How to create en provlapp.

Create en Provlapp.

17
STEPS
TOOLS

Ta fram  * A-4 papper * krita, kritpenna eller trolleripenna ( f\u00f6r att rita med p\u00e5 tyg) * tygsax

Ta fram * A-4 papper * krita, kritpenna eller trolleripenna ( för att rita med på tyg) * tygsax

Rita runt A-4pappret och klipp ut. om tyget \u00e4r skrynkligt -stryk det.

Rita runt A-4pappret och klipp ut. om tyget är skrynkligt -stryk det.

Vik tyget

Vik tyget

Ta fram symaskinen.

Ta fram symaskinen.

Tr\u00e4 \u00f6vertr\u00e5den.

Trä övertråden.

Tr\u00e4 undertr\u00e5den.

Trä undertråden.

Sy raks\u00f6m 3cm fr\u00e5n kanten p\u00e5 tre sidor. Stygnl\u00e4ngd 2,5 mm. Backa och f\u00e4st tr\u00e5den i b\u00f6rjan och i slutet.

Sy raksöm 3cm från kanten på tre sidor. Stygnlängd 2,5 mm. Backa och fäst tråden i början och i slutet.

Sy raks\u00f6m innanf\u00f6r den f\u00f6rsta s\u00f6mmen, en pressarfotsbredd if\u00e5n den. Stygnl\u00e4ngd 1,5mm. Backa och f\u00e4st i b\u00f6rjan och i slutet.

Sy raksöm innanför den första sömmen, en pressarfotsbredd ifån den. Stygnlängd 1,5mm. Backa och fäst i början och i slutet.

Sy raks\u00f6m utanf\u00f6r den f\u00f6rsta s\u00f6mmen med en pressarfotsbredd ifr\u00e5 den. Stygnl\u00e4ngd 4,5 mm. F\u00e4st ej.

Sy raksöm utanför den första sömmen med en pressarfotsbredd ifrå den. Stygnlängd 4,5 mm. Fäst ej.

St\u00e4ll in s\u00f6m nr 4 ( sicksack). Sy precis utanf\u00f6r raks\u00f6mmarna.

Ställ in söm nr 4 ( sicksack). Sy precis utanför raksömmarna.

Sy bred sicksack om ytterkanten. Stygnl\u00e4ngd 2,0 mm. Stygnbredd 5,0 mm.

Sy bred sicksack om ytterkanten. Stygnlängd 2,0 mm. Stygnbredd 5,0 mm.

Sy gles sicksack mellan sicksackraderna. Stygnl\u00e4ngd 4,0 mm. Stygnbredd 2,0 mm.

Sy gles sicksack mellan sicksackraderna. Stygnlängd 4,0 mm. Stygnbredd 2,0 mm.

Rita dina initialer tex med en krita. V\u00e4lj sedan en maskins\u00f6m som du vill sy i dina bokst\u00e4ver.

Rita dina initialer tex med en krita. Välj sedan en maskinsöm som du vill sy i dina bokstäver.

Nu är du klar.

The creator of this guide has not included tools