How to create en frotte'handduk

Create en Frotte'handduk

357
STEPS
TOOLS

Ta fram en f\u00e4rdigklippt tygbitar av frotte'.

Ta fram en färdigklippt tygbitar av frotte'.

Ta fram symaskinen och tr\u00e4 den med sytr\u00e5d i samma f\u00e4rg som handduken. V\u00e4lj s\u00f6m nr 5, trestegssicksack.

Ta fram symaskinen och trä den med sytråd i samma färg som handduken. Välj söm nr 5, trestegssicksack.

Sy trestegssicksack l\u00e4ngst ut p\u00e5 tygkanterna p\u00e5 alla fyra kanterna. Titta noga p\u00e5 bilden.

Sy trestegssicksack längst ut på tygkanterna på alla fyra kanterna. Titta noga på bilden.

Nu ska du vika in l\u00e5ngsidorna 1,5 cm mot avigsidan och tv\u00e4rn\u00e5la ( s\u00e4tt knappn\u00e5larna p\u00e5 tv\u00e4ren).

Nu ska du vika in långsidorna 1,5 cm mot avigsidan och tvärnåla ( sätt knappnålarna på tvären).

D\u00e5 ser det ut s\u00e5 h\u00e4r!

Då ser det ut så här!

Sy nu trestegssicksack 1 cm fr\u00e5n kanten.

Sy nu trestegssicksack 1 cm från kanten.

D\u00e5 ser det ut s\u00e5 h\u00e4r!

Då ser det ut så här!

V\u00e4lj f\u00e4rg p\u00e5 bomullsbandet. (Finns i sk\u00e5p nr 11).

Välj färg på bomullsbandet. (Finns i skåp nr 11).

Klipp av 12 cm. Du beh\u00f6ver 2 stycken band.

Klipp av 12 cm. Du behöver 2 stycken band.

Vik in kortsidorna 1,5 cm mot avigsidan. Tv\u00e4rn\u00e5la.

Vik in kortsidorna 1,5 cm mot avigsidan. Tvärnåla.

Vik bomullsbanden p\u00e5 mitten och drag l\u00e4tt med nageln s\u00e5 att du kan se var mitten \u00e4r. Vik ocks\u00e5 handduken p\u00e5 mitten och s\u00e4tt en knappn\u00e5l mitt i vikningen.

Vik bomullsbanden på mitten och drag lätt med nageln så att du kan se var mitten är. Vik också handduken på mitten och sätt en knappnål mitt i vikningen.

L\u00e4gg bandets mitt mot  handdukens mitt.

Lägg bandets mitt mot handdukens mitt.

S\u00e4tt fast bandet med en knappn\u00e5l mitt p\u00e5.

Sätt fast bandet med en knappnål mitt på.

Vik \u00e4ndarna ner mot handdukens kant.

Vik ändarna ner mot handdukens kant.

L\u00e4gg in band\u00e4ndan under kanten p\u00e5 handduken och s\u00e4tt fast en knappn\u00e5l. G\u00f6r likadant p\u00e5 andra band\u00e4ndan.

Lägg in bandändan under kanten på handduken och sätt fast en knappnål. Gör likadant på andra bandändan.

Sy trestegssicksack 1 cm fr\u00e5n kanten och sy p\u00e5 r\u00e4tsidan. Kom ih\u00e5g att backa i b\u00f6rjan och i slutet av s\u00f6mmen.

Sy trestegssicksack 1 cm från kanten och sy på rätsidan. Kom ihåg att backa i början och i slutet av sömmen.

S\u00e5 h\u00e4r ser din handduk ut nu.

Så här ser din handduk ut nu.

Nu ska du dekorera din handduk. Se nästa bild.

Du kan brodera(A), g\u00f6ra en applikation(hj\u00e4rtan), sy fast band p\u00e5 olika vis ( M) eller trycka med f\u00e4rg (f\u00f6tter).  Fundera. G\u00f6r en enkel form! Prata med Maria n\u00e4r du best\u00e4mt dig.

Du kan brodera(A), göra en applikation(hjärtan), sy fast band på olika vis ( M) eller trycka med färg (fötter). Fundera. Gör en enkel form! Prata med Maria när du bestämt dig.

Så här blev min handduk med applikation!

The creator of this guide has not included tools