Sätt några knappnålar där du ska sy. Be Maria om hjälp.

S\u00e4tt n\u00e5gra knappn\u00e5lar d\u00e4r du ska sy. Be Maria om hj\u00e4lp.

Be Maria om hjälp. När du sytt ihop hela öppningen så syr du ca 6 gånger på samma ställe. Trä synålen rakt igenom och drag ut. Klipp av sytråden. Gör likadant på alla öppningar som ska sys ihop.

Be Maria om hj\u00e4lp. N\u00e4r du sytt ihop hela \u00f6ppningen s\u00e5 syr du ca 6 g\u00e5nger p\u00e5 samma st\u00e4lle. Tr\u00e4 syn\u00e5len rakt igenom och drag ut. Klipp av sytr\u00e5den. G\u00f6r likadant p\u00e5 alla \u00f6ppningar som ska sys ihop.

När du sytt ihop alla öppningar så ska du nåla fast lösa delar, tex näsa, och sy fast dem runt om delen så att de verkligen sitter fast.

N\u00e4r du sytt ihop alla \u00f6ppningar s\u00e5 ska du n\u00e5la fast l\u00f6sa delar, tex n\u00e4sa, och sy fast dem runt om delen s\u00e5 att de verkligen sitter fast.

Bestäm hur ögonen ska se ut. Här har jag tagit broderitråd och en spetsig broderinål och sytt runt en fastnålad pappersbit för att få stygnen lika långa.

Best\u00e4m hur \u00f6gonen ska se ut. H\u00e4r har jag tagit broderitr\u00e5d och en spetsig broderin\u00e5l och sytt runt en fastn\u00e5lad pappersbit f\u00f6r att f\u00e5 stygnen lika l\u00e5nga.

När du är nöjd med ditt öga, stick nålen rakt igenom din figur och ut på baksidan. Klipp av tråden. Fixa lite så du inte ser trådändan.

N\u00e4r du \u00e4r n\u00f6jd med ditt \u00f6ga, stick n\u00e5len rakt igenom din figur och ut p\u00e5 baksidan. Klipp av tr\u00e5den. Fixa lite s\u00e5 du inte ser tr\u00e5d\u00e4ndan.

Nu är du klar!

The creator of this guide has not included tools