How to create ett fodrat pennfack.

Create Ett Fodrat Pennfack.

9
STEPS
TOOLS

Klipp ut tv\u00e5 tygbitar. Dessa \u00e4r 22*27 cm.

Klipp ut två tygbitar. Dessa är 22*27 cm.

Klipp till en dragkedja.OBS!  Dra inte i kl\u00e4ppen!

Klipp till en dragkedja.OBS! Dra inte i kläppen!

Sy raks\u00f6m ca 1 cm fr\u00e5n b\u00e5da kortsidorna p\u00e5 dragkedjan. Sy fram\u00e5t och bak\u00e5t flera g\u00e5nger.

Sy raksöm ca 1 cm från båda kortsidorna på dragkedjan. Sy framåt och bakåt flera gånger.

Tv\u00e4rn\u00e5la fast dragkedjan r\u00e4tsida mot tygets r\u00e4tsida.

Tvärnåla fast dragkedjan rätsida mot tygets rätsida.

L\u00e4gg p\u00e5 det andra tygets r\u00e4tsida ner mot tyget. Tv\u00e4rn\u00e5la ihop med dragkedjan och tyget p\u00e5 samma kant.

Lägg på det andra tygets rätsida ner mot tyget. Tvärnåla ihop med dragkedjan och tyget på samma kant.

St\u00e4ll in p\u00e5 raks\u00f6m. Flytta n\u00e5lens position. Tryck p\u00e5 plus- och minusknapparna.

Ställ in på raksöm. Flytta nålens position. Tryck på plus- och minusknapparna.

Byt pressarfot.

Byt pressarfot.

L\u00e4gg pressarfotens kant vid dragkedjans kant. K\u00e4nn med fingret var den sitter. Sy raks\u00f6m. F\u00e4st tr\u00e5den i b\u00f6rjan och i slutet av s\u00f6mmen.

Lägg pressarfotens kant vid dragkedjans kant. Känn med fingret var den sitter. Sy raksöm. Fäst tråden i början och i slutet av sömmen.

Dela s\u00f6msm\u00e5nen mellan tyget och dragkedjan med hj\u00e4lp av fingret.

Dela sömsmånen mellan tyget och dragkedjan med hjälp av fingret.

V\u00e4nd fram r\u00e4tsidan och stryk vid kanten.

Vänd fram rätsidan och stryk vid kanten.

Vik upp nederkanten av fisktyget mot dragkedjan. Se n\u00e4sta bild.

Vik upp nederkanten av fisktyget mot dragkedjan. Se nästa bild.

L\u00e4gg tyget precis vid kanten och Tv\u00e4rn\u00e5la.V\u00e4nd p\u00e5 alltihop.

Lägg tyget precis vid kanten och Tvärnåla.Vänd på alltihop.

D\u00e5 ser det ut s\u00e5 h\u00e4r.

Då ser det ut så här.

Vik upp det svarta tyget.

Vik upp det svarta tyget.

Tyget ska ligga l\u00e4ngst upp mot kanten. Tv\u00e4rn\u00e5la ihop med det andra tyget.

Tyget ska ligga längst upp mot kanten. Tvärnåla ihop med det andra tyget.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 raks\u00f6m och \u00e4ndra stygnl\u00e4ngden till 2,5 mm och \u00e4ndra n\u00e5lens position. \u00c4ndra genom att trycka p\u00e5 + och --.

Ställ in symaskinen på raksöm och ändra stygnlängden till 2,5 mm och ändra nålens position. Ändra genom att trycka på + och --.

L\u00e4gg pressarfotens v\u00e4nstra kant mot dragkedjans kant. K\u00e4nn med fingret var den \u00e4r. Sy sedan raks\u00f6m. F\u00e4st tr\u00e5den i b\u00f6rjan och i slutet.

Lägg pressarfotens vänstra kant mot dragkedjans kant. Känn med fingret var den är. Sy sedan raksöm. Fäst tråden i början och i slutet.

Sy raks\u00f6m en pressarfotsbredd fr\u00e5n kanten. F\u00e4st tr\u00e5den i b\u00f6rjan och i slutet.

Sy raksöm en pressarfotsbredd från kanten. Fäst tråden i början och i slutet.

J\u00e4mna till kortsidorna med en tygsax.

Jämna till kortsidorna med en tygsax.

H\u00e4r kan du se att jag j\u00e4mnat till kanterna.

Här kan du se att jag jämnat till kanterna.

Sicksacka kanterna.

Sicksacka kanterna.

Vr\u00e4ng fram r\u00e4tsidan.

Vräng fram rätsidan.

Klipp till ca 50 cm tunt bomullsgarn.

Klipp till ca 50 cm tunt bomullsgarn.

Vik det p\u00e5 mitten.

Vik det på mitten.

Stoppa in det i kl\u00e4ppens h\u00e5l.

Stoppa in det i kläppens hål.

H\u00e4r ser du att jag klippt av snoddens \u00e4ndar lite. Nu \u00e4r du klar!

Här ser du att jag klippt av snoddens ändar lite. Nu är du klar!

Sy raks\u00f6m 1 cm fr\u00e5n kanten.

Sy raksöm 1 cm från kanten.

  • Här kan du se hur du gör ett fodrat pennfack.