How to create en gåta.

Create en Gåta.

43
STEPS
TOOLS

Ta fram en mall, markeringspenna, trolleripenna eller krita och en tygsax.

Ta fram en mall, markeringspenna, trolleripenna eller krita och en tygsax.

Rita av mallen p\u00e5 tyget och klipp ut.

Rita av mallen på tyget och klipp ut.

Stryk tygbiten.

Stryk tygbiten.

Tag fram vliseline och l\u00e4gg ut din tygbit s\u00e5 n\u00e4ra kanten du kan. Rita runt om och klipp ut.

Tag fram vliseline och lägg ut din tygbit så nära kanten du kan. Rita runt om och klipp ut.

L\u00e4gg vliselinebiten med den blanka sidan ner mot tyget.                  OBS! Vliselinebiten f\u00e5r inte vara st\u00f6rre \u00e4n tyget!!!!

Lägg vliselinebiten med den blanka sidan ner mot tyget. OBS! Vliselinebiten får inte vara större än tyget!!!!

Stryk fast vliselinebiten. H\u00e5ll still strykj\u00e4rnet ca 8 sekunder p\u00e5 varje st\u00e4lle. G\u00f6r s\u00e5 \u00f6ver hela tygbiten.

Stryk fast vliselinebiten. Håll still strykjärnet ca 8 sekunder på varje ställe. Gör så över hela tygbiten.

Vik tygbiten p\u00e5 mitten. Stryk.

Vik tygbiten på mitten. Stryk.

Tr\u00e4d \u00f6vertr\u00e5den.

Träd övertråden.

Tr\u00e4d undertr\u00e5den.

Träd undertråden.

Sy raks\u00f6m 2cm (20mm)  fr\u00e5n kanten p\u00e5 tre sidor. Stygnl\u00e4ngd 2,5 mm. Backa och f\u00e4st tr\u00e5den i b\u00f6rjan och i slutet.

Sy raksöm 2cm (20mm) från kanten på tre sidor. Stygnlängd 2,5 mm. Backa och fäst tråden i början och i slutet.

Sy raks\u00f6m innanf\u00f6r den f\u00f6rsta s\u00f6mmen, en pressarfotsbredd ifr\u00e5n den. Stygnl\u00e4ngd 1,5mm. Backa och f\u00e4st tr\u00e5den i b\u00f6rjan och i slutet.

Sy raksöm innanför den första sömmen, en pressarfotsbredd ifrån den. Stygnlängd 1,5mm. Backa och fäst tråden i början och i slutet.

Sy raks\u00f6m utanf\u00f6r den f\u00f6rsta s\u00f6mmen med en pressarfotsbredd ifr\u00e5n den. Stygnl\u00e4ngd 4,5mm. F\u00e4st ej.

Sy raksöm utanför den första sömmen med en pressarfotsbredd ifrån den. Stygnlängd 4,5mm. Fäst ej.

St\u00e4ll in s\u00f6m nr 4(sicksack). Sy l\u00e4ngst ut p\u00e5 traskanterna.

Ställ in söm nr 4(sicksack). Sy längst ut på traskanterna.

Sy bred sicksack mellan de tv\u00e5 innersta raks\u00f6mmarna. Stygnl\u00e4ng 2,0 mm och stygnbredd 5,0 mm.

Sy bred sicksack mellan de två innersta raksömmarna. Stygnläng 2,0 mm och stygnbredd 5,0 mm.

L\u00e5na mallen och rita i h\u00e5llen. D\u00e5 ser det ut s\u00e5 h\u00e4r.

Låna mallen och rita i hållen. Då ser det ut så här.

Ställ in symaskinen på knapphål, söm nr 21. Ta fram en provlapp i tyg. Be Maria visa dig hur du syr ett knapphål.

Sy knapph\u00e5len.

Sy knapphålen.

V\u00e4lj minst tv\u00e5 stycken m\u00f6nsters\u00f6mmar och sy dem d\u00e4r du tycker att det passar.

Välj minst två stycken mönstersömmar och sy dem där du tycker att det passar.

Be Maria visa dig hur du sprättar upp mellan knapphålen.

Ta fram tunt bomullsgarn och klipp av tv\u00e5 tr\u00e5dar som \u00e4r ca 100 cm l\u00e5nga.

Ta fram tunt bomullsgarn och klipp av två trådar som är ca 100 cm långa.

Ta hj\u00e4lp av en kompis. Snurra tr\u00e5darna till h\u00f6ger, s\u00e5 att de n\u00e4stan krullar sig. Vik tr\u00e5den p\u00e5 mitten, men str\u00e4ck den hela tiden. Sl\u00e4pp en liten bit i taget. G\u00f6r en knut i \u00e4ndan.

Ta hjälp av en kompis. Snurra trådarna till höger, så att de nästan krullar sig. Vik tråden på mitten, men sträck den hela tiden. Släpp en liten bit i taget. Gör en knut i ändan.

S\u00e5 h\u00e4r blir tr\u00e5den.

Så här blir tråden.

Tr\u00e4 i den tvinnade tr\u00e5dan som den ska sitta i din tygbit.

Trä i den tvinnade trådan som den ska sitta i din tygbit.

Tr\u00e4 i kulorna i snodden. G\u00f6r flera knutar p\u00e5 varandra s\u00e5 att inte kulan kan \u00e5ka av.

Trä i kulorna i snodden. Gör flera knutar på varandra så att inte kulan kan åka av.

Nu är du klar. Kan du lösa gåtan?

The creator of this guide has not included tools