How to create en liten tygpåse med potatistryck

Create en Liten Tygpåse Med Potatistryck

29
STEPS
TOOLS

V\u00e4lj ett tyg och rita med blyertspenna ut en rektangel som \u00e4r 30X20cm. Visa din l\u00e4rare. Klipp sedan ut.

Välj ett tyg och rita med blyertspenna ut en rektangel som är 30X20cm. Visa din lärare. Klipp sedan ut.

Dags att f\u00f6rbereda tryck. Best\u00e4m hur ditt tryck ska se ut och v\u00e4lj f\u00e4rg/f\u00e4rger.

Dags att förbereda tryck. Bestäm hur ditt tryck ska se ut och välj färg/färger.

Sk\u00e4r ut formen du valt ur en potatis.

Skär ut formen du valt ur en potatis.

Blanda till r\u00e4tt nyans om det beh\u00f6vs.

Blanda till rätt nyans om det behövs.

Tryck!

Tryck!

N\u00e4r f\u00e4rgen torkat ska du stryka tyget. D\u00e5 fixeras f\u00e4rgen och h\u00e5ller i tv\u00e4tten.

När färgen torkat ska du stryka tyget. Då fixeras färgen och håller i tvätten.

Zick-zacka kanterna runt tyget.

Zick-zacka kanterna runt tyget.

Sy precis p\u00e5 kanten, l\u00e5t n\u00e5len g\u00e5 ner precis utanf\u00f6r tygkanten.

Sy precis på kanten, låt nålen gå ner precis utanför tygkanten.

Vik in en bit av l\u00e5ngsidan. Sy fast den med zick-zack.

Vik in en bit av långsidan. Sy fast den med zick-zack.

Vik sedan tyget dubbelt. Sy ihop p\u00e5sen. B\u00f6rja nedanf\u00f6r kanten du precis sydde, och sy runt p\u00e5sen.

Vik sedan tyget dubbelt. Sy ihop påsen. Börja nedanför kanten du precis sydde, och sy runt påsen.

I b\u00f6rjan och slutet av raks\u00f6mmen ska du f\u00e4sta tr\u00e5den. D\u00e5 syr du n\u00e5gra stygn fram och n\u00e5gra bak.

I början och slutet av raksömmen ska du fästa tråden. Då syr du några stygn fram och några bak.

F\u00f6r att sy bak\u00e5t trycker du ner back-knappen. Den sitter till h\u00f6ger och har en b\u00f6jd pil p\u00e5 sig.

För att sy bakåt trycker du ner back-knappen. Den sitter till höger och har en böjd pil på sig.

V\u00e4nd din p\u00e5se ut-och-in. Om det beh\u00f6vs kan du pilla ut h\u00f6rnen genom att f\u00f6rsiktig trycka ut med hj\u00e4lp av spetsen av en sax.

Vänd din påse ut-och-in. Om det behövs kan du pilla ut hörnen genom att försiktig trycka ut med hjälp av spetsen av en sax.

Klipp av en bit sytr\u00e5d, lika l\u00e5ng som din arm. Tr\u00e4 i tr\u00e5den i en syn\u00e5l.

Klipp av en bit sytråd, lika lång som din arm. Trä i tråden i en synål.

L\u00e4gg tr\u00e5den dubbel, d\u00e5 blir den starkare, och sy fast den i mitten av botten p\u00e5 din p\u00e5se. Knyt en dubbelknut.

Lägg tråden dubbel, då blir den starkare, och sy fast den i mitten av botten på din påse. Knyt en dubbelknut.

Vik in ena h\u00f6rnet och sy fast det med tr\u00e5den.

Vik in ena hörnet och sy fast det med tråden.

Vik ocks\u00e5 in andra h\u00f6rnet och sy n\u00e5gra stygn f\u00f6r att h\u00e5lla ihop det. Avsluta med ett g\u00e4ng knutar s\u00e5 att det s\u00e4kert sitter fast. Sen kan du klippa av tr\u00e5den n\u00e5gra millimeter ifr\u00e5n knuten.

Vik också in andra hörnet och sy några stygn för att hålla ihop det. Avsluta med ett gäng knutar så att det säkert sitter fast. Sen kan du klippa av tråden några millimeter ifrån knuten.

V\u00e4lj ett garn som du vill ha som snodd. Om du vill kan du ocks\u00e5 v\u00e4lja max tre p\u00e4rlor till.

Välj ett garn som du vill ha som snodd. Om du vill kan du också välja max tre pärlor till.

Virka, eller fl\u00e4ta, en snodd som \u00e4r lika l\u00e5ng som din p\u00e5se (30cm).

Virka, eller fläta, en snodd som är lika lång som din påse (30cm).

Tr\u00e4 upp din f\u00e4rdiga snodd p\u00e5 en s\u00e4kerhetsn\u00e5l.

Trä upp din färdiga snodd på en säkerhetsnål.

Tr\u00e4 n\u00e5len med snodden genom kanalen i \u00f6verkanten p\u00e5 din p\u00e5se.

Trä nålen med snodden genom kanalen i överkanten på din påse.

Tills den kommer ut p\u00e5 andra sidan.

Tills den kommer ut på andra sidan.

Knyt ihop \u00e4ndarna p\u00e5 snodden med minst en dubbelknut. Tr\u00e4 p\u00e5 en broderin\u00e5l med spets, om du vill tr\u00e4 p\u00e5 p\u00e4rlor.

Knyt ihop ändarna på snodden med minst en dubbelknut. Trä på en broderinål med spets, om du vill trä på pärlor.

Trä på dina pärlor och gör en knut efter pärlorna så att de inte ramlar av. Klart!

The creator of this guide has not included tools