How to create en låda

Create en Låda

20
STEPS
TOOLS

Du f\u00e5r en meter hyvlad furu att anv\u00e4nda. B\u00f6rja med att g\u00f6ra en skiss med m\u00e5tt och hur du ska f\u00e4rgl\u00e4gga och dekorera din l\u00e5da.

Du får en meter hyvlad furu att använda. Börja med att göra en skiss med mått och hur du ska färglägga och dekorera din låda.

M\u00e4t ut de olika delarna p\u00e5 br\u00e4dan, anv\u00e4nd vinkelhake f\u00f6r att f\u00e5 raka linjer.

Mät ut de olika delarna på brädan, använd vinkelhake för att få raka linjer.

S\u00e5ga ut delarna och sandpappra sedan \u00e4ndarna l\u00e4tt.

Såga ut delarna och sandpappra sedan ändarna lätt.

M\u00e4rk ut d\u00e4r delarna ska sitta ihop. St\u00e4ll den ena br\u00e4dan p\u00e5 sen andra och rita av tjockleken.

Märk ut där delarna ska sitta ihop. Ställ den ena brädan på sen andra och rita av tjockleken.

M\u00e4rk ut med ett kryss var du ska borra.

Märk ut med ett kryss var du ska borra.

F\u00f6rborra med en spik med avklippt huvud, eller ett smalt borr.

Förborra med en spik med avklippt huvud, eller ett smalt borr.

Limma och spika ihop dina delar. Sp\u00e4nn fast den ena delen i b\u00e4nken och l\u00e4gg den andra mot.

Limma och spika ihop dina delar. Spänn fast den ena delen i bänken och lägg den andra mot.

Spika ihop alla delar.

Spika ihop alla delar.

Rita av din l\u00e5da p\u00e5 en bit plywood.

Rita av din låda på en bit plywood.

M\u00e4rk ut vad som \u00e4r upp, och var delarna ska sitta ihop. S\u00e5 \u00e4 det ingen risk att du l\u00e4gger plywooden \u00e5t fel h\u00e5ll.

Märk ut vad som är upp, och var delarna ska sitta ihop. Så ä det ingen risk att du lägger plywooden åt fel håll.

Rita \u00e4ven ut en botten, och m\u00e4rk \u00e4ven upp den delen.

Rita även ut en botten, och märk även upp den delen.

S\u00e5ga!

Såga!

Rita sedan av din l\u00e5da igen p\u00e5 plywooden, men nu inuti l\u00e5dan. Rita p\u00e5 b\u00e5de lock och botten.

Rita sedan av din låda igen på plywooden, men nu inuti lådan. Rita på både lock och botten.

M\u00e4rk ut med kryss och f\u00f6rborra.

Märk ut med kryss och förborra.

Limma och spika sedan ihop r\u00e4tt del p\u00e5 r\u00e4tt plats.

Limma och spika sedan ihop rätt del på rätt plats.

Sandpappra s\u00e5 att alla kanter och m\u00f6ten mellan l\u00e5da och lock/botten blir j\u00e4mna.

Sandpappra så att alla kanter och möten mellan låda och lock/botten blir jämna.

Rita ut var din l\u00e5da ska s\u00e5gas itu. Rita runt hela l\u00e5dan p\u00e5 alla fyra sidor.

Rita ut var din låda ska sågas itu. Rita runt hela lådan på alla fyra sidor.

Om du tex. vill br\u00e4nna ett motiv p\u00e5 locket kan du m\u00e5la det ocks\u00e5.

Om du tex. vill bränna ett motiv på locket kan du måla det också.

Be din l\u00e4rare s\u00e5ga itu l\u00e5dan.

Be din lärare såga itu lådan.

Sandpappra de s\u00e5gade ytorna.

Sandpappra de sågade ytorna.

M\u00e4rk ut vart dina g\u00e5ngj\u00e4rn ska sitt. M\u00e4t lika l\u00e5ngt fr\u00e5n varje sida, s\u00e5 f\u00e5r du dem j\u00e4mna.

Märk ut vart dina gångjärn ska sitt. Mät lika långt från varje sida, så får du dem jämna.

S\u00e5ga med en konturs\u00e5g p\u00e5 dina markeringar, n\u00e5gra mm djupt.

Såga med en kontursåg på dina markeringar, några mm djupt.

Anv\u00e4nd ett rakt st\u00e4mj\u00e4rn och sl\u00e5 bort den s\u00e5gade biten.

Använd ett rakt stämjärn och slå bort den sågade biten.

Sandpappra h\u00e5len j\u00e4mna. M\u00e4rk sedan ut var skruvarna f\u00f6r g\u00e5ngj\u00e4rnen ska sitta. F\u00f6rborra h\u00e5len.

Sandpappra hålen jämna. Märk sedan ut var skruvarna för gångjärnen ska sitta. Förborra hålen.

Skruva dit dina g\u00e5ngj\u00e4rn och m\u00e4rk ut samma p\u00e5 locket.

Skruva dit dina gångjärn och märk ut samma på locket.

F\u00f6rborra f\u00f6r g\u00e5ngj\u00e4rnen p\u00e5 locket.

Förborra för gångjärnen på locket.

Skruva dit locket och sedan är det dags att dekorera. Kanske vill du stänkmåla inuti din låda? Måla sedan utsidan, och eller dekorera enligt din skiss.

The creator of this guide has not included tools